Egzamin Końcowy

Dokończmy wspólnie gestalt

Egzamin jest początkiem Twojej drogi zawodowej

Student

Egzamin Końcowy

Egzamin Końcowy

To Egzamin Praktyczny, który polega na obronie Twojej pracy przed Komisją Egzaminacyjną.

Student przygotowuje opis prowadzonej przez siebie psychoterapii, z zastosowaniem wskazówek zawartych w Przewodniku dla studenta lub w Chmurze Gestalt (o dostęp poproś Biuro). Egzamin prowadzony jest przez dwóch egzaminatorów. Podczas Egzaminu sprawdzany jest zakres Twojej wiedzy o psychoterapii oraz umiejętność wykorzystania teorii do zrozumienia opisanego procesu terapeutycznego oraz zjawisk w nim zachodzących. Dodatkowo oceniana jest spójność pracy pisemnej z ustnymi odpowiedziami.

Warunki dopuszczenia do Egzaminu Końcowego

Pierwszy: 90% frekwencja na zajęciach. W przypadku nieobecności przekraczającej 10% Twoim obowiązkiem jest uzupełnienie godzin we własnym zakresie, np. poprzez uczestniczenie w Szkole Letniej/Zimowej Gestalt.
Drugi: Pozytywny wynik Egzaminu Teoretycznego sprawdzającego poziom wiedzy.
Trzeci: Uiszczenie opłaty za Egzamin Końcowy.

Przed Egzaminem

Nie mam zdanego Egzaminu Teoretycznego. Co zrobić? Możesz przystąpić do Egzaminu w terminie, w którym zdają go studenci na 3 roku Szkoły.

Gdzie przesłać dokumenty? Umieszczasz opis oraz dokumenty poświadczające spełnienie wymogów szkolnych w Intranecie, na swoim Koncie Studenta. Na bieżąco możesz sprawdzać stan akceptacji dokumentów. Są one wyryfikowane i akceptowane bądź dostaniesz prośbę o ich uzupełnienie.

Ważne

W dniu 26 kwietnia zapisy na czerwcowy Egzamin zostały wstrzymane z powodu wyczerpania miejsc.

Nie musisz mieć spełnionych wszystkich wymogów szkolnych! Możesz podejść do Egzaminu Końcowego, a wymogi uzupełnić w późniejszym terminie.

Deadline składania dokumentów. Dla opisu prowadzonego procesu psychoterapeutycznego (oraz innych dokumentów) to miesiąc przed wyznaczoną datą Egzaminu.

Terminy. Daty Egzaminów Teoretycznych i Końcowych sprawdzisz w kalendarzu.

Zapisy. Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić się na Egzamin. Umieszczenie dokumentów w Intranecie/dostarczenie do Biura nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. O zakwalifikowaniu, godzinie Egzaminu oraz opłacie będziesz poinformowana/y w osobnym mailu.