Rekrutacja

Staranność edukacji

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy psychoterapeutów dziś, by jutro zmieniali świat

Rekrutacja

Poznaj zasady naboru na poszczególne etapy szkolenia. Dowiedz się o kryteriach związanych z wykształceniem, dodatkowych aktywnościach i wymogach.

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt czyli SPG, to całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii Gestalt i składa się z 3 etapów. Trwa 4 lata i obejmuje 1890 godzin: 1010h teorii i praktyki psychoterapii Gestalt, 180h superwizji, 450h praktyki klinicznej i 250h psychoterapii własnej. Celem Szkoły jest wszechstronne i dogłębne przygotowanie do pełnienia roli psychoterapeuty. To wysoko specjalistyczne szkolenie zawodowe, którego atutem jest praktyczne przygotowanie studentów poprzez ćwiczenia, symulacje, eksperymenty i doświadczenia, zaczynające się od początku edukacji.

Proces kształcenia na psychoterapeutę Gestalt podzieliliśmy na 3 etapy. Taki podział daje możliwość sprawdzenia i doświadczenia czy chcesz, i możesz kontynuować rozwój zawodowy w tym kierunku. Możesz podjąć świadomą decyzję, oszczędzając czas i pieniądze.
1 etap czyli Kurs Wstępny. To 90-godzinne szkolenie podstawowe w podejściu Gestalt, które odbywa się w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. 2 etap czyli Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt. To 50-godzinne szkolenie, zawierające elementy kwalifikacji na Szkołę Psychoterapeutów. 3 etap czyli Szkoła Psychoterapeutów, trwa 4 lata, i odbywa się w Krakowie lub Warszawie.

Trzy etapy kształcenia

1 etap. Kurs Wstępny

3-miesięczne szkolenie umożliwi Ci nabycie kompetencji w krótkoterminowej pomocy psychologicznej na poziomie podstawowym. Kurs skierowany jest do osób planujących kontynuowanie edukacji w kierunku zawodu psychoterapeuty w Instytucie. Daje możliwość rozpoznania w krótkim czasie czy podejście humanistyczno-doświadczeniowe Gestalt jest dla Ciebie odpowiednie. Poznasz styl nauczania jaki kształtujemy w Instytucie od lat, a doświadczając go sprawdzisz czy pasuje Ci nasz sposób uczenia psychoterapii.

Kryteriami naboru jest ukończenie 21 roku życia, brak przeciwskazań medycznych oraz ukończenie studiów I stopnia.

Kurs jako wstęp do 4-letniej SPG

Planując edukację na psychoterapeutę zwróć uwagę, że na 3. etap przyjmujemy absolwentów studiów II stopnia. Osoby zainteresowane udziałem w Kursie uczulamy na trzy kwestie.

Po pierwsze. Rekomendujemy uzupełnienie edukacji o studia kierunkowe (np. psychologię, która na pewno znajdzie się w wykształceniu bazowym w ustawie). Twoja gotowość do podjęcia tego dodatkowego wysiłku jest ważna. Dlaczego? Kierunkowe wykształcenie stanowi dla Ciebie gwarancję, że będziesz mogła/mógł pracować w przyszłości jako psychoterapeuta. Jeśli masz wykształcenie inne niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (psychologia, medycyna, socjologia, pedagogika, resocjalizacja lub pielęgniarstwo), i jeśli właśnie te, a nie inne kierunki zostaną zapisane w ustawie o zawodzie psychoterapeuty, może zdarzyć się tak, że pomimo ukończenia akredytowanego szkolenia nie będziesz mogła/mógł wykonywać zawodu psychoterapeuty w Polsce. Będą to regulacje prawne, niezależne od Instytutu, i na ten moment (listopad 2023) nie wiemy jeszcze jaki przyjmą kształt.

Po drugie. Na drodze stawania się psychoterapeutą istotna jest świadomość wymogów, jakie stawiamy przed studentami w procesie kształcenia (wymogi opisane są w rekrutacji do Szkoły Psychoterapeutów). Prosimy o zapoznanie się z nimi i uważne ich przestudiowanie. Rozważ kwestie wysiłku czasowego i finansowego związanego ze studiowaniem psychoterapii w naszym Instytucie oraz to, czy jesteś gotowa/y na ich wypełnienie.

Po trzecie. Omówienie kryteriów, na które zwracamy uwagę przy kwalifikacji na dalsze etapy szkolenia odbywa się na początku Kursu. W trakcie 3. miesięcy wspólnej pracy, opiekun Kursu pozna Cię bliżej, a pod koniec szkolenia w procesie podsumownia, dowiesz się czy masz predyspozycje do bycia psychoterapeutą Gestalt (możesz też dostać rekomendację uzupełnienia pewnych kwestii np. rozpoczęcie psychoterapii własnej) oraz czy to podejście jest dla Ciebie odpowiednie. Pamiętaj, że udział w Kursie nie gwarantuje miejsca w Szkole Psychoterapeutów i zależy od kilku czynników.

Nabór na Kurs Wstępny

Dokładne daty naboru są publikowane w zakładce o Kursie, na stronie głównej oraz na profilu FB. Rekrutację organizujemy 2 razy w roku, w dzień powszedni. Nabór rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie. Na stronie pojawia się wówczas formularz zapisu (zobacz wzór), który wypełniasz online. Pytamy o Twoje imię i nazwisko, email, numer telefonu, wykształcenie, wykonywany zawód oraz preferowane miasto uczestnictwa w Kursie. Wszystkie pola z odpowiedziami są obowiązkowe. Następnie prosimy o oczekiwanie na kontakt z biura Instytutu.

2 etap. Szkoła Letnia/Zimowa

Celem szkolenia jest wzrost kompetencji uczestników: doświadczanie i asymilacja treści teoretycznych, umiejętności warsztatowych oraz osobistych doświadczeń, aby stanowiły spójny system potrzebny do prowadzenia psychoterapii. Szkoła skierowana jest do osób zajmujących się zawodowo pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną. Dla osób pragnących kontynuować edukację w kierunku zawodu psychoterapeuty zawiera elementy kwalifikacji na SPG.

Kryteriami naboru jest posiadnie dyplomu II stopnia edukacji wyższej, brak przeciwskazań medycznych oraz ukończenie Kursu Wstępnego. Wymogiem jest także doświadczenie własne w pracy z ludźmi (np. wolontariat w świetlicach środowiskowych, DPS-ach, telefonach zaufania itp.).

Szkoła Letnia/Zimowa jako kwalifikacja na 4-letnią SPG

W trakcie Szkoły Letniej/Zimowej możesz poznać absolwentów Kursów prowadzonych w różnych miastach oraz twoich przyszłych nauczycieli zawodu. Celem jest także integracja z koleżankami i kolegami twojej przyszłej grupy.

Zainteresowanych udziałem w SLG/SZG uczulamy na trzy kwestie.

Po pierwsze. Przedstawiamy kryteria kwalifikacyjne obowiązujące przy naborze do Szkoły Psychoterapeutów. Decyzję dotyczącą przyjęcia podejmujemy na podstawie:
• informacji umieszczonych w formularzu zapisu,
• informacji o doświadczeniu własnym w zakresie pracy z ludźmi, które odbywasz podczas trawania Kursu,
• samooceny oraz informacji zwrotnych od grupy dotyczących Twojego rozwoju podczas trwania Kursu Wstępnego, które wpisujesz w formularz,
• rekomendacji opiekuna Twojego Kursu,
• wglądu jak pracujesz indywidualnie i w grupie w trakcie Szkoły Letniej/Zimowej.
Ta decyzja jest wspólna – Ty także ją podejmujesz. Taka forma kwalifikacji daje Ci wolność wyboru oraz możliwość zmiany zarówno ośrodka szkoleniowego, jak i podejścia psychoterapeutycznego, jeśli uznasz, że program szkoleniowy proponowany przez Instytut nie spełnia Twoich oczekiwań.
Możesz zostać przyjęty na najbliższą edycję Szkoły Psychoterapeutów (3 etap); odroczony (z określonymi warunkami niezbędnymi do kontynuowania edukacji) lub nieprzyjęty. Osoby, które zostały odroczone, i wypełniły określone podczas rozmowy warunki, ponownie biorą udział w Szkole Letniej/Zimowej, z już zagwarantowanym miejscem.

Po drugie. Rekrutację prowadzimy na edycje Szkoły Psychoterapeutów (3. etap kształcenia), które rozpoczynają się w najbliższym terminie. Nie prowadzimy naboru na przyszłe edycje, np. za pół roku.

Po trzecie. Ze względu na różnice programowe pomiędzy naszym a innymi ośrodkami szkolącymi oraz potrzebę zachowania ciągłości programu szkoleniowego, na 3. etap przymujemy w pierwszej kolejności  absolwentów KW. Związane jest to z ilością otwieranych w ciągu roku edycji Szkoły Psychoterapeutów, na których liczba miejsc jest ograniczona. Nasi absolwenci mają pierszeństwo przyjęcia. Osoby kończące 1 rok w innych instytutach treningowych mogą wziąć udział w Szkole Letniej/Zimowej. Nie możemy jednak zagwarantować miejsca na dalszym etapie kształcenia (przeważnie zapraszamy do zrealizowania 3-miesięcznego Kursu Wstępnego, na którym masz już zagwarantowane miejsce). Ukończenie 1. roku w innym ośrodku szkoleniowym może wiązać się z koniecznością uzupełnienia ewentualnych różnic programowych.

Nabór na Szkołę Letnią/Zimową

Dokładne daty naboru są publikowane w zakładce Szkoła Letnia Gestalt oraz ogłaszane na stronie głównej i profilu FB. Rekrutację organizujemy 2 razy w roku, w dzień powszedni. Nabór rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie. Na stronie pojawia się wówczas formularz zapisu (zobacz wzór), który wypełniasz online. Wszystkie pola z odpowiedziami są obowiązkowe. Następnie prosimy o oczekiwanie na kontakt z biura Instytutu. Ze względu na szczegółowość formularza rekomendujemy zapoznanie się z pytaniami wcześniej i opracowanie swoich odpowiedzi.

3 etap. Szkoła Psychoterapeutów

Po pierwsze. Na 3. etap przyjmujemy absolwentów studiów II stopnia. Na ten moment (listopad 2023) kierunek studiów nie ma znaczenia. Rekomendujemy osobom pragnącym pracować w przyszłości jako psychoterapeuci Gestalt uzupełnienie edukacji o studia kierunkowe (np. psychologię). Dlaczego? Praca terapeutyczna z klientem wymaga różnych zasobów: narzędzi, w które Cię wyposażymy; doświadczenia, które zdobędziesz w trakcie praktyki klinicznej; intuicji psychoterapeuty, jak również wiedzy psychologicznej. Posiadanie dyplomu kierunkowego zabezpiecza cię także w przypadku wejścia w życie ustawy o zawodzie psychoterapeuty, która miałaby uwzględniać zawężoną grupę wykształcenia bazowego (psychologia, medycyna, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, pielęgniarstwo). Od 1 stycznia 2024 obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia, która tymczasowo definuje psychoterapeutę (więcej przeczytasz w naszych Aktualnościach). Jednak w Polsce nie mamy jeszcze ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Od listopada 2022 prace nad jej kształtem zintensyfikowały się i jest prawdopodobne, że ustawa (nie wiadomo jeszcze w jakim brzmieniu) wejdzie w perspektywie najbliższych lat w życie.

Po drugie. Publikujemy w ‘pigułce’ wymogi, które są niezbędne do ukończenia całościowego, 4-letniego szkolenia i otwarcia ścieżki certyfikacyjnej w polskich i europejskich stowarzyszeniach zawodowych, zrzeszających psychoterapeutów. Obowiązującymi wymogami są:
Prace pisemne. Rozwijają umiejętności opisywania zjawisk z dziedziny psychoterapii, jak również dyscyplinują rozwój studenta. Zawierają następujące pozycje: ocena po pierwszym roku, opis spotkań z pacjentami w placówkach psychiatrycznych w systemie opieki zdrowotnej, autodiagnoza, książeczka praktyk klinicznych, konspekt oraz spis literatury artykułu naukowego, opis prowadzonego procesu psychoterapeutycznego.
Psychoterapia własna. Studenci zobowiązani są do odbycia 250 godzin psychoterapii własnej: 100 godzin psychoterapii indywidualnej i 150 godzin psychoterapii grupowej.
Praktyka kliniczna. Studenta obowiązuje 400 godzin praktyki klinicznej: 150 godzin w placówkach psychiatrycznych w systemie opieki zdrowotnej oraz 250 godzin sesji z klientami. 250h możesz odbyć w placówkach pozapsychiatrycznych, wymogiem jest jednak praca w zespole psychoterapeutów, pod stałą superwizją, z rekomendowanym podejściem Gestalt.
Rozwój własny. Studenta obowiązuje 50 godzin własnego rozwoju zawodowego w formie pracy grupowej w modalności Gestalt, do indywidualnego zagospodarowania, które uwzględniają zainteresowania i specjalizację studenta, i są warsztatami specjalistycznymi z zakresu psychoterapii Gestalt.
Egzaminy. Teoretyczny, na 3 roku oraz Praktyczny, po ukończeniu szkolenia. Oba egzaminy są wewnętrzne i stanowią integralną część programu szkoleniowego.

Nabór na Szkołę Psychoterpeutów

W celu zapisania się na Szkołę Psychoterapeutów proszę zobaczyć opis rekrutacji do Szkoły Letniej/Zimowej.

Akredytacje i liczby 

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt jest akredytowana w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt 

Po ukończeniu 4-letniej Szkoły uzyskasz Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt EAGT. Proces uzyskania certyfikatu jest automatyczny dzięki akredytacji Instytutut w EAGT.

450

godzin praktyki psychoterapii

36 lat

to średni wiek studenta

63%

absolwentów zostało psychoterapeutami

1/5

studentów mieszka za granicą

Opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej