Edukacja

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy psychoterapeutów dziś, by jutro zmieniali świat

Program Pomocy Psychologicznej

Szkoła Psychoterapeutów

Szkoła Letnia Gestalt

Szkoła Terapii Rodzin

Szkoła Superwizorów

Kalendarz edukacji