Znajdź terapeutę

Relacja jest lecząca

Klient i terapeuta wspólnie szukają drogi by znaleźć ulgę w cierpieniu.

Znajdź terapeutę

Polecamy psychoterapeutów podlegających stałej superwizji w systemie superwizyjnym Instytutu: absolwentów Szkoły Psychoterapeutów Gestalt IIPG oraz psychoterapeutów wykształconych w innych ośrodkach Gestalt. Polecamy także psychoterapeutów certyfikowanych w gestaltowskim stowarzyszeniu zawodowym czyli Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt

Mapa jest w budowie. Dostępna już wkrótce.