Aktualności

Bieżąca

Nowe regulacje w prawie

tesks pochodzi z postu na FB Polskiej Rady Psychoterapii, z dnia 17/08/2023

Wyjątkowe osiągnięcie zostało przegłosowane

Niezbędne minimalne zabezpieczenie (do czasu uchwalenia pilnie potrzebnej ustawy o zawodzie psychoterapeuty) czyli zapisy dotyczące wszystkich psychoterapeutów i zwiększające bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii.

Szczególnie gorące podziękowania należą się Prezes PRP Renacie Mizerskiej, która włożyła ogrom pracy w opracowanie nowych zapisów oraz intensywne rozmowy z przedstawicielami Rządu i politykami. Bardzo serdecznie dziękujemy też Michałowi Melonowskiemu (SNTR PTP), który ramię w ramię pracował kilkadziesiąt godzin przy formułowaniu nowych poprawek. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Łukasza Müldnera-Nieckowskiego (SNP PTP) i Naszej Koleżanki Agnieszki Jankiewicz (Wiceprezes PRP) za działania na wspólną rzecz w tej sprawie. Dziękujemy Naszym Koleżankom i Koledze – Sylwii Żyle, Marii Szuster, Danielowi Mihuniewiczowi – z Zarządu PRP. Dziękujemy wszystkim innym osobom zaangażowanym w działania na rzecz środowiska, w duchu przeciwdziałania wykluczeniu i nierównemu traktowaniu.

Sejm RP przegłosował właśnie nowelizację Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Tym samym przyjął poprawki – zaakceptowane wcześniej przez Senat i Ministerstwo Zdrowia. To wspólny sukces 🏆 To potwierdzenie, że jest jeden zawód psychoterapeuty, że psychoterapia musi być dostępna w podejściach zaliczanych do wszystkich 5 grup. Dziękujemy psychoterapeutkom i psychoterapeutom – wszystkim osobom wspierającym nasze działania, oferującym pomoc, biorącym udział w ankietach. Bardzo dziękujemy Panu Wiceministrowi Piotrowi Bromberowi i przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia za poparcie propozycji rozwiązań minimalizujących ryzyko ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychoterapii. Dziękujemy też Paniom i Panom Posłom, Senatorom – członkom Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia – za uwzględnienie naszego głosu ponad podziałami politycznymi. Wszystkim głosującym “ZA” przyjęciem poprawek w Sejmie i w Senacie bardzo dziękujemy! Liczymy teraz na przychylność Pana Prezydenta.

  • Wiemy, że dwa artykuły w UOZP są jedynie tymczasowym minimalnym zabezpieczeniem, nie zastąpią bowiem w żaden sposób całościowej ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Dziś naszymi wspólnymi działaniami zapobiegliśmy wykluczeniu z rynku i nierównemu traktowaniu kilku tysięcy psychoterapeutek i psychoterapeutów, zwiększyliśmy bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii.
  • Dzięki wspólnej pracy stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów udało się osiągnąć niezbędne zmiany i zyskać czas, który jest konieczny do opracowania ostatecznego kształtu ustawy o zawodzie psychoterapeuty i jej wejścia w życie (mamy nadzieję, że z początkiem 2024 r. projekt trafi do Laski Marszałkowskiej).
  • Po wejściu w życie nowelizacji ustawy 1.01.2024 po raz pierwszy psychoterapia i psychoterapeuci w Polsce uzyskają minimalną regulację prawną na poziomie ustawowym. Osoby korzystające z psychoterapii w podmiotach prowadzących działalność leczniczą (zgodnie z art. 5 ust. 1) będą miały dostęp do psychoterapii prowadzonej przez osoby posiadające potwierdzone zaświadczeniami kwalifikacje zdobyte podczas podyplomowego całościowego szkolenia, które od 2024 r. obowiązkowo musi zawierać również superwizję psychoterapii, staże, psychoterapię własną/doświadczenie własne.

To dobry punkt wyjścia do dalszych prac i opracowania ostatecznego tekstu ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Już teraz możemy uznać za osiągnięcie zapisy pozwalające na:

  • ustawowe uznanie certyfikatów psychoterapeuty wydawanych przez stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów,
  • ustawowe uznanie wszystkich 5 grup podejść,
  • uznanie prawa do prowadzenia sesji psychoterapii przez wszystkie osoby w trakcie całościowego szkolenia (po ukończeniu drugiego roku) posiadające dyplom na poziomie PRK VII (niezależnie od wykształcenia bazowego),
  • nieograniczoną w czasie możliwość przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego PESoz w nowej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, w dziedzinie psychoterapii,
  • obowiązek poddawania superwizji prowadzonych przez adeptów psychoterapii procesów psychoterapeutycznych,
  • doprecyzowanie w akcie rangi ustawy składowych całościowego szkolenia w psychoterapii – od 2024 r. szkolenie w podmiocie szkolącym obowiązkowo musi trwać co najmniej 1200 godzin i zawierać również superwizję psychoterapii, staże, psychoterapię własną/doświadczenie własne,
  • doprecyzowanie roli i miejsca egzaminu certyfikacyjnego, który musi być zewnętrzny tj. odbywać się poza podmiotem szkolącym.