Szkoła Psychoterapeutów

Staranność edukacji

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy psychoterapeutów dziś, by jutro zmieniali świat

Szkoła Psychoterapeutów

To 3. etap całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. Trwa 4 lata i odbywa się w Krakowie lub Warszawie

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt to 4-letnie całościowe, jednolite szkolenie z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. Celem szkolenia jest wszechstronne i dogłębne przygotowanie do pełnienia roli psychoterapeuty. To wysoko specjalistyczne szkolenie zawodowe. Edukacja w Szkole nawiązuje do tradycji terminowania w relacji Mistrz-Uczeń. Szkołę prowadzimy nieprzerwanie od 2002 roku.

Realizatorami zajęć jest kadra merytoryczna Instytutu – certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy Gestalt – z doświadczeniem zawodowym sięgającym lat 80. i 90. XX wieku. Zajęcia z innych podejść psychoterapeutycznych prowadzą certyfikowani specjaliści. Kierownikiem merytoryczną jest mgr Zofia Pierzchała.

1. etap nazywa się Kurs Wstępny. Studenci przechodzą podstawowe, 30-godzinne szkolenie w podejściu Gestalt. KW odbywa się w Krakowie i Warszawie, a od drugiej połowy 2024 we Wrocławiu.
2. etap to Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt. Jest to 50-godzinne szkolenie, zawierające elementy kwalifikacji na Szkołę Psychoterapeutów.
3. etap nazywa się Szkoła Psychoterapeutów (aktualnie czytasz o tym etapie).

Opis

Szkoła Psychoterapeutów trwa 4 lata i obejmuje 1890 godzin zajęć: 1010 godz. teorii i praktyki pychoterapii Gestalt, 180 godz. superwizji, 450 godz. praktyki klinicznej i 250 godz. psychoterapii własnej. Zajęcia realizowane są raz w miesiącu, trwają od czwartku/piątku do soboty/niedzieli. Każdy zjazd obejmuje 25 lub 30 godzin zajęć.

Szkoła skierowana jest do psychologów, pedagogów, lekarzy oraz osób z wyższym wykształceniem pragnących zajmować się zawodowo pomocą psychologiczną i rozwijać umiejętności zawodowe w kierunku psychoterapii, ze szczególnym akcentem na psychoterapię egzystencjalną. Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów uczelni wyższych II stopnia.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź Pytania i odpowiedzi, gdzie opisaliśmy obszerniej kluczowe kwestie.

Terminy i cena

Szkoła Psychoterapeutów odbywa się w Krakowie lub Warszawie. Ilość planowanych edycji w 2024 roku podamy szacunkowo po 15 grudnia. Terminy rozpoczęcia kolejnych Szkół znajdują się w Kalendarzu.

Cena za 4 lata nauki w Szkole Psychoterapeutów wynosi 49,000 zł, niezależnie od miasta w którym będziesz się kształcić. Opłaty wnoszone są w miesięcznych ratach. Nie pobieramy opłat wstępnych, administracyjnych lub związanych z umownymi karami.

Istnieje możliwość nieoprocentowanej pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych poprzez „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”. Osoby zainteresowane taką formą pomocy odsyłamy do strony internetowej OPEN.

Rekrutacja

Rekomendujemy uważne przestudiowanie zasad i wymogów rekrutacyjnych, obowiązujących na poszczególnych etapach kształcenia na psychoterapeutę w Instytucie. Opis dostępny jest w zakładce Rekrutacja.

Nabór kandydatów na 3. etap szkolenia czyli Szkołę Psychoterapeutów odbywa się podczas Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt.

Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z Gestaltem zapraszamy Cię na 1. etap czyli Kurs Wstępny.

Umowa i Konto Studenta

Jeśli jesteś już zakwalifikowana/y do danej Szkoły Psychoterapeutów, utwórz Konto Studenta. Kliknij przycisk poniżej aby podpisać umowę oraz utworzyć swoje indywidualne Konto Studenta w Intranecie.

Przewodnik dla studenta IIPG

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt jako jednorodne, całościowe wykształcenie na psychoterapeutę, trwa ponad 4 lata. Podzielona jest na 3 etapy.

Pierwszy nazywa się Kurs Wstępny i obejmuje 30 godz. Następnie zapraszamy Cię na 50-godzinną Szkołę Letnią Gestalt. Trzecim etapem jest 4-letnie szkolenie czyli Szkoła Psychoterapeutów.

Taki podział umożliwia sprawdzenie czy chcesz, i możesz, kształcić się na psychoterapeutę w Instytucie. Warto mieć i być świadomym wpływu na proces swojej edukacji.

Rekrutacja

Rekomendujemy uważne przestudiowanie zasad i wymogów rekrutacyjnych, obowiązujących na poszczególnych etapach kształcenia na psychoterapeutę w Instytucie. Opis dostępny jest w zakładce Rekrutacja.

Nabór kandydatów na 3. etap szkolenia czyli Szkołę Psychoterapeutów odbywa się podczas Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt.

Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z Gestaltem zapraszamy Cię na 1. etap czyli Kurs Wstępny.

Umowa i Konto Studenta

Jeśli jesteś już zakwalifikowana/y do danej Szkoły Psychoterapeutów, utwórz Konto Studenta. Kliknij przycisk poniżej aby podpisać umowę oraz utworzyć swoje indywidualne Konto Studenta w Intranecie.

Akredytacje i liczby 

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt jest akredytowana w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt 

Po ukończeniu 4-letniej Szkoły automatycznie uzyskujesz Certyfikat Terapeuty Gestalt wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt EAGT.

450

godzin praktyki psychoterapii

36 lat

to średni wiek studenta

63%

absolwentów zostało psychoterapeutami

1/5

studentów mieszka za granicą

Opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej