Zespół

Naszym zasobem są ludzie. Poznaj zespół

Poznaj nasz zespół

To liderzy w swoich dziedzinach, oddani nauczyciele i inspirujący mentorzy

Zespół

Kadra składa się z psychoterapeutów, nauczycieli zawodu, superwizorów. Jesteśmy specjalistami dbającymi o wysoką jakość prowadzonego kształcenia. Działamy otwarcie i etycznie. Uwzględniamy polskie i europejskie standardy psychoterapii i szkoleń psychoterapeutycznych, poświadczone akredytacjami. Od lat pracujemy wolontaryjnie na rzecz środowiska zawodowego w wielu organizacjach, często pro publico bono, podejmując próby konsolidacji interesów różnych grup, ale zawsze na rzecz dobra polskiej psychoterapii.

Rada Programowa

Zofia Pierzchała

Zofia Pierzchała

Psychoterapeutka, superwizorka, nauczycielka zawodu. Uczy teorii, praktyki i superwizji Gestalt. Prowadzi warsztaty specjalistyczne. Jest współzałożycielką i dyrektorem Instytutu.

Dorota Węgrzyn

Dorota Węgrzyn

Psychoterapeutka, superwizorka, nauczycielka zawodu. Uczy teorii i praktyki Gestalt, prowadzi warsztaty specjalistyczne, terapię grupową. Jest współzałożycielką Instytutu.

Andrzej Wroński

Andrzej Wroński

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Uczy teorii, praktyki i superwizji w Szkole Psychoterapeutów. Prowadzi terapię grupową. Jest członkiem Rady Programowej.

Zebrania Zespołu odbywają się co wtorek. Podczas superwizji szkolnych omawiamy sprawy związane z aktualnymi Szkołami i Programami oraz postępy poszczególnych studentów. W trakcie zebrań naukowych dbamy o swój rozwój naukowy, zapraszając specjalistów różnych dziedzin z zakresu psychoterapii.
Raz w miesiącu odbywamy superwizje z nieocenionym profesorem Bogdanem de Barbaro. Kilka razy do roku uczestniczymy w superwizjach z  superwizorami zewnętrznymi, często spoza Polski, by spojrzeć świeżym okiem na nasz Zespół i zachodzące w nim procesy.
Rada Programowa nadaje kierunek rozwojowi Instytutu i zajmuje się sprawami organizacyjnymi.

Hanna Palich

Hanna Palich

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunką 1. i 2. roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt.

Kamila Kostrzewska

Kamila Kostrzewska

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunką 1. i 2. roku. Prowadzi zajęcia z teorii Gestalt.

Michał Kostrzewski

Michał Kostrzewski

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Jest opiekunem 1 roku Szkoły. Uczy teorii, praktyki i superwizji Gestalt.

Bogusław Korzeń

Bogusław Korzeń

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Jest opiekunem 1. i 2. roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z praktyki psychoterapii.

Elżbieta Meliszek

Elżbieta Meliszek

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Pełni funkcję opiekunki 2 roku w Szkole. Wykłada teorie rozwojowe.

Elżbieta Pożarowska

Elżbieta Pożarowska

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunką 1 i 2 roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt.

Monika Brzezińska-Okoń

Monika Brzezińska-Okoń

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Opiekunka 1. i 2. roku Szkoły w Warszawie. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki.

Dorota Kowalska-Klamer

Dorota Kowalska-Klamer

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Opiekunka 1. i 2. roku Szkoły w Warszawie. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki.

Agnieszka Wojtaszek

Agnieszka Wojtaszek

Psychoterapeutka i superwizorka. Pełni funkcję opiekunki na 1. i 2. roku Szkoły.

Dorota Sulich-Jańska

Dorota Sulich-Jańska

Psychoterapeutka dorosłych, par i rodzin. Pełni funkację opiekunki 1. roku Szkoły we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt.

Agnieszka Roguska

Agnieszka Roguska

Psychoterapeutka. Pełni funkcję opiekunki 1 roku we Wrocławiu.

Małgorzata Maj-Nęcka

Małgorzata Maj-Nęcka

Psychoterapeutka i superwizor. Prowadzi zajęcia z TMC. Pełni fukcję egzaminatora węwnętrznego.

Ewa Obuch-Woszczatyńska

Ewa Obuch-Woszczatyńska

Psychoterapeutka i superwizorka. Prowadzi zajęcia z teorii Gestalt. Pełni funkcję opiekunki 2. roku w Szkole.

Małgorzata Mączka

Małgorzata Mączka

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Prowadzi zajęcia z teorii Gestalt. Pełni funkcję opiekunki 2. roku w Szkole.

Marek Jawor

Marek Jawor

Psychoterapeuta. Wykłada filozofię i etykę.

Jolanta Gębik

Jolanta Gębik

Psychoterapeutka. Specjalizuje się w psychoterapii dzieci i młodzieży.

Sylwia Bartnik

Sylwia Bartnik

Psychoterapeutka. Pełni funkcję opiekunki na 1 roku w Warszawie.

Pozostali nauczyciele psychoterapii to dr Katarzyna Barani, prof. Bogdan de Barbaro, dr Mariusz Furgał, mgr Elżbieta Gierasimow-Zakowany, dr Bernadetta Janusz, mgr Konrad Markiewicz, dr Joanna Mazur, mgr Sylwia Pieńkowska, mgr Danuta Prokulska-Balcerzak, mgr Piotr Rękawik, mgr Grażyna Rybczyńska-Boroń, mgr Agnieszka Stacherzak, dr Krzysztof Tokarz oraz mgr Tatiana Wróblewska.

Zespół pozamerytoryczny

Zespół stanowią także pracownicy działów pozamerytorycznych, którzy dbają o dobrostan Instytutu. Są wśród nich Teresa Wolańska, Aleksandra Sękowska i Agnieszka Sitarz, jak i długoletni współpracownicy: graficzka Marta Razowska, mecenas Wojciech Węgrzyn, artysta-jubiler Sławomir Sękowski, montażystka Justyna Woś, specjaliści IT, tłumacze oraz pracownicy Zakładu Poligraficznego Uniwersytetu Ekonomicznego.