Kurs dostarczy Ci narzędzi oraz wiedzę jak pisać o procesie. Nauczysz się stosować aktywne techniki pisania, dowiesz się w jaki sposób ustrukturyzować pracę, jak wystrzegać się częstych błędów, poćwiczysz na 'żywym’ materiale.

Pomysł stworzenia tego kursu z elementami seminarium jest odpowiedzią na potrzeby studentów i absolwentów Szkoły, zgłaszane od jakiegoś czasu podczas zajęć oraz spotkań kuluarowych. Chcemy Cię zainspirować i zachęcić do pisania o Gestalcie. Postaramy się wyposażyć Cię w narzędzia umożliwiające napisanie procesu psychoterapeutycznego (praca pisemna potrzebna do przystąpienia do Egzaminu Końcowego w IIPG oraz baza do materiału prezentowanego podczas egzaminów certyfikujących w towarzystwach zawodowych). Celem głównym jest przygotowanie Cię do samodzielnej, autorskiej pracy nad opisem procesu psychoterapeutycznego.


ZAGADNIENIA TEMATYCZNE KURSU

1. Co ma się znaleźć w opisie procesu psychoterapeutycznego – struktura opisu, zawartość opisu, formalne wymagania pracy pisemnej.
2. Jak zacząć pracę; co zrobić, gdy praca nad opisem ‘utyka’.
3. Najczęstsze błędy; czego unikać.
4. Aktywne techniki pisania (ten moduł poprowadzi specjalista ds. kreatywnego pisania).
5. Praca grupowa na fragmentach opisów procesów, stworzonych pomiędzy spotkaniami przez wybranych uczestników (seminarium, dyskusja).

SZCZEGÓŁY
Kurs odbywa się online, trwa 6 godzin (po 60 minut) i składa się z 3 spotkań, po 2 godziny każde. Częstotliwość spotkań: raz na 3 tygodnie. Cena kursu to 450 zł. Wpłata na konto Instytutu rezerwuje Ci miejsce na kursie. W tytule przelewu prosimy umieścić: „kurs pisania dla studentów (lub kurs pisania dla absolwentów) + Twoje imię i nazwisko”.


WAŻNE INFORMACJE

1. Max. liczba uczestników w grupie – 20 osób.
2. Klikając przycisk „Zapisuję się” zgłaszasz chęć uczestnictwa, natomiast miejsce na liście gwarantuje wpłata.
3. Przed rozpoczęciem kursu zostanie rozesłana ankieta badająca potrzeby i trudności Uczestników. Na jej podstawie Prowadzący dostosują zawartość poszczególnych modułów do potrzeb wyrażonych w ankiecie.

PROWADZĄCY i HARMONOGRAM

Grupa A dla Absolwentów
Zapraszamy osoby, które ukończyły proces szkoleniowy i przygotowują się do Egzaminu.
15 września od godziny 19.00-21.00
6 października od godziny 19.00-21.00
27 października od godziny 19.00-21.00

Elżbieta Pożarowska – nauczycielka zawodu w IIPG, psychoterapeutka i superwizorka Gestalt. Ela pełni funkcję egzaminatorki w trakcie Egzaminów Końcowych, od wielu lat czytając i oceniając opisy przypadków studentów i absolwentów Szkoły Psychoterapeutów.

Marek Jawor – absolwent IIPG z 2019 roku, psychoterapeuta Gestalt, dr filozofii, autorem kilku publikacji. Marek miał przerwę pomiędzy ukończeniem Szkoły Psychoterapeutów a podejściem do Egzaminu Końcowego, i temat 'zmagania’ się z rozpoczęciem, pisaniem i zakończeniem opisu jest mu bliski. Opis Marka został oceniona bardzo wysoko.

Grupa B dla Absolwentów
Zapraszamy osoby, które ukończyły proces szkoleniowy i przygotowują się do Egzaminu.
13 września od godziny 9.30-11.30
4 października od godziny 9.30-11.30
25 października od godziny 9.30-11.30

Kamila Kostrzewska – nauczycielka zawodu w IIPG, psychoterapeutka i superwizorka Gestalt. Pełni funkcję egzaminatorki w trakcie Egzaminów Końcowych, od wielu lat czytając i oceniając opisy przypadków studentów i absolwentów Szkoły Psychoterapeutów. Kamila jest autorką kilku publikacji.

Sylwia Bartnik – absolwentka IIPG z 2015 roku, psychoterapeutka Gestalt. Dla Sylwii proces pisania opisu był rozłożony w czasie (ukończyła X Szkołę). Jej praca została oceniona przez egzaminatorów na bardzo dobry z plusem. Sylwia współdzieli z niektórymi absolwentami doświadczenie długiego procesu domykania Szkoły.

Grupa C dla Studentów
Zapraszamy studentów w trakcie szkolenia.
15 września od godziny 19.00-21.00
6 października od godziny 19.00-21.00
27 października od godziny 19.00-21.00

W momencie, gdy liczebność studentów przekroczy 20 osób, Ania i Bogdan poprowadzą drugą grupę.

Bogdan Korzeń – nauczyciel zawodu w IIPG, psychoterapeuta i superwizor Gestalt. Bogdan pełni funkcję egzaminatora w trakcie Egzaminów Końcowych, od wielu lat czytając i oceniając opisy przypadków studentów i absolwentów Szkoły Psychoterapeutów.

Anna Hardek – absolwentka IIPG z 2021, psychoterapeutka Gestalt. Ania pisała opis przypadku, który został bardzo wysoko oceniony, na 4 roku Szkoły Psychoterapeutów. Zastosowała w trakcie procesu twórczego technikę mind-map, która pomogła jej ustrukturyzować pracę oraz wątki, a hipoteza robocza i sugestie superwizyjne pozwoliły uargumentować opisywany proces.