Certyfikaty

Jakość jest wartością

Dbamy o Twoją przyszłość, uwierzytelniając jakość szkoleń

Certyfikaty

Czy istnieje różnica między zaświadczeniem otrzymanym po ukończeniu Szkoły a tym, po zdanym Egzaminie Końcowym? Dowiedz się o różnicach oraz jak uzyskać certyfikat psychoterapeuty.

Uzyskiwanie certyfikatu psychoterapeuty jest odrębnym od procesu kształcenia staraniem Absolwentów Szkoły. Dla osób kończących szkolenie z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt właściwą organizacją zawodową wydającą certyfikaty w Polsce jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt. Ukończenie Szkoły otwiera również drogę do certyfikacji w innych polskich i światowych organizacjach zawodowych zrzeszających psychoterapeutów, według ich kryteriów.

Akredytacja Instytutu w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt (EAGT) ułatwia absolwentom ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty Gestalt EAGT (certyfikacja jest procesem automatycznym dzięki ciągłości akredytacji Instytutu w EAGT, od 2008 roku).

Na 30. zjeździe Szkoły (ostatni zjazd 4 roku) student otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii, z wiodącą modalnością psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. Zaświadczenie zawiera informacje o Twojej frekwencji na poszczególnych zajęciach, a także ilości zrealizowanych przez Ciebie godzin, wynikających z wymogów Szkoły: godzin praktyki klinicznej, psychoterapii własnej oraz rozwoju własnego. To zaświadczenie nie upoważnia do podjęcia starań o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty.

Po zdaniu Egzaminu Końcowego oraz wypełnieniu wszystkich wymogów Szkoły otrzymujesz zaświadczenie ukończenia całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii, z wiodącą modalnością psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. To zaświadczenie upoważnia do podjęcia starań o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty.
Warunkami uzyskania tego zaświadczenia są:
• Min. 90% frekwencja podczas zajęć przez cztery lata szkolenia.
• Zamieszczenie dokumentacji formalnej i merytorycznej na swoim Koncie Studenta w Intranecie.
• Pozytywny wynik Egzaminu Teoretycznego.
• Pozytywny wynik Egzaminu Końcowego (Praktycznego).