Zespół

Naszym zasobem są ludzie. Poznaj zespół

Poznaj nasz zespół

To liderzy w swoich dziedzinach, oddani nauczyciele i inspirujący mentorzy

Zespół

Kadra składa się z psychoterapeutów, nauczycieli zawodu, superwizorów. Jesteśmy specjalistami dbającymi o wysoką jakość prowadzonego kształcenia. Działamy otwarcie i etycznie. Uwzględniamy polskie i europejskie standardy psychoterapii i szkoleń psychoterapeutycznych, poświadczone akredytacjami. Od lat pracujemy wolontaryjnie na rzecz środowiska zawodowego w wielu organizacjach, często pro publico bono, podejmując próby konsolidacji interesów różnych grup, ale zawsze na rzecz dobra polskiej psychoterapii.

Rada Programowa

Zofia Pierzchała

Zofia Pierzchała

Psychoterapeutka, superwizorka, nauczycielka zawodu. Uczy teorii, praktyki i superwizji Gestalt. Prowadzi warsztaty specjalistyczne i terapię grupową. Jest współzałożycielką i dyrektorem Instytutu

Dorota Węgrzyn

Dorota Węgrzyn

Psychoterapeutka, superwizorka, nauczycielka zawodu. Uczy teorii i praktyki oraz superwizji Gestalt. Prowadzi warsztaty specjalistyczne i terapię grupową. Jest współzałożycielką Instytutu

Andrzej Wroński

Andrzej Wroński

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Uczy teorii, praktyki i superwizji Gestalt w Szkole Psychoterapeutów. Prowadzi terapię grupową. Jest członkiem Rady Programowej

Zebrania Zespołu odbywają się co wtorek. Podczas superwizji szkolnych omawiamy sprawy związane z aktualnymi Szkołami i Programami oraz postępy poszczególnych studentów. W trakcie zebrań naukowych dbamy o swój rozwój naukowy, zapraszając specjalistów różnych dziedzin z zakresu psychoterapii.
Raz w miesiącu odbywamy superwizje z nieocenionymi: profesorem Bogdanem de Barbaro i Januszem Kitrasiewiczem. Kilka razy do roku uczestniczymy w superwizjach z  superwizorami zewnętrznymi, często spoza Polski, by spojrzeć świeżym okiem na nasz Zespół i zachodzące w nim procesy.
Rada Programowa nadaje kierunek rozwojowi Instytutu i zajmuje się sprawami organizacyjnymi.

Hanna Palich

Hanna Palich

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunką 1. i 2. roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt

Kamila Kostrzewska

Kamila Kostrzewska

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunką 1. i 2. roku w Warszawie. Prowadzi zajęcia z teorii Gestalt

Michał Kostrzewski

Michał Kostrzewski

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Prowadzi zajęcia na 3. i 4. roku w Warszawie. Uczy teorii, praktyki i superwizji Gestalt

Bogusław Korzeń

Bogusław Korzeń

Psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel zawodu. Jest opiekunem 1. i 2. roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z praktyki psychoterapii

Elżbieta Meliszek

Elżbieta Meliszek

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Pełni funkcję opiekunki 2. roku w Szkole. Wykłada teorie rozwojowe

Elżbieta Pożarowska

Elżbieta Pożarowska

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Jest opiekunką 1. i 2. roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt

Monika Brzezińska-Okoń

Monika Brzezińska-Okoń

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Opiekunka 1. i 2. roku Szkoły w Warszawie. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki

Dorota Kowalska-Klamer

Dorota Kowalska-Klamer

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Opiekunka 1. i 2. roku Szkoły w Warszawie. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki

Ewa Obuch-Woszczatyńska

Ewa Obuch-Woszczatyńska

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Pełni funkcję opiekunki 2. roku w Warszawie. Prowadzi zajęcia z praktyki

Igor Popilowski

Igor Popilowski

Psychoterapeuta i superwizor. Pełni funkcję opiekuna na 1. i 2. roku w Krakowie. Prowadzi zajęcia z praktyki Gestalt

Dorota Sulich-Jańska

Dorota Sulich-Jańska

Psychoterapeutka. Pełni funkcję opiekunki 1. roku Szkoły we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt

Agnieszka Roguska

Agnieszka Roguska

Psychoterapeutka. Pełni funkcję opiekunki 1. roku we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z teorii i praktyki Gestalt

Małgorzata Maj-Nęcka

Małgorzata Maj-Nęcka

Psychoterapeutka i superwizor. Prowadzi zajęcia z TMC. Pełni funkcję egzaminatora wewnętrznego

Agnieszka Wojtaszek

Agnieszka Wojtaszek

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Pełni funkcję opiekunki na 1. i 2. roku Szkoły w Krakowie

Małgorzata Mączka

Małgorzata Mączka

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Prowadzi zajęcia z teorii. Opiekunka 2. roku w Krakowie

Marek Jawor

Marek Jawor

Psychoterapeuta. Wykłada filozofię i etykę

Jolanta Gębik

Jolanta Gębik

Psychoterapeutka. Specjalizuje się w psychoterapii dzieci i młodzieży

Sylwia Bartnik

Sylwia Bartnik

Psychoterapeutka. Pełni funkcję opiekunki na 1. roku w Warszawie

Jakub Zając

Jakub Zając

Psychoterapeuta Gestalt. Pełni rolę opiekuna na 2. roku

Adam Matuszkiewicz

Adam Matuszkiewicz

Psychoterapeuta i superwizor. Pełni rolę opiekuna na 2. roku w Krakowie

Mariola Zielińska

Mariola Zielińska

Psychoterapeutka i superwizorka. Pełni funkcję opiekunki na 1. roku w Krakowie

Piotr Rękawik

Piotr Rękawik

Psychoterapeuta. Uczy technik i metodologii pracy terapeuty

Nauczyciele psychoterapii to także prof. Bogdan de Barbaro, dr Katarzyna Fundament, dr Mariusz Furgał, mgr Elżbieta Gierasimow-Zakowany, dr Bernadetta Janusz, mgr Konrad Markiewicz, mgr Marzena Kucińska, dr Joanna Mazur, mgr Renata Mizerska, mge, Agnieszka Pieczyńska, mgr Sylwia Pieńkowska, mgr Danuta Prokulska-Balcerzak, mgr Grażyna Rybczyńska-Boroń, mgr Agnieszka Stacherzak, dr Krzysztof Tokarz, mgr Tatiana Wróblewska oraz dr Piotr Woźniak.

Zespół organizacyjny

To osoby z działów pozamerytorycznych, które dbają o dobrostan Instytutu. Filar stanowią Teresa Wolańska, Aleksandra Sękowska, Agnieszka Sitarz i Juliusz Węgrzyn. Są także długoletni współpracownicy: graficzka Marta Razowska, kancelaria mecenasa Wojciecha Węgrzyna, artysta-jubiler Sławomir Sękowski, specjaliści IT, tłumacze oraz pracownicy Zakładu Poligraficznego Uniwersytetu Ekonomicznego.