Rekrutacja

Staranność edukacji

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy psychoterapeutów dziś, by jutro zmieniali świat

Rekrutacja

Poznaj zasady naboru na poszczególne etapy szkolenia. Dowiedz się o kryteriach związanych z wykształceniem, dodatkowych aktywnościach i wymogach.

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt (czyli SPG) to 4-letnie całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii Gestalt. Składa się z 3 etapów, trwa 4 lata i obejmuje 1850 godzin: 950h teorii, 200h superwizji, 450h praktyki i 250h psychoterapii własnej. Celem Szkoły jest wszechstronne i dogłębne przygotowanie do pełnienia roli psychoterapeuty. To wysoko specjalistyczne szkolenie zawodowe, którego atutem jest praktyczne przygotowanie studentów poprzez ćwiczenia, symulacje, eksperymenty i doświadczenia, zaczynające się od początku edukacji.

Proces kształcenia na psychoterapeutę Gestalt podzieliliśmy na 3 etapy. Taki podział daje możliwość sprawdzenia i doświadczenia czy chcesz, i możesz kontynuować rozwój zawodowy w tym kierunku. Możesz podjąć świadomą decyzję, oszczędzając swój czas i pieniądze.
1 etap nazywa się Program Pomocy Psychologicznej. To 300-godzinne szkolenie umiejętności pomocy psychologicznej w podejściu Gestalt, które odbywa się w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. 2 etap to Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt. To 50-godzinne szkolenie, zawierające elementy kwalifikacji na Szkołę Psychoterapeutów. 3 etap nazywa się Szkoła Psychoterapeutów, trwa 3 lata, i odbywa się w Krakowie lub Warszawie.

Trzy etapy kształcenia

1 etap. Program Pomocy Psychologicznej

Roczne szkolenie rozwoju osobistego umożliwi Ci rozwinięcie kompetencji komunikacji z innymi, pogłębienie samoświadomości oraz zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w interwencji, poradnictwie i psychoterapii Gestalt. Statystyki mówią, że 40% z Was uczestniczy w PPP jako szkoleniu rozwoju osobistego, nie planując kontynuowania edukacji na psychoterapeutę.

Kryteriami naboru jest ukończenie 21 roku życia, brak przeciwskazań medycznych oraz ukończenie studiów I stopnia.

Program jako 1. rok SPG

Planując edukację na psychoterapeutę zwróć uwagę, że na 3. etap przyjmujemy absolwentów studiów II stopnia. Osoby zainteresowane udziałem w Programie uczulamy na trzy kwestie, opisane poniżej.

Po pierwsze. Rekomendujemy uzupełnienie edukacji o studia kierunkowe (np. psychologię, która na pewno znajdzie się w wykształceniu bazowym w ustawie). Twoja gotowość do podjęcia tego dodatkowego wysiłku jest dla nas ważna. Kierunkowe wykształcenie stanowi dla Ciebie gwarancję, że będziesz mogła/mógł pracować w przyszłości jako psychoterapeuta. Jeśli masz wykształcenie inne niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (psychologia, medycyna, socjologia, pedagogika, resocjalizacja lub pielęgniarstwo), i jeśli właśnie te, a nie inne kierunki zostaną zapisane w ustawie o zawodzie psychoterapeuty, może zdarzyć się tak, że pomimo ukończenia akredytowanego szkolenia nie będziesz mogła/mógł wykonywać zawodu psychoterapeuty w Polsce. Będą to regulacje legislacyjne, niezależne od Instytutu, i na ten moment (kwiecień 2023) nie wiemy jeszcze jaki przyjmą kształt.

Po drugie. Na drodze stawania się psychoterapeutą istotna jest świadomość wymogów, jakie stawiamy przed studentami w procesie kształcenia (wymogi opisane są w rekrutacji do Szkoły Psychoterapeutów). Prosimy o zapoznanie się z nimi i uważne ich przestudiowanie. Rozważ kwestie wysiłku czasowego i finansowego związanego ze studiowaniem psychoterapii w naszym Instytucie oraz to, czy jesteś gotowa/y na ich wypełnienie.

Po trzecie. Omówienie kryteriów, na które zwracamy uwagę przy kwalifikacji na dalsze etapy szkolenia odbywa się na początku Programu, po zapoznaniu się uczestników z Przewodnikiem Studenta. W trakcie 11. miesięcy wspólnej pracy, opiekun Programu pozna Cię bliżej, a pod koniec szkolenia w procesie podsumownia, na które składają się samoocena, informacje zwrotne od grupy oraz od opiekuna, dowiesz się czy masz predyspozycje do bycia psychoterapeutą Gestalt i czy ta modalność jest dla Ciebie odpowiednia. Pamiętaj, że udział w Programie nie gwarantuje miejsca w Szkole Psychoterapeutów i zależy od kilku czynników.

Nabór na Program Pomocy Psychologicznej

Dokładne daty naboru są publikowane w zakładce o Programie, na stronie głównej oraz na profilu FB. Rekrutację organizujemy 2 razy w roku, w dzień powszedni. Nabór rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie. Na stronie pojawia się wówczas formularz zapisu (zobacz wzór), który wypełniasz online. Pytamy o Twoje imię i nazwisko, email, numer telefonu, preferowane miasto uczestnictwa w Programie oraz o cel uczestnictwa (rozwój osobisty lub edukacja na psychoterapeutę). Wszystkie pola z odpowiedziami są obowiązkowe. Następnie prosimy o oczekiwanie na kontakt z biura Instytutu.

2 etap. Szkoła Letnia/Zimowa

Celem szkolenia jest wzrost kompetencji uczestników: doświadczanie i asymilacja treści teoretycznych, umiejętności warsztatowych oraz osobistych doświadczeń, aby stanowiły spójny system potrzebny do prowadzenia psychoterapii. Szkoła skierowana jest do osób zajmujących się zawodowo pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną. Dla osób pragnących kontynuować edukację w kierunku zawodu psychoterapeuty zawiera elementy kwalifikacji na kolejne lata SPG.

Kryteriami naboru jest posiadnie dyplomu II stopnia edukacji wyższej, brak przeciwskazań medycznych oraz ukończenie pierwszego roku szkolenia z Gestaltu (Program Pomocy Psychologicznej) lub 300-godzinnego szkolenia z podstaw teorii i praktyki Gestalt. Wymogiem jest także doświadczenie w pomocy psychologicznej (min. 100 godzin zrealizowanych w przeciągu conajmniej roku).

Szkoła Letnia/Zimowa jako kwalifikacja na 2, 3 i 4 rok SPG

W trakcie Szkoły Letniej/Zimowej możesz poznać absolwentów Programów prowadzonych w różnych miastach oraz twoich przyszłych nauczycieli zawodu. Celem jest także integracja z koleżankami i kolegami twojej przyszłej grupy.

Zainteresowanych udziałem w SLG/SZG uczulamy na trzy kwestie, opisane poniżej.

Po pierwsze. Przedstawiamy kryteria kwalifikacyjne obowiązujące przy naborze do Szkoły Psychoterapeutów. Decyzję dotyczącą przyjęcia podejmujemy na podstawie:
• informacji umieszczonych w formularzu zapisu,
• informacji o wolontariacie w zakresie pomocy psychologicznej, który odbywasz podczas trawania Programu,
• samooceny oraz informacji zwrotnych od grupy dotyczących Twojego rozwoju podczas trwania Programu Pomocy Psychologicznej, które wpisujesz w formularz,
• rekomendacji opiekuna Twojego Programu,
• wglądu jak pracujesz indywidualnie i w grupie w trakcie Szkoły Letniej/Zimowej.
Ta decyzja jest wspólna – Ty także ją podejmujesz. Taka forma kwalifikacji daje Ci wolność wyboru oraz możliwość zmiany zarówno ośrodka szkoleniowego, jak i podejścia psychoterapeutycznego, jeśli uznasz, że program szkoleniowy proponowany przez Instytut nie spełnia Twoich oczekiwań.
Możesz zostać przyjęty na najbliższą edycję Szkoły Psychoterapeutów (3 etap); odroczony (z określonymi warunkami niezbędnymi do kontynuowania edukacji) lub nieprzyjęty. Osoby, które zostały odroczone, i wypełniły określone podczas rozmowy warunki, ponownie biorą udział w Szkole Letniej/Zimowej, z już zagwarantowanym miejscem.

Po drugie. Rekrutację prowadzimy na edycje Szkoły Psychoterapeutów (3. etap kształcenia), które rozpoczynają się w najbliższym terminie. Nie prowadzimy naboru na przyszłe edycje, np. za pół roku.

Po trzecie. Ze względu na różnice programowe pomiędzy naszym a innymi ośrodkami szkolącymi oraz potrzebę zachowania ciągłości programu szkoleniowego, na 3. etap przymujemy w pierwszej kolejności  absolwentów PPP. Związane jest to z ilością otwieranych w ciągu roku edycji Szkoły Psychoterapeutów, na których liczba miejsc jest ograniczona. Nasi absolwenci mają pierszeństwo przyjęcia. Osoby kończące 1 rok w innych instytutach treningowych mogą wziąć udział w Szkole Letniej/Zimowej. Nie możemy jednak zagwarantować miejsca na dalszym etapie kształcenia (przeważnie zapraszamy do zrealizowania Programu Pomocy Psychologicznej, na którym masz już zagwarantowane miejsce). Ukończenie 1. roku w innym ośrodku szkoleniowym wiąże się także z koniecznością uzupełnieniem różnic programowych, po przyjęciu na 2 rok w Instytucie. 

Nabór na Szkołę Letnią/Zimową

Dokładne daty naboru są publikowane w zakładce Szkoła Letnia Gestalt oraz ogłaszane na stronie głównej i profilu FB. Rekrutację organizujemy 2 razy w roku, w dzień powszedni. Nabór rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie. Na stronie pojawia się wówczas formularz zapisu (zobacz wzór), który wypełniasz online. Wszystkie pola z odpowiedziami są obowiązkowe. Następnie prosimy o oczekiwanie na kontakt z biura Instytutu. Ze względu na szczegółowość formularza rekomendujemy zapoznanie się z pytaniami wcześniej i opracowanie swoich odpowiedzi.

3 etap. Szkoła Psychoterapeutów

Po pierwsze. Na 3. etap przyjmujemy absolwentów studiów II stopnia (magister, inżynier, lekarz itp.). Na ten moment (kwiecień 2023) kierunek studiów nie ma znaczenia. Rekomendujemy osobom pragnącym pracować w przyszłości jako psychoterapeuci Gestalt uzupełnienie edukacji o studia kierunkowe (np. psychologię).
Dlaczego? Praca terapeutyczna z klientem wymaga różnych zasobów: narzędzi, w które Cię wyposażymy; doświadczenia, które zdobędziesz w trakcie praktyki klinicznej; intuicji psychoterapeuty, jak również wiedzy psychologicznej. Posiadanie dyplomu kierunkowego gwarantuje możliwość wykonywania zawodu m.in. w strukturach NFZ, gdzie takie wykształcenie jest wymagane. Posiadając tytuł mgr psychologii zabezpieczysz się także w przypadku wejścia w życie ustawy o zawodzie psychoterapeuty, która miałaby uwzględniać zawężoną grupę wykształcenia bazowego (psychologia, medycyna, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, pielęgniarstwo). Aktualnie w Polsce nie mamy ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Od listopada 2023 prace nad kształtem ustawy zintensyfikowały się i jest prawdopodobne, że ustawa (nie wiadomo jeszcze w jakim brzmieniu) wejdzie w perspektywie roku lub dwóch lat w życie.

Po drugie. Publikujemy w 'pigułce’ wymogi, które student wypełnia na 2, 3 i 4 roku. Są niezbędne do ukończenia całościowego, 4-letniego szkolenia i otwarcia ścieżki certyfikacyjnej w polskich i europejskich stowarzyszeniach zawodowych, zrzeszających psychoterapeutów. Obowiązującymi wymogami są:
Prace pisemne. Rozwijają umiejętności opisywania zjawisk z dziedziny psychoterapii, jak również dyscyplinują rozwój studenta. Zawierają następujące pozycje: ocena po pierwszym roku, opis spotkań z pacjentami w placówkach psychiatrycznych w systemie opieki zdrowotnej, autodiagnoza, książeczka praktyk klinicznych, konspekt oraz spis literatury artykułu naukowego, opis prowadzonego procesu psychoterapeutycznego.
Psychoterapia własna. Studenci zobowiązani są do odbycia 250 godzin psychoterapii własnej: 100 godzin psychoterapii indywidualnej i 150 godzin psychoterapii grupowej.
Praktyka kliniczna. Studenta obowiązuje 400 godzin praktyki klinicznej: 150 godzin w placówkach psychiatrycznych w systemie opieki zdrowotnej oraz 250 godzin sesji z klientami w placówkach pozapsychiatrycznych, w których pracować będziesz w zespole psychoterapeutów, z interwizją oraz pod superwizją w podejściu Gestalt.
Rozwój własny. Studenta obowiązuje 50 godzin własnego rozwoju zawodowego w formie pracy grupowej w modalności Gestalt, do indywidualnego zagospodarowania, które uwzględniają zainteresowania i specjalizację studenta, i są warsztatami specjalistycznymi z zakresu psychoterapii Gestalt.
Egzaminy. Teoretyczny, na 3 roku oraz Praktyczny, po ukończeniu szkolenia. Oba egzaminy są wewnętrzne i stanowią integralną część programu szkoleniowego.

Nabór na Szkołę Psychoterpeutów

W celu zapisania się na Szkołę Psychoterapeutów proszę zobaczyć opis rekrutacji do Szkoły Letniej/Zimowej.

Akredytacje i liczby 

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt jest akredytowana w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt 

Po ukończeniu 4-letniej Szkoły uzyskasz Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt EAGT. Proces uzyskania certyfikatu jest automatyczny dzięki akredytacji Instytutut w EAGT.

500

godzin praktyki psychoterapii

32 lata

to średnia wieku studenta

63%

absolwentów zostało psychoterapeutami

1/5

studentów mieszka za granicą