Aleksandra Sękowska

aleksandra-sekowska-branza-kreatywna

Dyrektor kreatywna i kierownik Wydawnictwa.

Moja droga zawodowa w Instytucie rozpoczęła się w 2008 roku. Zajmuję się sprawami międzynarodowymi i akredytacyjnymi, inicjuję i organizuję warsztaty z zagranicznymi trenerami, koordynuję procesy akredytacyjne. Kieruję zespołem Wydawnictwa IIPG. Od 2011 roku jestem prezeską Stowarzyszenia Edukacji Człowieka Dorosłego.

Pasją zawodową, która przynosi mi radość i satysfakcję, będąc jednocześnie głównym obszarem pracy, jest budowanie marki. Kreatywnie tworzę wizerunek i przestrzeń Instytutu w świecie wirtualnym. Fascynuje mnie ‘widzenie szerzej’, nietracenie z oczu szczegółów oraz etyczny i sprawiedliwy marketing. To potrafi docierać do ludzi, dokonywać zmian. W tym widzę podobieństwo swojej pracy do pracy psychoterapeuty. Może jeszcze w podążaniu za intuicją oraz wrażliwość na kwestie społeczne i dyskryminację.

Cenię pracę w naszym zespole: stawia  wyzwania, uczy cierpliwości i uważności na innych, uczy sztuki kompromisu i współpracy.

Wierzę, że człowiek jest integralną częścią środowiska i ma obowiązek dbać o siebie i inne istoty żywe tak, aby jego oddziaływanie na naturę i Drugiego, przynosiło korzyści, a nie straty. Wierzę też, że każdy z nas może uczynić swoje życie lepszym jeśli tylko tego chce i podejmie odpowiednie kroki. A Instytut jest właściwym miejscem by podążać właśnie taką drogą.

Edukacja

  • absolwentka stosunków międzynarodowych, WSE w Krakowie
  • absolwentka studiów podyplomowych z zakresu oddziaływania na środowisko, KA w Krakowie
  • absolwentka studiów podyplomowych z marketingu internetowego, SGH w Warszawie
aleksandra-sekowska-kreatywnie-kreatywnie
aleksandra-sekowska-branza-kreatywna

Dyrektor kreatywna i kierownik Wydawnictwa.