Edukacja

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy psychoterapeutów dziś, by jutro zmieniali świat

Kurs Wstępny

Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt

Szkoła Psychoterapeutów

Szkoła Superwizorów

Szkoła Terapii Rodzin

Kalendarz edukacji