Egzamin Końcowy

Dokończmy wspólnie gestalt

Egzamin to kamień milowy na ścieżce kariery

Egzamin Końcowy

Jest to egzamin praktyczny, który zakańcza Twoją edukację w Szkole. Polega na obronie  pracy pisemnej przed Komisją Egzaminacyjną.

Student przygotowuje opis prowadzonej przez siebie psychoterapii, z zastosowaniem wskazówek zawartych w Przewodniku dla studenta, a dostępnych także w Intranecie (o dostęp poproś Biuro). Egzamin prowadzony jest przez dwóch egzaminatorów. Podczas Egzaminu sprawdzany jest zakres Twojej wiedzy o psychoterapii oraz umiejętność wykorzystania teorii do zrozumienia opisanego procesu terapeutycznego oraz zjawisk w nim zachodzących. Dodatkowo oceniana jest spójność pracy pisemnej z ustnymi odpowiedziami.

Warunki dopuszczenia do Egzaminu Końcowego

Pierwszy: 90% frekwencja na zajęciach. W przypadku nieobecności przekraczającej 10% Twoim obowiązkiem jest uzupełnienie godzin we własnym zakresie, np. poprzez uczestniczenie w Szkole Letniej/Zimowej Gestalt.
Drugi: Pozytywny wynik Egzaminu Teoretycznego.
Trzeci: Terminowe złożenie pracy końcowej.
Czwarty: Uiszczenie opłaty za Egzamin Końcowy.

Przed Egzaminem

Nie mam zdanego Egzaminu Teoretycznego. Co zrobić? Możesz przystąpić do Egzaminu w terminie, w którym zdają go studenci na 3 roku Szkoły. Najpierw sprawdź w kalendarzu terminy najbliższych egzaminów, a następnie zapisz się mailowo w biurze Instytutu.

Gdzie przesłać dokumenty? Umieszczasz pracę końcową – opis prowadzonego procesu psychoterapeutycznego oraz dokumenty poświadczające spełnienie wymogów szkolnych w Intranecie, na swoim Koncie Studenta. Na bieżąco możesz sprawdzać stan akceptacji dokumentów. Twoja praca zostanie wstępnie zweryfikowana w zakresie wymogów formalnych i merytorycznych przez wyznaczonego Egzaminatora. Może być zakceptowana (oznacza to, że jesteś dopuszczona/ny do Egzaminu i na miesiąc przed Egzaminem biuro wyśle maila ze szczegółami), odrzucona lub dostaniesz informację o konieczności uzupełnienia pracy, w wyznaczonym przez Egzaminatora terminie (dwa tygodnie). 

Pamiętaj

Nie musisz mieć spełnionych wszystkich wymogów szkolnych! Możesz podejść do egzaminu końcowego, a wymogi uzupełnić w późniejszym terminie.

Deadline. Dokumenty składasz do końca dnia przypadającego na dwa miesiące przed datą egzaminu. Po tym terminie zapis w Intranecie jest już niemożliwy.

Terminy. Daty egzaminów sprawdzisz w kalendarzu. Organizujemy dwa do trzech egzaminów końcowych w ciągu roku.

Zapisy. W celu zapisania się na egzamin trzeba założyć konto w Intranecie, jedynie tam znajdziesz formularz zapisu. Możliwość zapisu aktywuje się w systemie w zakładce ‘Egzamin Końcowy’ w momencie, gdy znana jest już data. Formularz widoczny jest dla Absolwentów oraz dla Studentów od 28 zjazdu. Możesz zapisać się na egzamin do 2 miesięcy przed ustaloną datą, następnie nie ma takiej możliwości (w tym okresie weryfikujemy przesłane prece).

Ocena Twojej pracy. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zaproszeniem na egzamin. Po umieszczeniu opisu prowadzonego procesu czekasz na wstępną weryfikację, której dokonują Egzaminatorzy. Jeśli praca nie spełnia wymogów formalnych lub merytorycznych (zobacz ‘Aktualne wymogi” w Intranecie), Egzaminator może wyznaczyć czas na jej jednorazową poprawę. Na miesiąc przed datę egzaminu oczekuj maila od naszego biura z informacją o zakwalifikowaniu się na egzamin oraz szczegółami.

Data Egzaminu. Egzamin, na który się zapisujesz jest dedykowany absolwentom ostatnio zakończonej Szkoły. Te osoby mają pierszeństwo w zapisach. Jeśli zbierze się odpowiednia liczba Kandydatów ze starszych edycji Szkół, ustalamy dodatkowy Egzamin, który odbywa się najczęściej w tym samym, poprzedzającym lub następnym tygodniu od daty pierwotnej. To oznacza, że może zostać Ci zaproponowany inny termin niż ten, na który się zapisałaś/eś. 

Intranet

Absolwenci, którzy kończyli Szkołę przed stworzeniem systemu Intranetu (2021), proszeni są o kontakt z biurem w celu uzyskania kodu do aktywacji swojego Konta Absolwenta.