Zespół

Naszym zasobem są ludzie. Poznaj zespół

To liderzy w swoich dziedzinach, oddani nauczyciele i inspirujący mentorzy

Zespół merytoryczny

Kadra składa się z psychoterapeutów, nauczycieli zawodu, superwizorów. Jesteśmy specjalistami dbającymi o wysoką jakość prowadzonego kształcenia. Działamy otwarcie i etycznie. Uwzględniamy polskie i europejskie standardy psychoterapii i szkoleń psychoterapeutycznych, poświadczone akredytacjami. Od lat pracujemy wolontaryjnie na rzecz środowiska zawodowego w wielu organizacjach, często pro publico bono, podejmując próby konsolidacji interesów różnych grup, ale zawsze na rzecz dobra polskiej psychoterapii.

Rada Programowa

Zofia Pierzchała

Zofia Pierzchała

Psychoterapeutka, superwizorka, nauczycielka zawodu. Uczy teorii, praktyki i superwizji Gestalt. Prowadzi warsztaty specjalistyczne. Jest współzałożycielką i dyrektorem Instytutu.

Dorota Węgrzyn

Dorota Węgrzyn

Psychoterapeutka, superwizorka, nauczycielka zawodu. Uczy teorii i praktyki Gestalt, prowadzi warsztaty specjalistyczne, terapię grupową. Jest współzałożycielką Instytutu.

Andrzej Wroński

Andrzej Wroński

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Uczy teorii, praktyki i superwizji w Szkole Psychoterapeutów. Prowadzi terapię grupową. Jest członkiem Rady Programowej.

Zebrania Zespołu odbywają się co wtorek.
Podczas superwizji szkolnych omawiamy sprawy związane z aktualnymi programami szkoleniowymi.
Rada Programowa nadaje kierunek rozwojowi Instytutu i zajmuje się sprawami organizacyjnymi.
W trakcie zebrań naukowych dbamy o swój rozwój naukowy, zapraszając specjalistów różnych dziedzin z zakresu psychoterapii.
Raz w miesiącu odbywamy superwizje z nieocenionym profesorem Bogdanem de Barbaro.
Kilka razy do roku uczestniczymy w superwizjach z  superwizorami zewnętrznymi, często spoza Polski, by spojrzeć świeżym okiem na na nasz Zespół i zachodzące w nim procesy.

Hanna Palich

Hanna Palich

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunką 1. i 2. roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt.

Elżbieta Pożarowska

Elżbieta Pożarowska

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunką 1 i 2 roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt.

Małgorzata Mączka

Małgorzata Mączka

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Prowadzi zajęcia z teorii Gestalt. Pełni funkcję opiekunki 2. roku w Szkole.

Elżbieta Meliszek

Elżbieta Meliszek

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Pełni funkcję opiekunki 2 roku w Szkole. Wykłada teorie rozwojowe.

Małgorzata Maj-Nęcka

Małgorzata Maj-Nęcka

Psychoterapeutka i superwizor. Prowadzi zajęcia z TMC. Pełni fukcję egzaminatora węwnętrznego.

Michał Kostrzewski

Michał Kostrzewski

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Jest opiekunem 1 roku Szkoły. Uczy teorii, praktyki i superwizji Gestalt.

Bogusław Korzeń

Bogusław Korzeń

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Jest opiekunem 1. i 2. roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z praktyki psychoterapii.

Jolanta Gębik

Jolanta Gębik

Psychoterapeutka. Specjalizuje się w psychoterapii dzieci i młodzieży.

Kamila Kostrzewska

Kamila Kostrzewska

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunką 1. i 2. roku. Prowadzi zajęcia z teorii Gestalt.

Anna Szary

Anna Szary

Psychoterapeutka Gestalt. Pełni fukcję opiekunki 1. roku we Wrocławiu.

Agnieszka Roguska

Agnieszka Roguska

Psychoterapeutka Gestalt. Pełni funkcję opiekunki 1 roku we Wrocławiu.

Monika Brzezińska-Okoń

Monika Brzezińska-Okoń

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Opiekunka 1. i 2. roku Szkoły w Warszawie. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki.

Dorota Sulich-Jańska

Dorota Sulich-Jańska

Psychoterapeutka dorosłych, par i rodzin. Pełni funkację opiekunki 1. roku Szkoły we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt.

Dorota Kowalska-Klamer

Dorota Kowalska-Klamer

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Opiekunka 1. i 2. roku Szkoły w Warszawie. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki.

Agnieszka Wojtaszek

Agnieszka Wojtaszek

Psychoterapeutka i superwizorka. Pełni funkcję opiekunki na 1. i 2. roku Szkoły.

Marek Jawor

Marek Jawor

Psychoterapeuta. Wykłada filozofię i etykę.

Pozostali nauczyciele psychoterapii w Zespole to dr Katarzyna Barani, prof. Bogdan de Barbaro, dr Mariusz Furgał, mgr Elżbieta Gierasimow-Zakowany, dr Bernadetta Janusz, mgr Konrad Markiewicz, dr Joanna Mazur, mgr Ewa Obuch-Woszczatyńska, mgr Sylwia Pieńkowska, mgr Danuta Prokulska-Balcerzak, mgr Piotr Rękawik, mgr Grażyna Rybczyńska-Boroń, mgr Agnieszka Stacherzak, dr Krzysztof Tokarz oraz mgr Tatiana Wróblewska.

Zespół pozamerytoryczny

Zespół stanowią także pracownicy działów administracji, PR, IT, i innych, którzy dbają o dobrostan Instytutu.

Są wśród nich: kierownik biura Teresa Wolańska (od 2002 roku), kierownik działu marketingu Aleksandra Sękowska (od 2007 roku), graficzka Marta Razowska (od 2008 roku), mecenas Wojciech Węgrzyn (od 2001 roku), złotnik-jubiler Sławomir Sękowski (od 2002 roku), dział IT czyli Maciej Waligóra i Mirosław Hardek, osoby dbające o ład i porządek czyli Dominika Kurowska z rodziną (od 2012 roku), tłumacze m.in. Anna Hardek oraz pracownicy Zakładu Poligraficznego Uniwersytetu Ekonomicznego.