Superwizja

Bądź dobrym psychoterapeutą

Superwizja to szczególny i obowiązkowy rodzaj czuwania nad przebiegiem procesu terapeutycznego.

Superwizja dla terapeutów

Superwizja dla studentów

Znajdź superwizora