Egzamin Końcowy

Dokończmy wspólnie gestalt

Egzamin jest początkiem Twojej drogi zawodowej

Egzamin Końcowy

To Egzamin Praktyczny, który polega na obronie Twojej pracy przed Komisją Egzaminacyjną.

Student przygotowuje opis prowadzonej przez siebie psychoterapii, z zastosowaniem wskazówek zawartych w Przewodniku dla studenta, a dostępnych także w Intranecie (o dostęp poproś Biuro). Egzamin prowadzony jest przez dwóch egzaminatorów. Podczas Egzaminu sprawdzany jest zakres Twojej wiedzy o psychoterapii oraz umiejętność wykorzystania teorii do zrozumienia opisanego procesu terapeutycznego oraz zjawisk w nim zachodzących. Dodatkowo oceniana jest spójność pracy pisemnej z ustnymi odpowiedziami.

Warunki dopuszczenia do Egzaminu Końcowego

Pierwszy: 90% frekwencja na zajęciach. W przypadku nieobecności przekraczającej 10% Twoim obowiązkiem jest uzupełnienie godzin we własnym zakresie, np. poprzez uczestniczenie w Szkole Letniej/Zimowej Gestalt.
Drugi: Pozytywny wynik Egzaminu Teoretycznego.
Trzeci: Terminowe złożenie pracy końcowej.
Czwarty: Uiszczenie opłaty za Egzamin Końcowy.

Przed Egzaminem

Nie mam zdanego Egzaminu Teoretycznego. Co zrobić? Możesz przystąpić do Egzaminu w terminie, w którym zdają go studenci na 3 roku Szkoły. Najpierw sprawdź w kalendarzu terminy najbliższych egzaminów, a następnie zapisz się mailowo w biurze Instytutu.

Gdzie przesłać dokumenty? Umieszczasz pracę końcową – opis prowadzonego procesu psychoterapeutycznego oraz dokumenty poświadczające spełnienie wymogów szkolnych w Intranecie, na swoim Koncie Studenta. Na bieżąco możesz sprawdzać stan akceptacji dokumentów. Twoja praca zostanie wstępnie zweryfikowana w zakresie wymogów formalnych i merytorycznych przez wyznaczonego Egzaminatora. Może być zakceptowana (oznacza to, że jesteś dopuszczona/ny do Egzaminu i na miesiąc przed Egzaminem biuro wyśle maila ze szczegółami), odrzucona lub dostaniesz informację o konieczności uzupełnienia pracy, w wyznaczonym przez Egzaminatora terminie.

Ważne

Nie musisz mieć spełnionych wszystkich wymogów szkolnych! Możesz podejść do Egzaminu Końcowego, a wymogi uzupełnić w późniejszym terminie.

Deadline składania dokumentów. Dwa miesiące przed datą Egzaminu. Po tym deadlinie zapis na Egzamin w Intranecie nie jest już możliwy.

Terminy. Daty Egzaminów Teoretycznych i Końcowych sprawdzisz w kalendarzu.

Zapisy. Aby zgłosić się na Egzamin trzeba założyć konto w Intranecie. Jedynie tam pojawia się formularz zapisu na Egzamin Końcowy, w momencie, gdy znana jest już data. Zapisy są możliwe do 2 miesięcy przed ustaloną datą Egzaminu, następnie nie ma możliwości zapisania się na Egzamin (w tym okresie weryfikujemy przesłane zgłoszenia).

Intranet

Absolwenci, którzy kończyli Szkołę przed stworzeniem systemu Intranetu (2021), proszeni są o kontakt z biurem w celu uzyskania kodu do aktywacji swojego Konta Absolwenta.