Współpraca

Otwartość dla dobra polskiej psychoterapii

Dla dobra psychoterapii

Budujemy, współdziałamy, pracujemy. Ponad podziałami

Instytut
Współpraca

Współpraca

Uczymy psychoterapii Gestalt w ośrodkach różnych podejść psychoteraputycznych. Zapraszamy psychoterapeutów z Polski i zagranicy by dzielili się wiedzą i indywidualnym stylem pracy. Od wielu lat działamy pro publico bono w stowarzyszeniach zawodowych współtworząc regulacje prawne dla środowiska gestaltystów. Pracujemy w komisjach certyfikujących, akredytujących oraz etyki w różnych organizacjach zawodowych.

Od 2018 roku realizujemy szkolenia edukacyjne we współpracy z Instytutem Terapii Gestalt Kairos we Włoszech.

Uczymy w różnych ośrodkach

Współpracujemy z ośrodkami szkoleniowymi innych podejść psychoterapeutycznych ucząc studentów teorii i praktyki psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt.

Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, Wrocław
Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, Kraków
Instituto Gestalt Therapy Kairos, Rzym, Wenecja, Ragusa
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży UJ, Oddział Psychiatrii Psychodynamicznej, Kraków
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków
Ko-relacje, Warszawa
Mabor, Warszawa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Legnica
Ośrodek Psychoterapii Systemowej, Kraków
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, Kraków
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich – Studium Psychoterapii, Warszawa
Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków

Zofia Pierzchała uczy psychoterapii w Meksyku

Zofia Pierzchała w Instytucie Integro w Meksyku.

Organizacje i stowarzyszenia zawodowe

Pracujemy na rzecz środowiska psychoterapeutycznego działając w organizacjach zawodowych.

EAGT – European Association for Gestalt Psychotherapy
EAP – European Association of Psychotherapy
FORGE – Fédération Internationale des Organismes de Formation à la Gestalt
PRP – Polska Rada Psychoterapii
PSPP – Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków
PTP – Polskie Towarzystwo Psychologiczne
PTPG – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
SECD – Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego

Forge w Oslo

Spotkanie FORGE w Oslo.

Polska Rada Psychoterapii

Ściśle współpracujemy z PRP by wypracować kompromisy dla środowiska psychoterapii.

Organizacja zrzeszająca stowarzyszenia prowadzące systematyczne i całościowe szkolenia z zakresu psychoterapii. W pracach Polskiej Rady Psychoterapii biorą udział przedstawiciele 22 stowarzyszeń. To jedyne w Polsce forum z ideą połączenia w jedno ciało różnych grup interesów. Celem jest stworzenie bezpiecznej i bezstronnej platformy do rozmów, wymiany i próby znalezienia kompromisu. Formalna rejestracja PRP w KRS (10.07.2018 r.) była zwieńczeniem 10-letniej aktywności wielu osób, często wolontaryjnie pracujących nad kształtem standardów szkoleniowych oraz ujednoliconych standardów zawodu psychoterapeuty w Polsce, a kontynuujących prace poprzedników, rozpoczęte jeszcze w latach 90. XX w. Rada przygotowuje propozycje regulacji zawodu psychoterapeuty w obszarach tj.: kryteria szkoleń, kształcenia ustawicznego, prowadzenia profesjonalnej psychoterapii. Trwają również zaawansowane prace nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty.

Instytut jest związany z Polską Radą Psychoterapii od 2008 roku, zarejestrowani jesteśmy pod nazwą IIPG-SECD.

O działalności Rady przeczytasz na oficjalnej stronie.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt

Aktywnie pracujemy w różnych komisjach PTPG.

Założone w 2005 roku Towarzystwo jest krajową organizacją zrzeszającą psychoterapeutów pracujących w podejściu Gestalt oraz osoby szkolące się w psychoterapii Gestalt. Organizacja jest przedstawicielem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT), a od 2006 roku pełni funkcję NOGT-u (National Organization for Gestalt Therapy). Na stronie Towarzystwa znajdziesz więcej informacji.

Nasi absolwenci mogą ubiegać się o certyfikaty w różnych towarzystwach i stowarzyszeniach zawodowych w Polsce, między innymi w PTPG jako stowarzyszeniu zrzeszającym certyfikowanych Gestaltystów w Polsce.

Realizatorzy warsztatów

Psychoterapeuci z Polski i zagranicy, etyczni, rozwijający się naukowo, o interesującym i nowym poglądzie na Gestalt oferują nowatorskie tematy warsztatów.

Andreana Amato
Francesca Brotto
Valeria Conte
Rosaria Lisi
Gaspare Orlando
Lynda Osborne
Giovanni Salonia
Giovanni Turra
Magdalena Wróblewska

Steven Schoen

Warsztat z profesorem Sergio Vasquezem

Warsztat prof. Sergio Vazquez’a.

Fakty i liczby

45

stanowisk w towarzystwach zawodowych

30 lat

pracy na rzecz polskiej psychoterapii

5 tys.

godzin zajęć z Gestaltu
dla innych ośrodków

25

realizatorów warsztatów
z Polski i zagranicy