Szkoła Superwizorów

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy superwizorów by profesjonalnie wspierali młodszych kolegów

Szkoła Superwizorów

150-godzinne szkolenie przygotuje Cię do fukcji superwizora. Po ukończeniu Szkoły otrzymujesz Certyfikat Superwizora Gestalt EAGT.

Celem Szkoły Superwizorów jest wszechstronne przygotowanie do pełnienia funkcji superwizora w zakresie psychoterapii Gestalt. Szkoła daje możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności superwizorskich. Osoby zainteresowane powinni już pełnić wobec młodszych i mniej doświadczonych kolegów, funkcje superwizorskie oraz prowadzić szkolenia w zakresie psychoedukacji i psychoterapii.

Zaproszeni wykładowcy, certyfikowani superwizorzy z Polski i zagranicy, realizują autorski program odnoszący się do szeregu aspektów superwizji oraz umiejętności superwizorskich. Kierownikiem i koordynatorem szkolenia jest mgr Zofia Pierzchała, a konsultantką merytoryczną dr Lynda Osborne.

Szkoła Superwizorów Gestalt skierowana jest do certyfikowanych psychoterapeutów, posiadających certyfikat minimum 5 lat i z minimum 8-letnim doświadczeniem superwizyjnym (pełnionym np. wobec młodszych kolegów w zespole).

Opis programu i rekrutacja

Szkoła trwa rok i składa się ze 150 godzin. Program skonstruowany jest z dwóch etapów. W trakcie pierwszego uczestnicy poznają podstawy teoretyczne superwizji Gestalt oraz innych podejść psychoterapeutycznych (systemowej). Na etapie drugim odbywają się warsztaty superwizji superwizji, a uczestnicy poznają narzędzie niezbędne w procesach superwizyjnych. Zajęcia skonstruowane są w sposób dający szansę obserwacji innych superwizorów, a co za tym idzie umożliwiają wgląd w swoje i innych umiejętności. To stanowi czynnik uczący.

Zapisy przyjmowane są na bieżąco. Przyjęcie do Szkoły odbywa się w oparciu o wypełnioną ankietę kwalifikacyjną. 

Terminy i cena

Rekrutacja na IV Szkoły Superwizorów jest otwarta. Pierwsze zajęcia zaplanowane są na kwiecień 2022 roku. Dokładne terminy znajdziesz w Kalendarzu.

Wykładowcami w Szkole Superwizorów Gestalt są wybitni praktycy z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciele psychoterapii i superwizji. To m.in.: prof. Bogdan de Barbaro, prof. Giovanni Salonia, dr Lynda Osborne, mgr Zofia Pierzchała.

O Szkole Superwizorów

Rozmowa Zofii Pierzchały, twórczyni pierwszej w Polsce i w Europie Szkoły Superwizorów Gestalt z absolwentami: Dortą Węgrzyn i Andrzejem Wrońskim. O powstawaniu idei Szkoły, o tym jak rozumieć superwizję psychoterapii; co było ważne w trakcie edukacji na superwizora dla rozmówców, kto z nauczycieli superwizji wywarł na nich wpływ, co zmieniło ich sposób widzenia i rozumienia superwizji.

Akredytacje

Szkoła Superwizorów Gestalt jest akredytowana w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt.

To pierwsze w Polsce szkolenie superwizorskie w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym Gestalt.

Po wypełnieniu wymogów oraz zdaniu egzaminu końcowego absolwenci automatycznie uzyskują Europejski Certyfikat Superwizora Gestalt EAGT.