Webinary

Ucz się interaktywnie

Czytaj, oglądaj, słuchaj. Korzystaj z wiedzy kiedy chcesz

Medioteka
Webinary

Webinary

W tym dziale medioteki publikujemy webinary i podcasty nagrane w ramach projektu “Gabinet Online – spotkania społeczności psychoterapeutów”.

Pomysłodawcą projektu był Instytut. To odpowiedź na potrzebę kontaktu i wsparcia psychoterapeutów, studentów oraz osób zajmujących się pomocą psychologiczną, w czasie pandemii covidu. Zorganizowaliśmy ponad 40 spotkań online. “Gabinet Online” odbył się w 2020 roku. Dla uczestników udział w spotkaniach był nieodpłatny.

To wielki wkład ponad 30stu polskich i zagranicznych psychoterapeutów i nauczycieli zawodu, którzy przygotowali spotkania tematyczne z zakresu różnych działów psychoterapii. Jesteśmy im ogromnie wdzięczni za gotowość dzielenia się swoją wiedzą, czasem i energią.

Oglądaj

Praca z traumą. Cz. I

59-minutowy webinar z prezentacją
Dorota Węgrzyn dzieli się wiedzą i myślami na temat konsekwencji wynikających z pandemii dla pracy psychoterapeutycznej. Rozmawia z uczestnikami o tym czym jest trauma, i na co zwrócić uwagę w pracy psychoterapeutycznej. Pandemia mogła wspomóc przeorganizowanie i przewartościowanie myślenia, działania, odkrycia nieznanych zasobów, lecz była także traumą dla wielu osób.
Przed nami pytania: Jak przygotować się na pracę z traumą? Jak rozpoznać objawy i pomóc przeżyć to, co przerosło dotychczasowe możliwości poradzenia sobie w tym trudnym czasie? I jak w efekcie zaopiekować klientów aby nie doszło do trwałej dezorganizacji osobowości?

Czas niepewności

55-minutowy webinar
Dr Lynda Osborne dzieli się refleksjami nad kondycją psychoterapeuty i klienta w świecie pandemicznego lockdownu: w jaki sposób terapeuta oraz klient mogą być/czuć się wspierani podczas doświadczania procesów zmian, które wybrali – lub nie – a które się dzieją wokół nas.
Żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, w którym doświadczenia nabierają coraz to nowych znaczeń, a niepewność jest nieunikniona.
Praca psychoterapeutyczna konfrontuje, zarówno terapeutę jak i klienta, oraz ich relację, z różnymi niepewnościami, w tym z nieznanym przez oboje dotąd procesem jakim jest terapia.

Praca z traumą. Cz. II

59-minutowy webinar z prezentacją
Dorota Węgrzyn dzieli się wiedzą i myślami na temat konsekwencji wynikających z pandemii dla pracy psychoterapeutycznej. Rozmawia z uczestnikami o tym czym jest trauma, i na co zwrócić uwagę w pracy psychoterapeutycznej. Pandemia mogła wspomóc przeorganizowanie i przewartościowanie myślenia, działania, odkrycia nieznanych zasobów, lecz była także traumą dla wielu osób.
Przed nami pytania: Jak przygotować się na pracę z traumą? Jak rozpoznać objawy i pomóc przeżyć to, co przerosło dotychczasowe możliwości poradzenia sobie w tym trudnym czasie? I jak w efekcie zaopiekować klientów aby nie doszło do trwałej dezorganizacji osobowości?

Terapia z klientem uzależnionym

1-godzinny webinar
Arkadiusz Klamer porusza kwestie związane z pracą terapeutyczną z klientami borykającymi się z uzależnieniami. Dzieli się długoletnim doświadczeniem terapeuty uzależnień i wiedzą z zakresu mechanizmów powstawania uzależnień. Omawia fazy rozwoju choroby i tłumaczy proces diagnozowania motywacji do podjęcia leczenia. Analizuje mechanizmy obronne klientów/pacjentów oraz specyfikę pracy z osobą uzależnioną. Na końcu spotkania odpowiada na pytania uczestników webinaru.

Ataki paniki

51-minutowy webinar
Gaspare Orlando opisuje ataki paniki jako dramatyczną prośbę jednostki o związek. Związek, którego celem jest odbudowa przynależności oraz tożsamości (nieodzownej i pełnej) w sposób trwały i konstruktywny. Podczas webinaru omawia w perspektywie fenomenologicznej ataki paniki, które licznie występują w społeczeństwach postnowoczesnych. Przedstawia znaczenie objawów w odniesieniu do cyklu życia i aktualnego kontekstu życiowego klienta. Badania kliniczne ostatniej dekady rzuciły światło na diagnostyczny aspekt ataków paniki (przerwanie kontaktu i cielesne doświadczenia relacyjne), a także aspekt terapeutyczny ( teoria cyklu kontaktu, teoria ewolucji oraz teoria Self). W swojej pracy Gaspare podkreśla znaczenie rozróżnienia diagnostycznego pomiędzy atakami paniki a ‘kryzysem panicznym’. Ten różnicujący aspekt ma decydujący wpływ na konkretną interwencję kliniczną i terapeutyczną.

Psychoterapia z osobami LGBT+

46-minutowy webinar z prezentacją
Dr Daniel Bąk dzieli się wiedzą, swoimi badaniami naukowymi oraz długoletnim doświadczeniem z zakresu psychoterapii klientów z mniejszości LGBT+.
Skrótowiec “LGBT+” oznacza lesbijki, gejów, osoby biseksualne oraz trans, a znak plusa symbolizuje dodatkowe grupy tożsamościowe, m.in. osoby queerowe, aseksualne oraz interseksualne. Podczas webinaru omówione zostały podstawy afirmatywnego podejścia do pracy terapeutycznej z osobami LGBT+, oznaczającego podejście zgodne z wytycznymi organizacji zrzeszających seksuologów, niepatologizującego, bazującego na akceptacji i szacunku dla różnorodności płciowej, seksualnej oraz dotyczącej form związków seksualnych i/lub romantycznych. Zaprezentowane zostały podstawy skutecznej relacji terapeutycznej w pracy z osobami LGBT+.

Czy warto narzekać?

1-godzinny webinar z prezentacją
Dr Piotr Kwiatek OFMCap, profesjonalnie zajmujący się badaniami naukowymi nad psychologią wdzięczności wprowadza uczestników webinaru w arkana tematyki narzekania: czym jest a czym nie jest narzekanie; jakie potrzeby psychologiczne kryją się za narzekaniem; jakie korzyści czerpiemy z narzekania; dlaczego mimo iż cena jest wyższa niż zysk – narzekamy. Omawia strategie jakie można przyjąć by nie narzekać (ciut o kompulsywności) oraz jak konstruktywnie możemy wyrażać niezadowolenie oraz krytykę.

O psychologii wdzięczności

1-godzinny webinar z prezentacją
Dr Piotr Kwiatek OFMCap opowiada o koncepcji psychologii wdzięczności oraz wyjaśnia jak ją stosować w dniu codziennym.
Podczas tego webinaru z prezentacją powerpoint mówi o korzyściach oraz sposobie praktykowania wdzięczności. Porusza także sferę trudności jakie możemy napotkać w praktykowaniu. Omawia pokrótce interwencję „3 rzeczy dobrych” – w jaki sposób możemy wykorzystać ją jako wiedzę i strategię w procesie psychoterapii. Piotr prezentuje również koncepcję 4 wymiarów wdzięczności oraz odpowiada na pytania uczestników.

Metoda Ruelli Frank

1-godzinny webinar z prezentacją
Jarosław Wasielewski dzieli się nowo odkrytą pasją czyli ruchem w psychoterapii Gestalt, przybliżając metodę Ruelli Frank.
Już od narodzin, a zapewne i wcześniej, nasze ciało wchodzi w kontakt z otoczeniem, obiektami żywymi oraz martwymi, i na nie reaguje. Wchodzi z nimi w relacje. Do tego, by te relacje były możliwe, potrzebny jest ruch. Nasi klienci, podobnie jak i my sami, niosą ze sobą pewne ruchowe wzorce, które odzwierciedlają ich specyfikę bycia w relacji.
Ruella Frank odkryła dla siebie terapię Gestalt właśnie poprzez ruch.

Cykl doświadczania w psychoterapii pary

50-minutowy webinar z prezentacją

Mindfulness w psychoterapii

1-godzinny webinar z prezentacją

Posłuchaj

Psychoterapia dla psychoterapeuty

1-godzinny podcast
Zofia Pierzchała i Michał Kostrzewski rozważają kwestie psychoterapii dla przyszłego psychoterapeuty.
Psychoterapia własna to niezbędne doświadczenie dla każdego, kto pragnie zostać psychoterapeutą. Pragnie nieść profesjonalną pomoc potrzebującym, prowadzić Ich do zmiany perspektywy cierpienia na dobre, względnie szczęśliwe funkcjonowanie. Jest niezbędnym elementem kształcenia terapeuty. Czy są określone kryteria psychoterapii własnej dla przyszłych psychoterapeutów? Czy uzasadniony jest termin – psychoterapia szkoleniowa? A może są istotne różnice pomiędzy psychoterapią dla Klientów/Pacjentów a Terapeutów? Z jakimi trudnościami spotykają się terapeuci podejmujący się terapii przyszłych Terapeutów?

Kryzys – szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń

50-minutowy podcast 
Andrzej Wroński dzieli się swoim doświadczeniem w obszarze interwencji kryzysowej, odnosząc się do aktualnych na tamten czas realiów lockdownu pandemicznego.
Podczas podcastu porusza kwestie tj.: jaka jest istota i specyfika kryzysu? Co może być pomocne w rozpoznaniu kryzysu? Jaka forma pomocy jest adekwatna do pracy z osobami w kryzysie? Andrzej przedstawia uczestnikom odpowiedzi na powyższe pytania w oparciu o swoje doświadczenie pracy w miejscach udzielających pomocy w sytuacjach alarmowych, a wymagających szybkich interwencji.

Klient w psychoterapii

44-minutowy podcast
Janusz Kitrasiewicz – krakowski superwizor i psychoterapeuta psychodynamiczny oraz założyciel Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego – rozważa kwestie psychoterapii dla klienta.
Podczas podcasu dzieli się swoim doświadczeniem kiedy klient/pacjent może skorzystać z psychoterapii? Jak klient/pacjent korzysta z psychoterapii? Posłuchamy zagadnień z perspektywy modalności psychodynamicznej. Janusz dodaje odwagi młodszym stażem psychoterapeutom, bazując na wieloletnim doświadczeniu.

O duchowym wsparciu

50-minutowy podcast
Ojciec Wojciech Jędrzejewski OP porusza bliski swemu sercu temat ofiarowywania duchowego wsparcia w perspektywie chrześcijańskiej. Opowie o 3 płaszczyznach, w których dokonuje się duchowe wsparcie: osadzeniu w relacji, dialogiczności oraz decyzyjności. Rozwinie wątek: w jaki sposób pomóc człowiekowi by w tych trzech płaszczyznach spotkał i odnalazł się z Bogiem. Zastanawia się jak relacyjność, dialogiczność i decyzyjność ma się generalnie do tematu duchowości.

Zakochany w Gestalcie

42-minutowy podcast
Prof. Giovanni Salonia, znakomity myśliciel, nauczyciel i twórca teorii Gestalt z Włoch, dyrektor Instytutu Terapii Gestalt Kairos, opowiada o mitach związanych z Gestaltem. Rozważa istotne, historyczne myśli z zakresu terapii Gestalt, które każdy psychoterapeuta powinien mieć na uwadze pracując z klientem w gabinecie, jak i pochylając się nad przebiegiem procesów poza sesjami.

Praca z osobami doznającymi przemocy

52-minutowy podcast
Katarzyna Zych rozważa następujące kwestie: gdzie leży granica pomiędzy konfliktem a przemocą; jak rozróżnić czy mamy do czynienia z przemocą; czy terapeuta w gabinecie jest zobowiązany do założenia Niebieskiej Karty; diagnoza oraz planowanie pomocy dla rodziny z problemem przemocy z perspektywy psychoterapeuty; dynamika interakcji pomiędzy osobą doznającą przemocy, osobą stosującą przemoc a „pomagaczem”; co się zmieniło w tematyce przemocy w okresie pandemii?

Relacja terapeutyczna na ekranie

54-minutowy podcast
Małgorzata Lambert w swojej prelekcji przypomina czym jest relacja terapeutyczna, i w jakim wymiarze posiada walor leczący w psychoterapii. Zastanawia się nad pytaniami: jak przeżywają psychoterapeutów klienci, i od czego to postrzeganie zależy; dlaczego warto diagnozować poziom zaburzeń osobowości oraz jak to wpływa na relację terapeutyczną. Rozważa powyższe pytania w kontekście dialogu egzystencjalnego oraz kiedy i w jaki sposób te kwestie zmieniają się w onlinowej pracy terapeutycznej.

Zaburzenia borderline

37-minutowy podcast
Andreana Amato przybliża uczestnikom webinaru problematykę zaburzeń borderline, rozumienie tego zaburzenia  przez psychoterapię Gestalt oraz gestaltowską odpowiedź metodologiczną. Analizuje historię i przeszłe sposoby leczenia zaburzeń borderline;
opowiada o etiologii zaburzenia oraz współczesnych, głównych modelach teoretycznych i klinicznych leczenia. Proponuje model relacyjny psychoterapii Gestalt w leczeniu zaburzenia z pogranicza. Na końcu webinaru odpowiada na pytania uczestników.

Czy pandemia pomaga w psychoterapii?

47-minutowy podcast
Małgorzata Mączka przybliża temat psychologicznych konsekwencji lockdownu. Pandemię postrzega jako przyspieszoną lekcję konfrontacji z trudnymi uczuciami i zagrożeniem, co zasadniczo zmieniło dynamikę procesów terapeutycznych, dla psychoterapeutów oraz dla klientów. Z perspektywy psychoterapeutki Małgosia ilustruje techniki psychoterapeutyczne, które mogą okazać się przydatne, skupia się na wizualizacji jako sposobie poszerzania świadomości i docierania do twórczych zasobów własnych.

Fazy krytyczne w rozwoju psychoseksualnym

1-godzinny podcast