Stowarzyszenie

Ludzie są sercem Instytutu

Wzbogacają nas doświadczenia studentów, wykładowców i absolwentów

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego jest organizacją pożytku publicznego powołaną w 2003 roku. Zespół Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz grupa młodych psychologów i osób wykształconych w nurcie nauk społecznych stworzyło forum, umożliwiając realizację przedsięwzięć edukacyjnych i pomocowych dla Człowieka Dorosłego.

Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, programów i akcji pomocowych, jak również poprzez opracowywanie materiałów szkoleniowo-badawczych i działalność wydawniczą. Stowarzyszenie ma na celu dbanie o dobrostan środowiska psychoterapeutów Gestalt w Polsce. Delegowani przedstawiciele Stowarzyszenia od lat biorą czynny udział w pracach nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty.

W 2004 roku została podpisana umowa o ścisłej współpracy pomiędzy Instytutem Integralnej Psychoterapii Gestalt a Stowarzyszeniem Edukacji Człowieka Dorosłego. Powołano Radę Programową, w skład której wchodzą członkowie SECD oraz realizatorzy szkoleń odpowiedzialni za stronę merytoryczną programów szkoleniowych w Instytucie. Rada Programowa czuwa nad transparentnością i demokratycznością podejmowanych decyzji, dotyczących przyszłego kształtu szkoleń, uwzględniając polskie i europejskie standardy w zakresie edukacji psychoterapeutów Gestalt.
Od 2011 roku w Zarządzie Stowarzyszenia zasiadają Aleksandra Sękowska, która pełni funkcję prezesa oraz Bogusław Korzeń, który pełni funkcję vice-prezesa.

Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów naszych Szkół do aktywnego udziału w projektach i pracach Stowarzyszenia. Członkostwo w Stowarzyszeniu może przyjąć trzy formy:

  • członek zwyczajny (z czynnym i biernym prawem wyborczym),
  • członek wspierający (bez czynnego prawa wyborczego),
  • członek honorowy (nadawane przez Zarząd Stowarzyszenia).

Formularz członkowski dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Pasternik 114 lub po zalogowaniu do Intranetu.

KRS: 0000193969
Numer konta: 92 1540 1115 2044 0000 0263 0001
Składka na 2023 rok wynosi 50 zł.

Misją Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, szkoleniowa i pomocowa.