Szkoła Psychoterapeutów

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy psychoterapeutów dziś, by jutro zmieniali świat

Szkoła Psychoterapeutów

1885-godzinne szkolenie oparte na założeniach psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. Szkoła trwa 4 lata. Odbywa się w Krakowie lub Warszawie, a 1. rok także we Wrocławiu.

Celem Szkoły Psychoterapeutów Gestalt jest wszechstronne i dogłębne przygotowanie do pełnienia roli psychoterapeuty w modalności humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. To całościowe i wysoko specjalistyczne szkolenie zawodowe. Edukacja w Szkole nawiązuje do tradycji terminowania w relacji Mistrz-Uczeń.

Realizatorami zajęć jest kadra merytoryczna Instytutu – certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy Gestalt – z doświadczeniem zawodowym sięgającym lat 80. i 90. XX wieku. Zajęcia z pozostałych modalności psychoterapeutycznych prowadzą certyfikowani specjaliści. Kierownikiem merytorycznym jest mgr Zofia Pierzchała. Rada Programowa Instytutu wspomaga w podejmowaniu merytorycznych decyzji dotyczących Szkoły.

Szkoła skierowana jest do psychologów, pedagogów, lekarzy, osób z wyższym wykształceniem w dziedzinie nauk społecznych oraz ochronie zdrowia, zajmujących się pomocą psychologiczną i pragnących rozwijać umiejętności zawodowe w kierunku psychoterapii, ze szczególnym akcentem na psychoterapię egzystencjalną. Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów uczelni wyższych II stopnia. Osoby posiadające wykształcenie w dziedzinach nauk określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia mogą po ukończeniu Szkoły pracować w zawodzie psychoterapeuty. Osoby posiadające wykształcenie na innych kierunkach powinny uzupełnić edukację o właściwe studia.

Opis programu

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt obejmuje 1885 godzin szkoleniowych: 935 godz. teorii, 200 godz. superwizji, 500 godz. praktyki i 250 godz. psychoterapii własnej.

Na 1. roku studenci przechodzą podstawowy, 300-godzinny kurs umiejętności pomocy psychologicznej w podejściu Gestalt (Program Pomocy Psychologicznej lub ekwiwalent godzinowo-merytoryczny w innych ośrodkach szkoleniowych).
Na 2. i 3. roku zajęcia realizowane są raz w miesiącu, trwają od czwartku do niedzieli. Każdy zjazd obejmuje 30 godzin zajęć.
Na 4. roku zajęcia realizowane są raz w miesiącu, trwają od piątku do soboty. Każdy zjazd obejmuje 20 godzin zajęć.

Najczęściej zadawane pytania i nasze odpowiedzi.

Nabór, terminy, cena

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt odbywa się w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu.
Terminy rozpoczęcia kolejnych Szkół znajdują się w Kalendarzu.

Cena Szkoły Psychoterapeutów Gestalt wynosi w Krakowie – 36,000 zł, w Warszawie – 37,500 zł (aktualizacja cen – styczeń 2022). Opłaty wnoszone są w miesięcznych ratach. Nie pobieramy opłat wstępnych lub administracyjnych.

Rekrutacja

Twój cel to zapisanie się na 1 rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt? Przejdź tutaj.

Twój cel to zapisanie się na 2, 3 i 4 rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt? Kliknij poniżej przycisk 'Zapisz się’ i wypełnij formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą kwalifikacyjną.

Twój cel to rozwój zawodowy lub uzupełnienie godzin szkoleniowych? Kliknij przycisk 'Zapisz się’, a w polu „Cel udziału” zaznacz „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych lub uzupełnienie godzin szkoleniowych”.

Umowa i Konto Studenta

Jeśli jesteś już zakwalifikowana/y do danej Szkoły Psychoterapeutów, utwórz Konto Studenta. Kliknij przycisk poniżej aby podpisać umowę oraz utworzyć swoje indywidualne Konto Studenta w Intranecie.

Przewodnik dla studenta IIPG

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt, rozumiana jako całość kształcenia, trwa 4 lata i jest procesem 3 etapowym.

1 rok Szkoły nazywa się Program Pomocy Psychologicznej (300 godz.). Następnie zapraszamy Cię na 50-godzinną Szkołę Letnią Gestalt. Trzecim etapem jest 3-letnie szkolenie czyli 2, 3 i 4 rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt.

Taki podział umożliwia sprawdzenie czy chcesz, i możesz, kształcić się na psychoterapeutę. Warto mieć wybór oraz wpływ na proces swojej edukacji.

Akredytacje i liczby 

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt jest akredytowana w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt 

Po ukończeniu 4-letniej Szkoły automatycznie uzyskujesz Certyfikat Terapeuty Gestalt wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt EAGT.

500

godzin praktyki psychoterapii

32 lata

to średnia wieku studenta

63%

absolwentów zostało psychoterapeutami

1/5

studentów mieszka za granicą