Webinary

Sięgaj po więcej

Czytaj, oglądaj, słuchaj. Korzystaj z wiedzy kiedy chcesz.

Medioteka
Webinary

Webinary

W tym dziale medioteki publikujemy webinary i podcasty nagrane w ramach projektu „Gabinet Online – spotkania społeczności psychoterapeutów”.

Pomysłodawcą projektu był Instytut. To odpowiedź na potrzebę kontaktu i wsparcia psychoterapeutów, studentów oraz osób zajmujących się pomocą psychologiczną, w czasie pandemii covidu. Zorganizowaliśmy ponad 40 spotkań online. „Gabinet Online” odbył się w 2020 roku. Dla uczestników udział w spotkaniach był nieodpłatny.

To wielki wkład ponad 30stu polskich i zagranicznych psychoterapeutów i nauczycieli zawodu, którzy przygotowali spotkania tematyczne z zakresu różnych działów psychoterapii. Jesteśmy im ogromnie wdzięczni za gotowość dzielenia się swoją wiedzą, czasem i energią.

Oglądaj

Praca z traumą. Cz. I

Maj 2020. Dorota Węgrzyn dzieli się wiedzą i myślami na temat konsekwencji wynikających z pandemii dla pracy psychoterapeutycznej. Rozmawia z uczestnikami o tym czym jest trauma, i na co zwrócić uwagę w pracy psychoterapeutycznej. Pandemia mogła wspomóc przeorganizowanie i przewartościowanie myślenia, działania, odkrycia nieznanych zasobów, lecz była także traumą dla wielu osób.
Przed nami pytania: Jak przygotować się na pracę z traumą? Jak rozpoznać objawy i pomóc przeżyć to, co przerosło dotychczasowe możliwości poradzenia sobie w tym trudnym czasie? I jak w efekcie zaopiekować klientów aby nie doszło do trwałej dezorganizacji osobowości?

Czas niepewności

Maj 2020. Dr Lynda Osborne dzieli się refleksjami nad kondycją psychoterapeuty i klienta w świecie pandemicznego lockdownu: w jaki sposób terapeuta oraz klient mogą być/czuć się wspierani podczas doświadczania procesów zmian, które wybrali – lub nie – a które się dzieją wokół nas.
Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, w którym doświadczenia nabierają coraz to nowych znaczeń, a niepewność jest nieunikniona.
Praca psychoterapeutyczna konfrontuje, zarówno terapeutę jak i klienta, oraz ich relację, z różnymi niepewnościami, w tym z nieznanym przez oboje dotąd procesem jakim jest terapia.

Psychoterapia z osobami LGBT+

Maj 2020. Dr Daniel Bąk dzieli się wiedzą, swoimi badaniami naukowymi oraz długoletnim doświadczeniem z zakresu psychoterapii klientów z mniejszości LGBT+.
Skrótowiec „LGBT+” oznacza lesbijki, gejów, osoby biseksualne oraz trans, a znak plusa symbolizuje dodatkowe grupy tożsamościowe, m.in. osoby queerowe, aseksualne oraz interseksualne. Podczas webinaru omówione zostały podstawy afirmatywnego podejścia do pracy terapeutycznej z osobami LGBT+, oznaczającego podejście zgodne z wytycznymi organizacji zrzeszających seksuologów, niepatologizującego, bazującego na akceptacji i szacunku dla różnorodności płciowej, seksualnej oraz dotyczącej form związków seksualnych i/lub romantycznych. Zaprezentowane zostały podstawy skutecznej relacji terapeutycznej w pracy z osobami LGBT+.

O psychologii wdzięczności

Maj 2020. Dr Piotr Kwiatek OFMCap opowiada o koncepcji psychologii wdzięczności oraz wyjaśnia jak ją stosować w dniu codziennym.
Podczas tego webinaru z prezentacją powerpoint mówi o korzyściach oraz sposobie praktykowania wdzięczności. Porusza także sferę trudności jakie możemy napotkać w praktykowaniu. Omawia pokrótce interwencję „3 rzeczy dobrych” – w jaki sposób możemy wykorzystać ją jako wiedzę i strategię w procesie psychoterapii. Piotr prezentuje również koncepcję 4 wymiarów wdzięczności oraz odpowiada na pytania uczestników.

Metoda Ruelli Frank

Maj 2020. Jarosław Wasielewski dzieli się nowo odkrytą pasją czyli ruchem w psychoterapii Gestalt, przybliżając metodę Ruelli Frank.
Już od narodzin, a zapewne i wcześniej, nasze ciało wchodzi w kontakt z otoczeniem, obiektami żywymi oraz martwymi, i na nie reaguje. Wchodzi z nimi w relacje. Do tego, by te relacje były możliwe, potrzebny jest ruch. Nasi klienci, podobnie jak i my sami, niosą ze sobą pewne ruchowe wzorce, które odzwierciedlają ich specyfikę bycia w relacji.
Ruella Frank odkryła dla siebie terapię Gestalt właśnie poprzez ruch.

Posłuchaj

Psychoterapia dla psychoterapeuty

Maj 2020. Zofia Pierzchała i Michał Kostrzewski rozważają kwestie psychoterapii dla przyszłego psychoterapeuty.
Psychoterapia własna to niezbędne doświadczenie dla każdego, kto pragnie zostać psychoterapeutą. Pragnie nieść profesjonalną pomoc potrzebującym, prowadzić Ich do zmiany perspektywy cierpienia na dobre, względnie szczęśliwe funkcjonowanie. Jest niezbędnym elementem kształcenia terapeuty. Czy są określone kryteria psychoterapii własnej dla przyszłych psychoterapeutów? Czy uzasadniony jest termin – psychoterapia szkoleniowa? A może są istotne różnice pomiędzy psychoterapią dla Klientów/Pacjentów a Terapeutów? Z jakimi trudnościami spotykają się terapeuci podejmujący się terapii przyszłych Terapeutów?

Kryzys – szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń

Kwiecień 2020Andrzej Wroński dzieli się swoim doświadczeniem w obszarze interwencji kryzysowej, odnosząc się do aktualnych na tamten czas realiów lockdownu pandemicznego.
Podczas podcastu porusza kwestie tj.: jaka jest istota i specyfika kryzysu? Co może być pomocne w rozpoznaniu kryzysu? Jaka forma pomocy jest adekwatna do pracy z osobami w kryzysie? Andrzej przedstawia uczestnikom odpowiedzi na powyższe pytania w oparciu o swoje doświadczenie pracy w miejscach udzielających pomocy w sytuacjach alarmowych, a wymagających szybkich interwencji.

Klient w psychoterapii

Czerwiec 2020. Janusz Kitrasiewicz – krakowski superwizor i psychoterapeuta psychodynamiczny oraz założyciel Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego – rozważa kwestie psychoterapii dla klienta.
Podczas podcasu dzieli się swoim doświadczeniem kiedy klient/pacjent może skorzystać z psychoterapii? Jak klient/pacjent korzysta z psychoterapii? Posłuchamy zagadnień z perspektywy modalności psychodynamicznej. Janusz dodaje odwagi młodszym stażem psychoterapeutom, bazując na wieloletnim doświadczeniu.

O duchowym wsparciu

Czerwiec 2020. Ojciec Wojciech Jędrzejewski OP porusza bliski swemu sercu temat ofiarowywania duchowego wsparcia w perspektywie chrześcijańskiej. Opowie o 3 płaszczyznach, w których dokonuje się duchowe wsparcie: osadzeniu w relacji, dialogiczności oraz decyzyjności. Rozwinie wątek: w jaki sposób pomóc człowiekowi by w tych trzech płaszczyznach spotkał i odnalazł się z Bogiem. Zastanawia się jak relacyjność, dialogiczność i decyzyjność ma się generalnie do tematu duchowości.

Zakochany w Gestalcie

Maj 2020. Prof. Giovanni Salonia, znakomity myśliciel, nauczyciel i twórca teorii Gestalt z Włoch, dyrektor Instytutu Terapii Gestalt Kairos, opowiada o mitach związanych z Gestaltem. Rozważa istotne, historyczne myśli z zakresu terapii Gestalt, które każdy psychoterapeuta powinien mieć na uwadze pracując z klientem w gabinecie, jak i pochylając się nad przebiegiem procesów poza sesjami.

Praca z osobami doznającymi przemocy

Maj 2020. Katarzyna Zych rozważa następujące kwestie: gdzie leży granica pomiędzy konfliktem a przemocą; jak rozróżnić czy mamy do czynienia z przemocą; czy terapeuta w gabinecie jest zobowiązany do założenia Niebieskiej Karty; diagnoza oraz planowanie pomocy dla rodziny z problemem przemocy z perspektywy psychoterapeuty; dynamika interakcji pomiędzy osobą doznającą przemocy, osobą stosującą przemoc a „pomagaczem”; co się zmieniło w tematyce przemocy w okresie pandemii?

Relacja terapeutyczna na ekranie

Maj 2020. Małgorzata Lambert w swojej prelekcji przypomina czym jest relacja terapeutyczna, i w jakim wymiarze posiada walor leczący w psychoterapii. Zastanawia się nad pytaniami: jak przeżywają psychoterapeutów klienci, i od czego to postrzeganie zależy; dlaczego warto diagnozować poziom zaburzeń osobowości oraz jak to wpływa na relację terapeutyczną. Rozważa powyższe pytania w kontekście dialogu egzystencjalnego oraz kiedy i w jaki sposób te kwestie zmieniają się w onlinowej pracy terapeutycznej.