Szkoła Superwizorów

Staranność edukacji

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy superwizorów by profesjonalnie wspierali młodszych kolegów

Szkoła Superwizorów

225-godzinne szkolenie przygotuje Cię do roli superwizora. Po ukończeniu Szkoły otrzymujesz Certyfikat Superwizora Gestalt EAGT.

Celem Szkoły Superwizorów jest wszechstronne przygotowanie do pełnienia funkcji superwizora w zakresie psychoterapii Gestalt. Szkoła daje możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności superwizorskich.

Treści programowe, sposób ich realizacji i skład personalny superwizorów-nauczycieli jest gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego naszego szkolenia, które uzyskało jako pierwsze w Europie akredytację EAGT (w 2009).

W 2025 roku zapraszamy na 5. edycję Szkoły.

Opis programu

Zaproszeni wykładowcy, certyfikowani superwizorzy z Polski i zagranicy, realizują autorski program odnoszący się do szeregu aspektów superwizji oraz umiejętności superwizorskich. Kierownikiem i koordynatorką Szkoły jest mgr Zofia Pierzchała. Uczestnicy poznają polski, brytyjski i włoski model superwizji psychoterapii Gestalt oraz model superwizji psychoterapii systemowej.

Szkoła Superwizorów odbywa się w Krakowie, trwa 225 godzin. Program składa się z 9 spotkań, prowadzonych raz na dwa miesiące i zawiera: 75 godzin teorii i praktyki superwizji Gestalt; 75 godzin warsztatu umiejętności superwizorskich (praktyczny trening superwizji oparty o aktywność uczestników, sytuacje symulowane); 25 godzin teorii i praktyki z zakresu superwizji psychoterapii systemowej oraz 50 godzin hiperwizji.

Podstawą szkolenia jest warsztat prezentujący sposób pracy i model superwizji konkretnego superwizora, który ma odniesienie do tradycji i współczesnego oblicza terapii Gestalt w różnych krajach. Drugie spotkanie z tym samym nauczycielem to hiperwizja, czyli praktykowanie nabytych umiejętności superwizyjnych w oparciu o superwizję prowadzoną wobec młodszych kolegów – terapeutów w miejscu pracy uczestników szkolenia.

W zależności od sytuacji emidemiologicznej część zajęć może odbywać się online.

Terminy

W 1. kwartale 2025 roku rozpocznie się 5. Szkoła Superwizorów Gestalt, Dokładne terminy podamy jesienią 2024. Zapraszamy do zapisów.

Rekrutacja

Szkoła skierowana jest do certyfikowanych psychoterapeutów, z minimum 8-letnim doświadczeniem praktyki psychoterapeutycznej. Kandydat powinien posiadać doświadczenie prowadzenia superwizji wobec młodszych stażem psychoterapeutów lub posiadać doświadczenie superwizorskie np. w formie interwizji zespołowych.

Kryteria dla Kandydata/ki to: posiadanie ceryfikatu psychoterapeuty; minimum 8-letnia praktyka psychoterapeutyczna; pozytywna rekomendacja od Twojego aktualnego superwizora; doświadczenie własne w uczeniu psychoterapii innych (wykłady, warsztaty, itp.); doświadczenie prowadzenia superwizji psychoterpii wobec młodszych koleżanek i kolegów, bądź aktywność interwizyjna.

Przyjęcie do Szkoły odbywa się w oparciu o wypełnioną ankietę kwalifikacyjną. Czekamy na Twoje zgłoszenie.

Wykładowcami w Szkole Superwizorów Gestalt są wybitni praktycy z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciele psychoterapii i superwizji. Współpacujemy z nimi od lat. Są to m.in.: prof. Giovanni Salonia, dr Lynda Osborne, mgr Naoum Liotas, mgr Zofia Pierzchała, mgr Dorota Węgrzyn, prof. Bogdan de Barbaro.

Nasze doświadczenie w uczeniu superwizji

1. filmik to rozmowa Zofii Pierzchały z absolwentami I Szkoły z 2009 roku: Dorotą Węgrzyn i Andrzejem Wrońskim. O powstawaniu idei Szkoły, o tym jak rozumieć superwizję psychoterapii; co było ważne w trakcie edukacji na superwizora dla rozmówców, co zmieniło ich sposób widzenia i rozumienia superwizji.
2. filmik to krótki opis IV Szkoły Superwizorów, która rusza już w kwietniu 2022. Oraz zaproszenie dla Ciebie do zdobycia nowego zawodu.

Akredytacje

Od 2009r. Szkoła Superwizorów Gestalt jest akredytowana w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt.

To pierwsze w Polsce szkolenie superwizorskie w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym Gestalt.

Po wypełnieniu wymogów oraz zdaniu egzaminu końcowego absolwenci automatycznie uzyskują Europejski Certyfikat Superwizora Gestalt EAGT.

Opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej