14 stycznia 2022 odbędzie się wyczekiwany Egzamin Końcowy. Analizując potrzeby i trudności grupy, droga Absolwentko i drogi Abolwencie, zmieniliśmy zasady kwalifikacji do Egzaminu. Naszym celem jest aktywowanie Cię w procesie domykania Gestaltu i finalizacja Szkoły!

Do Egzaminu możesz podejść z niekompletną dokumentacją. Wszystkie wymogi pozostają jednak niezmienne. Możesz je uzupełnić w późniejszym czasie. Niezmienna pozostaje także konieczność przedstawienia zaświadczeń o ciągłości superwizji swojej pracy od momentu zakończenia Szkoły, lub podjęcia praktyki, do momentu uzupełnienia całości dokumentacji w Intranecie (z Egzaminem w międzyczasie). Po pozytywnej weryfikacji kompletnej dokumentacji otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu Szkoły, które otwiera ścieżkę certyfikacji w polskich i europejskich towarzystwach zawodowych!

Zmianą zasad przystępowania do Egzaminu zachęcamy Cię także do etycznego i profesjonalnego postępowania. Nie mamy jeszcze ustawy o zawodzie psychoterapeuty, a część z Was jest już świetnymi praktykami zawodu, często z długoletnim doświadczeniem. Trud finalizacji Szkoły opłaca się. Masz wtedy wolny wybór: czy postarać się o certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt czy też chcesz ugrutować swoje kwalifikacje w systemie krajowym (np. w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt lub Polskim Towarzystwie Psychologicznym). Zachęcamy do obu.

W Centrum Pomocy przeczytasz o Egzaminie Końcowym (sekcja Po zakończeniu Szkoły) oraz wymogach podczas Szkoły (sekcja Szkoła Psychoterapeutów).

Na Egzamin zapisujesz się poprzez poniższy formularz.