Zespół

Naszym zasobem są ludzie. Poznaj zespół

To liderzy w swoich dziedzinach, oddani nauczyciele i inspirujący mentorzy.

Zespół merytoryczny

Kadra składa się z psychoterapeutów, nauczycieli zawodu, superwizorów. Jesteśmy specjalistami dbającymi o wysoką jakość prowadzonego kształcenia. Działamy otwarcie i etycznie. Uwzględniamy polskie i europejskie standardy psychoterapii i szkoleń psychoterapeutycznych, poświadczone akredytacjami. Od lat pracujemy wolontaryjnie na rzecz środowiska zawodowego w wielu organizacjach, często pro publico bono, podejmując próby konsolidacji interesów różnych grup, ale zawsze na rzecz dobra polskiej psychoterapii.

Zofia Pierzchała

Zofia Pierzchała

Psychoterapeutka, superwizorka, nauczycielka zawodu. Wykłada teorię i praktykę Gestalt, uczy superwizji. Prowadzi warsztaty specjalistyczne dla psychoterapeutów. Jest współzałożycielką i dyrektorem Instytutu.

Dorota Węgrzyn

Dorota Węgrzyn

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Uczy teorii i praktyki Gestalt, prowadzi warsztaty dla psychoterapeutów, terapię grupową. Jest współzałożycielką Instytutu.

Andrzej Wroński

Andrzej Wroński

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Pełni funkcję opiekuna 1 roku w Szkole. Uczy teorii i praktyki Gestalt. Zasiada w Radzie Programowej.

Zebrania Zespołu odbywają się co wtorek.
Podczas superwizji szkolnych omawiamy sprawy związane z aktualnymi programami szkoleniowymi.
Rada Programowa nadaje kierunek rozwojowi Instytutu i zajmuje się sprawami organizacyjnymi.
W trakcie zebrań naukowych dbamy o swój rozwój naukowy, zapraszając specjalistów różnych dziedzin z zakresu psychoterapii.
Raz w miesiącu odbywamy superwizje z nieocenionym profesorem Bogdanem de Barbaro.
Kilka razy do roku uczestniczymy w superwizjach z  superwizorami zewnętrznymi, często spoza Polski, by spojrzeć świeżym okiem na na nasz Zespół i zachodzące w nim procesy.

Hanna Palich

Hanna Palich

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Pełni funkcję opiekunki 1 i 2 roku Szkołu. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt.

Elżbieta Pożarowska

Elżbieta Pożarowska

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunką 1 i 2 roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt.

Małgorzata Mączka

Małgorzata Mączka

Psychoterapeutka i superwizorka. Prowadzi zajęcia z teorii Gestalt. Jest opiekunem 2 roku w Szkole.

Elżbieta Meliszek

Elżbieta Meliszek

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Pełni funkcję opiekunki 2 roku w Szkole. Wykłada teorie rozwojowe.

Małgorzata Maj-Nęcka

Małgorzata Maj-Nęcka

Psychoterapeutka i superwizor. Prowadzi zajęcia z TMC. Pełni fukcję egzaminatora węwnętrznego.

Michał Kostrzewski

Michał Kostrzewski

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Jest opiekunem 1 roku Szkoły. Uczy teorii, praktyki i superwizji Gestalt.

Dorota Kowalska-Klamer

Dorota Kowalska-Klamer

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunem na 1 i 2 roku Szkoły. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt.

Jolanta Gębik

Jolanta Gębik

Psychoterapeutka. Specjalizuje się w psychoterapii dzieci i młodzieży.

Kamila Kostrzewska

Kamila Kostrzewska

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunką 2 roku w Szkole. Wykłada teorię Gestalt. Specjalizuje się w procesie grupowym.

Monika Brzezińska-Okoń

Monika Brzezińska-Okoń

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunem 1 roku Szkoły. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt.

Bogusław Korzeń

Bogusław Korzeń

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Prowadzi zajęcia z praktyki psychoterapii. Jest opiekunem 2 roku w Szkole.

Anna Szary

Anna Szary

Psychoterapeutka Gestalt. Opiekunka 1 roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z teorii Gestalt.

Agnieszka Roguska

Agnieszka Roguska

Psychoterapeutka Gestalt. Pełni funkcję opiekunki 1 roku we Wrocławiu.

Pozostali nauczyciele psychoterapii w Zespole to dr Katarzyna Barani, prof. Bogdan de Barbaro, dr Mariusz Furgał, mgr Elżbieta Gierasimow, dr Bernadetta Janusz, dr Marek Jawor, mgr Konrad Markiewicz, dr Joanna Mazur, mgr Sylwia Pieńkowska, mgr Danuta Prokulska-Balcerzak, mgr Marcin Stach, mgr Agnieszka Stacherzak, dr Krzysztof Tokarz, mgr Agnieszka Wojtaszek oraz mgr Tatiana Wróblewska.

Pracownicy

Zespół stanowią także pracownicy działów administracji, PR, IT, i innych, którzy dbają o dobrostan Instytutu.

Są wśród nich: kierownik biura Teresa Wolańska (od 2002 roku), kierownik działu marketingu Aleksandra Sękowska (od 2007 roku), graficzka Marta Razowska (od 2008 roku), mecenas Wojciech Węgrzyn (od 2001 roku), złotnik-jubiler Sławomir Sękowski (od 2002 roku), dział IT czyli Maciej Waligóra i Mirosław Hardek, osoby dbające o ład i porządek czyli Dominika Kurowska z rodziną (od 2012 roku), tłumacze m.in. Anna Hardek i Jolanta Mierzwa oraz pracownicy Zakładu Poligraficznego Uniwersytetu Ekonomicznego.