Intranet

IT dla psychoterapii

Prosto i przejrzyście

Intranet

To wewnętrzna platforma informatyczna stworzona dla Instytutu. Dedykowana jest studentom, absolwentom oraz pracownikom. Intranet można traktować jako wirtualną uczelnię.

Składa się z następujących funkcjonalności (uaktualnienie – sierpień 2023):

Podpisywanie umowy. Osoba zakwalifikowana na Program Pomocy Psychologicznej (czyli 1. rok całościowego, czteroletniego szkolenia) uzyskuje unikalny kod, przypisujący ją do dedykowanego szkolenia. Dla osoby zakwalifikowanej na 2. rok całościowego, czteroletniego szkolenia (czyli Szkołę Psychoterapeutów), po zalogowaniu się na swoje indywidualne Konto Studenta, automatycznie ukazuje się nowa umowa.

Harmonogram. W tym dziale znajdziesz szczegółowy harmonogram zjazdów, z przypisanymi nauczycielami oraz tematami realizowanymi podczas poszczególnych zjazdów. Harmonogram jest uzupełniany na bieżąco, w momencie zaplanowania przez Radę Programową szkoleń na najbliższą przyszłość.

Materiały dydaktyczne. Realizatorzy merytoryczni wgrywają materiały szkoleniowe, udostępniane podczas swoich zajęć. Dzięki temu masz dostęp do zbiorczego zestawienia wszystkich dokumentów, które udostępnione były Twojej grupie podczas Programu oraz na Szkole.

Dokumenty. W tym dziale umieszczasz wszystkie swoje dokumenty związne z wypełnieniem wymogów szkolnych. Wgrywasz pliki w formie pdf-ów, które są następnie oceniane przez opiekuna Małej Grupy. Postęp oceny możesz na bieżąco sprawdzać (np. usunąć stary i wgrać nowy dokument, jeśli został oceniony jako wymagający poprawy).

Wzory dokumentów. To moduł zawierający kanwy wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z wymogami merytorycznymi oraz tych ogólniejszych np.: aktualne wymogi, opis oceny śródrocznej, przetłumaczony na język angielski wzór zaświadczenia, itp.

Egzamin Końcowy. Jedynie w Intranecie masz możliwość zapisania się na Egzamin Końcowy. Dotyczy to studentów aktualnie uczących się na 4. roku (od 29. etapu), jak i absolwentów wcześniejszych edycji Szkoły. Ten moduł pojawia się, gdy znana jest już data najbliższego egzaminu. Deadline zapisywania się na Egzamin to 2 miesiące przed zaplanowaną datą.