Akredytacje

Jakość jest wartością

Dbamy o Twoją przyszłość, uwierzytelniając jakość szkoleń

Akredytacje

Programy szkoleniowe akredytowane są od wielu lat w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt i Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Akredytacje to długoletnie starania naszego zespołu by ułatwić Ci ścieżkę kariery i umocnić na drodze stawania się psychoterapeutą.

PTP

W 2020 roku Instytut uzyskał rekomendację programów szkoleniowych w Polskim Towarzystwie Psychologicznym jako jedyny w Polsce ośrodek szkolący w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt.

Celem tej akredytacji jest otwarcie drogi dla naszych absolwentów do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, rozpoznawalnego przez placówki państwowe (na szczeblu centralnym i regionalnym). Ta rekomendacja oznacza, że Instytut spełnia restrykcyjne kryteria PTP w zakresie: kryteriów rekomedacyjnych dla placówek szkolących w psychoterapii i ich programów szkoleniowych oraz zapewnienia rzetelnej informacji osobom zamierzającym uzyskać kwalifikacje PTP w zakresie psychoterapii.

PTPsychologiczne, obok Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, jest najstarszą w Polsce organizacją zrzeszającą zawodowe grupy psychologów i psychoterapeutów i ich certyfikującą, oraz rekomendującą ośrodki szkolące w psychoterapii. Stoi na straży jakości wykształcenia przyszłych psychoterapeutów od ponad 100 lat.

Akredytacja IIPG w EAGT
Akredytacja IIPG w PTP
Akredytacja IIPG w Kuratorium Oświaty

EAGT

Od 2008 Instytut posiada ciągłość akredytacji programu szkoleniowego w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt. Przeszliśmy 2 re-akredytacje, bez rekomendacji warunkowych, wstrzymujących potwierdzenie jakości prowadzonego kształcenia

Ściśle określone procedury oraz spełnienie szeregu kryteriów są zasadniczymi czynnikami różnicującymi ośrodki posiadające akredytacje i się do niej przygotowującymi. Celem akredytacji jest umożliwienie absolwentom automatycznego otrzymania europejskiego certyfikatu psychoterapeuty/superwizora Gestalt. Standardy szkoleniowe są jednoznacznie określone i dają gwarancję wysokiej jakości procesu kształcenia.

Program Pomocy Psychologicznej, Szkoła Psychoterapeutów Gestalt, Szkoła Letnia Gestalt oraz Szkoła Superwizorów Gestalt są akredytowanymi szkoleniami. Akredytacja nadawana jest na pięć lat. W 2023 roku uzyskaliśmy trzeci raz re-akredytację, obowiązującą aktualnie do grudnia 2028 roku.

Uzyskanie certyfikatu sygnowanego przez EAGT zapewnia rozpoznawalność w krajach członkowskich UE, które posiadają uregulowania prawne w przedmiocie zawodu psychoterapeuty. EAGT jest najstarszym w Europie stowarzyszeniem zawodowym zrzeszającym psychoterapeutów i instytucje szkolące w podejściu Gestalt.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne informuje o rekomendowanych ośrodkach szkolących w psychoterapii tutaj

Instytuty akredytowane przez EAGT oraz lista psychoterapeutów i superwizorów posiadających certyfikaty znajdują się na oficjalnej stronie EAGT

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

W 2019 roku Ministerstwo Zdrowia uznało dorobek naukowy i zawodowy części osób z zespołu za równoważny ze zrealizowaniem specjalizacyjnego programu szkoleniowego w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży.

W Polsce została wówczas wprowadzona nowa specjalizacja w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – psychoterapia dzieci i młodzieży.

Osoby z kadry merytorycznej Instytutu zawnioskowały do Ministra Zdrowia o uznanie swojego dorobku naukowego oraz zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Zespół ekspertów CMKP pod kierownictwem dr hab. n med. Agnieszki Słopień – Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, przyznał takie decyzje Zofii Pierzchale, Dorocie Węgrzyn, Elżbiecie Meliszek, Jolancie Gębik, Kamili Kostrzewskiej, Andrzejow Wrońskiemu i Michałowi Kostrzewskiemu.