Szkoła Psychoterapeutów

Staranność edukacji

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy psychoterapeutów dziś, by jutro zmieniali świat

Szkoła Psychoterapeutów

1850-godzinne szkolenie oparte na założeniach psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. Szkoła trwa 4 lata. Odbywa się w Krakowie lub Warszawie, a 1. rok także we Wrocławiu.

Celem Szkoły Psychoterapeutów Gestalt jest wszechstronne i dogłębne przygotowanie do pełnienia roli psychoterapeuty w modalności humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. To całościowe i wysoko specjalistyczne szkolenie zawodowe. Edukacja w Szkole nawiązuje do tradycji terminowania w relacji Mistrz-Uczeń.

Realizatorami zajęć jest kadra merytoryczna Instytutu – certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy Gestalt – z doświadczeniem zawodowym sięgającym lat 80. i 90. XX wieku. Zajęcia z pozostałych modalności psychoterapeutycznych prowadzą certyfikowani specjaliści. Kierownikiem merytorycznym jest mgr Zofia Pierzchała. Rada Programowa Instytutu wspomaga w podejmowaniu merytorycznych decyzji dotyczących Szkoły.

Szkoła skierowana jest do psychologów, pedagogów, lekarzy, osób z wyższym wykształceniem w dziedzinie nauk społecznych oraz ochronie zdrowia, zajmujących się pomocą psychologiczną i pragnących rozwijać umiejętności zawodowe w kierunku psychoterapii, ze szczególnym akcentem na psychoterapię egzystencjalną. Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów uczelni wyższych II stopnia. Osoby posiadające wykształcenie w dziedzinach nauk określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia mogą po ukończeniu Szkoły pracować w zawodzie psychoterapeuty. Osoby posiadające wykształcenie na innych kierunkach powinny uzupełnić edukację o właściwe studia.

Opis programu

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt obejmuje 1850 godzin szkoleniowych: 900 godz. teorii, 200 godz. superwizji, 500 godz. praktyki i 250 godz. psychoterapii własnej.

Na 1. roku studenci przechodzą podstawowe, 300-godzinne szkolenie umiejętności pomocy psychologicznej w podejściu Gestalt (Program Pomocy Psychologicznej).
Na 2. i 3. roku zajęcia realizowane są raz w miesiącu, trwają od czwartku/piątku do niedzieli. Każdy zjazd obejmuje 30 godzin zajęć.
Na 4. roku zajęcia realizowane są raz w miesiącu, trwają od piątku do soboty. Każdy zjazd obejmuje 20 godzin zajęć.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Nabór, terminy, cena

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt odbywa się w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu.
Terminy rozpoczęcia kolejnych Szkół znajdują się w Kalendarzu.

Cena Szkoły Psychoterapeutów Gestalt wynosi w Krakowie – 36,000 zł, w Warszawie – 37,500 zł (aktualizacja cen – styczeń 2022). Opłaty wnoszone są w miesięcznych ratach. Nie pobieramy opłat wstępnych lub administracyjnych.

Istnieje możliwość nieoprocentowanej pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosych poprzez „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”. Osoby zainteresowane taką formą pomocy odsyłamy do strony internetowej OPEN.

Rekrutacja

Chcesz się zapisać na 1 rok Szkoły?
Przejdź tutaj.

Chcesz się zapisać na 2-4 rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt?
Kliknij 'Zapisz się’ i wypełnij formularz zgłoszeniowy, wraz z ankietą kwalifikacyjną.

Twoim celem jest rozwój zawodowy lub uzupełnienie godzin szkoleniowych?
Kliknij 'Zapisz się’, a w polu „Cel udziału” zaznacz „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych lub uzupełnienie godzin szkoleniowych”.

Umowa i Konto Studenta

Jeśli jesteś już zakwalifikowana/y do danej Szkoły Psychoterapeutów, utwórz Konto Studenta. Kliknij przycisk poniżej aby podpisać umowę oraz utworzyć swoje indywidualne Konto Studenta w Intranecie.

Przewodnik dla studenta IIPG

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt, rozumiana jako całość kształcenia, trwa 4 lata i jest procesem 3 etapowym.

1 rok Szkoły nazywa się Program Pomocy Psychologicznej (300 godz.). Następnie zapraszamy Cię na 50-godzinną Szkołę Letnią Gestalt. Trzecim etapem jest 3-letnie szkolenie czyli 2, 3 i 4 rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt.

Taki podział umożliwia sprawdzenie czy chcesz, i możesz, kształcić się na psychoterapeutę. Warto mieć wybór oraz wpływ na proces swojej edukacji.

Rekrutacja

Chcesz się zapisać na 1 rok Szkoły?
Przejdź tutaj.

Chcesz się zapisać na 2-4 rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt?
Kliknij 'Zapisz się’ i wypełnij formularz zgłoszeniowy, wraz z ankietą kwalifikacyjną.

Twim celem jest rozwój zawodowy lub uzupełnienie godzin szkoleniowych?
Kliknij 'Zapisz się’, a w polu „Cel udziału” zaznacz „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych lub uzupełnienie godzin szkoleniowych”.

Umowa i Konto Studenta

Jeśli jesteś już zakwalifikowana/y do danej Szkoły Psychoterapeutów, utwórz Konto Studenta. Kliknij przycisk poniżej aby podpisać umowę oraz utworzyć swoje indywidualne Konto Studenta w Intranecie.

Akredytacje i liczby 

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt jest akredytowana w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt 

Po ukończeniu 4-letniej Szkoły automatycznie uzyskujesz Certyfikat Terapeuty Gestalt wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt EAGT.

500

godzin praktyki psychoterapii

32 lata

to średnia wieku studenta

63%

absolwentów zostało psychoterapeutami

1/5

studentów mieszka za granicą