Zespół

Naszym zasobem są ludzie. Poznaj zespół

To liderzy w swoich dziedzinach, oddani nauczyciele i inspirujący mentorzy

Zespół merytoryczny

Kadra składa się z psychoterapeutów, nauczycieli zawodu, superwizorów. Jesteśmy specjalistami dbającymi o wysoką jakość prowadzonego kształcenia. Działamy otwarcie i etycznie. Uwzględniamy polskie i europejskie standardy psychoterapii i szkoleń psychoterapeutycznych, poświadczone akredytacjami. Od lat pracujemy wolontaryjnie na rzecz środowiska zawodowego w wielu organizacjach, często pro publico bono, podejmując próby konsolidacji interesów różnych grup, ale zawsze na rzecz dobra polskiej psychoterapii.

Zofia Pierzchała

Zofia Pierzchała

Psychoterapeutka, superwizorka, nauczycielka zawodu. Uczy teorii, praktyki i superwizji Gestalt. Prowadzi warsztaty specjalistyczne. Jest współzałożycielką i dyrektorem Instytutu.

Dorota Węgrzyn

Dorota Węgrzyn

Psychoterapeutka, superwizorka, nauczycielka zawodu. Uczy teorii i praktyki Gestalt, prowadzi warsztaty specjalistyczne, terapię grupową. Jest współzałożycielką Instytutu.

Andrzej Wroński

Andrzej Wroński

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Uczy teorii, praktyki i superwizji w Szkole Psychoterapeutów. Prowadzi terapię grupową. Jest członkiem Rady Programowej.

Zebrania Zespołu odbywają się co wtorek.
Podczas superwizji szkolnych omawiamy sprawy związane z aktualnymi programami szkoleniowymi.
Rada Programowa nadaje kierunek rozwojowi Instytutu i zajmuje się sprawami organizacyjnymi.
W trakcie zebrań naukowych dbamy o swój rozwój naukowy, zapraszając specjalistów różnych dziedzin z zakresu psychoterapii.
Raz w miesiącu odbywamy superwizje z nieocenionym profesorem Bogdanem de Barbaro.
Kilka razy do roku uczestniczymy w superwizjach z  superwizorami zewnętrznymi, często spoza Polski, by spojrzeć świeżym okiem na na nasz Zespół i zachodzące w nim procesy.

Hanna Palich

Hanna Palich

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunką 1. i 2. roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt.

Elżbieta Pożarowska

Elżbieta Pożarowska

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunką 1 i 2 roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt.

Małgorzata Mączka

Małgorzata Mączka

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Prowadzi zajęcia z teorii Gestalt. Pełni funkcję opiekunki 2. roku w Szkole.

Elżbieta Meliszek

Elżbieta Meliszek

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Pełni funkcję opiekunki 2 roku w Szkole. Wykłada teorie rozwojowe.

Małgorzata Maj-Nęcka

Małgorzata Maj-Nęcka

Psychoterapeutka i superwizor. Prowadzi zajęcia z TMC. Pełni fukcję egzaminatora węwnętrznego.

Michał Kostrzewski

Michał Kostrzewski

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Jest opiekunem 1 roku Szkoły. Uczy teorii, praktyki i superwizji Gestalt.

Bogusław Korzeń

Bogusław Korzeń

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Jest opiekunem 1. i 2. roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z praktyki psychoterapii.

Jolanta Gębik

Jolanta Gębik

Psychoterapeutka. Specjalizuje się w psychoterapii dzieci i młodzieży.

Kamila Kostrzewska

Kamila Kostrzewska

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunką 1. i 2. roku. Prowadzi zajęcia z teorii Gestalt.

Anna Szary

Anna Szary

Psychoterapeutka Gestalt. Pełni fukcję opiekunki 1. roku we Wrocławiu.

Agnieszka Roguska

Agnieszka Roguska

Psychoterapeutka Gestalt. Pełni funkcję opiekunki 1 roku we Wrocławiu.

Monika Brzezińska-Okoń

Monika Brzezińska-Okoń

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Opiekunka 1. i 2. roku Szkoły w Warszawie. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki.

Dorota Sulich-Jańska

Dorota Sulich-Jańska

Psychoterapeutka dorosłych, par i rodzin. Pełni funkację opiekunki 1. roku Szkoły we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt.

Dorota Kowalska-Klamer

Dorota Kowalska-Klamer

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Opiekunka 1. i 2. roku Szkoły w Warszawie. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki.

Agnieszka Wojtaszek

Agnieszka Wojtaszek

Psychoterapeutka i superwizorka. Pełni funkcję opiekunki na 1. i 2. roku Szkoły.

Marek Jawor

Marek Jawor

Psychoterapeuta. Wykłada filozofię i etykę.

Pozostali nauczyciele psychoterapii w Zespole to dr Katarzyna Barani, prof. Bogdan de Barbaro, dr Mariusz Furgał, mgr Elżbieta Gierasimow, dr Bernadetta Janusz, mgr Konrad Markiewicz, dr Joanna Mazur, mgr Sylwia Pieńkowska, mgr Danuta Prokulska-Balcerzak, mgr Agnieszka Stacherzak, dr Krzysztof Tokarz oraz mgr Tatiana Wróblewska.

Zespół pozamerytoryczny

Zespół stanowią także pracownicy działów administracji, PR, IT, i innych, którzy dbają o dobrostan Instytutu.

Są wśród nich: kierownik biura Teresa Wolańska (od 2002 roku), kierownik działu marketingu Aleksandra Sękowska (od 2007 roku), graficzka Marta Razowska (od 2008 roku), mecenas Wojciech Węgrzyn (od 2001 roku), złotnik-jubiler Sławomir Sękowski (od 2002 roku), dział IT czyli Maciej Waligóra i Mirosław Hardek, osoby dbające o ład i porządek czyli Dominika Kurowska z rodziną (od 2012 roku), tłumacze m.in. Anna Hardek oraz pracownicy Zakładu Poligraficznego Uniwersytetu Ekonomicznego.