Szkoła Psychoterapeutów

Staranność edukacji

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy psychoterapeutów dziś, by jutro zmieniali świat

Szkoła Psychoterapeutów

To 3. etap całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. Trwa 3 lata i odbywa się w Krakowie lub Warszawie.

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt to 4-letnie całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt, trwa 4 lata i składa się z 3. etapów. Szkolenie obejmuje 1850 godzin: 900 godz. teorii, 200 godz. superwizji, 500 godz. praktyki i 250 godz. psychoterapii własnej. Celem szkolenia jest wszechstronne i dogłębne przygotowanie do pełnienia roli psychoterapeuty. To wysoko specjalistyczne szkolenie zawodowe. Edukacja w Szkole nawiązuje do tradycji terminowania w relacji Mistrz-Uczeń.

Realizatorami zajęć jest kadra merytoryczna Instytutu – certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy Gestalt – z doświadczeniem zawodowym sięgającym lat 80. i 90. XX wieku. Zajęcia z pozostałych modalności psychoterapeutycznych prowadzą certyfikowani specjaliści. Kierownikiem merytorycznym jest mgr Zofia Pierzchała. Rada Programowa Instytutu wspomaga w podejmowaniu merytorycznych decyzji dotyczących Szkoły.

1 etap nazywa się Program Pomocy Psychologicznej. Na 1. roku studenci przechodzą podstawowe, 300-godzinne szkolenie umiejętności pomocy psychologicznej w podejściu Gestalt. PPP odbywa się w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.
2 etap to Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt. Jest to 50-godzinne szkolenie, zawierające elementy kwalifikacji na Szkołę Psychoterapeutów.
3 etap nazywa się Szkoła Psychoterapeutów (aktualnie czytasz o tym etapie).

Opis

Szkoła Psychoterapeutów to 3. etap i trwa 3 lata. Na 1. i 2. roku zajęcia realizowane są raz w miesiącu, trwają od czwartku/piątku do niedzieli. Każdy zjazd obejmuje 30 godzin zajęć. Na 3. roku zajęcia realizowane są raz w miesiącu, trwają od piątku do soboty. Każdy zjazd obejmuje 20 godzin zajęć.

Szkoła skierowana jest do psychologów, pedagogów, lekarzy, osób z wyższym wykształceniem w dziedzinie nauk społecznych oraz ochronie zdrowia, zajmujących się pomocą psychologiczną i pragnących rozwijać umiejętności zawodowe w kierunku psychoterapii, ze szczególnym akcentem na psychoterapię egzystencjalną. Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów uczelni wyższych II stopnia. Osoby posiadające wykształcenie w dziedzinach nauk określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia mogą po ukończeniu Szkoły pracować w zawodzie psychoterapeuty. Osoby posiadające wykształcenie na innych kierunkach powinny uzupełnić edukację o właściwe studia.

Najczęściej zadawane PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Terminy i cena

Szkoła Psychoterapeutów odbywa się w Krakowie lub Warszawie. Terminy rozpoczęcia kolejnych Szkół znajdują się w Kalendarzu.

Cena 3. etapu wynosi w Krakowie – 39,000 zł, w Warszawie – 42,000 zł (aktualizacja cen – styczeń 2023). Opłaty wnoszone są w miesięcznych ratach. Nie pobieramy opłat wstępnych, administracyjnych lub związanych z umownymi karami.

Istnieje możliwość nieoprocentowanej pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych poprzez „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”. Osoby zainteresowane taką formą pomocy odsyłamy do strony internetowej OPEN.

Rekrutacja

Rekomendujemy uważne przestudiowanie zasad i wymogów rekrutacyjnych, obowiązujących na poszczególnych etapach kształcenia na psychoterapeutę w Instytucie. Opis dostępny jest w zakładce Rekrutacja

Ważne: jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z Gestaltem zapraszamy Cię na 1. etap czyli Program Pomocy Psychologicznej: przejdź tutaj.

Ważne: kwalifikacja kandydatów na 3. etap szkolenia czyli Szkołę Psychoterapeutów odbywa się podczas Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt. Terminy i proces naboru: przejdź tutaj.

Umowa i Konto Studenta

Jeśli jesteś już zakwalifikowana/y do danej Szkoły Psychoterapeutów, utwórz Konto Studenta. Kliknij przycisk poniżej aby podpisać umowę oraz utworzyć swoje indywidualne Konto Studenta w Intranecie.

Przewodnik dla studenta IIPG

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt, rozumiana jako całość kształcenia, trwa 4 lata i jest procesem 3 etapowym.

1 rok nazywa się Program Pomocy Psychologicznej (300 godz.). Następnie zapraszamy Cię na 50-godzinną Szkołę Letnią Gestalt. Trzecim etapem jest 3-letnie szkolenie czyli Szkoła Psychoterapeutów.

Taki podział umożliwia sprawdzenie czy chcesz, i możesz, kształcić się na psychoterapeutę. Warto mieć wybór oraz wpływ na proces swojej edukacji.

Rekrutacja

Rekomendujemy uważne przestudiowanie zasad i wymogów rekrutacyjnych, obowiązujących na poszczególnych etapach kształcenia na psychoterapeutę w Instytucie. Opis dostępny jest w zakładce Rekrutacja

Ważne: jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z Gestaltem zapraszamy Cię na 1. etap czyli Program Pomocy Psychologicznej: przejdź tutaj.

Ważne: kwalifikacja kandydatów na 3. etap szkolenia czyli Szkołę Psychoterapeutów odbywa się podczas Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt. Terminy i proces naboru: przejdź tutaj.

Umowa i Konto Studenta

Jeśli jesteś już zakwalifikowana/y do danej Szkoły Psychoterapeutów, utwórz Konto Studenta. Kliknij przycisk poniżej aby podpisać umowę oraz utworzyć swoje indywidualne Konto Studenta w Intranecie.

Akredytacje i liczby 

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt jest akredytowana w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt 

Po ukończeniu 4-letniej Szkoły automatycznie uzyskujesz Certyfikat Terapeuty Gestalt wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt EAGT.

500

godzin praktyki psychoterapii

36 lat

to średni wiek studenta

63%

absolwentów zostało psychoterapeutami

1/5

studentów mieszka za granicą