Psychoterapia grupowa

Relacja jest lecząca

Klient i terapeuta wspólnie szukają drogi by znaleźć ulgę w cierpieniu

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa pomaga poprawić relacje interpersonalne i komunikację poprzez poszerzanie świadomości w obszarze myśli, uczuć i doznań z ciała. Uczestnicy uczą się lepszego zrozumienia innych oraz otwartego i bezpośredniego wyrażania się. W bezpiecznej atmosferze, w obecności grupy, przeżywają zmiany osobiste i nabywają umiejętność przeniesienia tych doświadczeń do swojego codziennego życia, wobec ludzi z najbliższego otoczenia.

Trening Otwarcia

Trening Otwarcia to psychologiczny trening rozwoju osobistego. Ma charakter treningu interpersonalnego, z elementami pracy nad problemami osobistymi.

Jest okazją do poznania siebie oraz uwrażliwienia na potrzeby własne i innych. To okazja do uzyskania informacji zwrotnych o sobie, w bezpiecznej i sprzyjającej atmosferze. Przyjętym przez nas sposobem pracy jest bezpośrednie doświadczenie, bazujące na przeżyciu emocjonalnym. W trakcie treningu można nauczyć się nowych sposobów rozwiązywania trudnych emocjonalnie kontaktów i sytuacji, z osobami ze swojego najbliższego otoczenia.

Celem Treningu Otwarcia jest doświadczanie relacji z ludźmi, opartych na otwartości, ufności i bliskości.

Treningi prowadzone są przez doświadczonych psychoterapeutów z długoletnim stażem pracy: Dorotę Węgrzyn, Elżbietę Meliszek, Hannę Palich, Monikę Brzezińską-Okoń, Dorotę Kowalską-Klamer lub Andrzeja Wrońskiego. Asystują im koterapeuci czyli młodsi stażem psychoterapeuci.

Zapisy i cena

Trening trwa 6 dni, w sumie to 50 godzin pracy. Maksymalna ilość uczestników to 15 osób.

Cena Treningu Otwarcia od lipca 2023 to 1700 zł. Cena nie zawiera opłat pobytu w ośrodku, w którym odbywa się trening.

Daty planowanych treningów znajdziesz się w kalendarzu psychoterapii. Daty rozpoczęcia naborów znajdziesz w kalendarzu, w szczegółach wydarzenia! Zapisy rozpoczynają się o godzinie 9.00 rano, przyjmowane są jedynie mailowo: biuro@gestalt.edu.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Drugim krokiem pracy nad sobą w formie psychoterapii grupowej jest Trening Pracy z Ciałem. Stwarza on warunki do głębokich zmian psychicznych w pożądanym przez siebie kierunku oraz przepracowania traum.

Trening Pracy z Ciałem

To trening rozwoju osobistego o charakterze terapeutycznym. Jest formą psychoterapii grupowej. Daje okazję do poszerzenia świadomości siebie i jest ukierunkowany na odkrywanie relacji pomiędzy Psyche i Somą. Nierozerwalnego związku psychiki z ciałem oraz ciała z psychiką. Głębokie prace każdego uczestnika umożliwiają przepracowanie blokad oddechowych i napięciowych oraz poszukiwanie sposobów ekspresji uczuć; pozwalają na poznawanie mowy ciała oraz na uwolnienie wieloletnie zablokowanych energii.

Metodyka treningu wykorzystuje techniki psychoterapii Gestalt, ćwiczenia i techniki bioenergetyki Lowena oraz techniki relaksacyjne. W trakcie treningu, przed rozpoczęciem zajęć, prowadzone są zajęcia ruchowe, gimnastyka inspirowana jogą, zajęcia hydroterapeutyczne.

Trening Pracy z Ciałem adresowany jest do osób dorosłych, które uczestniczyły już w 50-godzinnym Treningu Otwarcia lub ekwiwalencie.

Zajęcia prowadzone są przez Zofię Pierzchałę (psychoterapeutkę z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym) oraz ko-terapeutę, czyli młodszego stażem psychoterapeutę Gestalt.

Zapisy i cena

Trening trwa 6 dni, w sumie to 50 godzin pracy. Maksymalna ilość uczestników to 14 osób.

Cena Treningu Pracy z Ciałem od października 2023 roku to 2000 zł. Cena nie zawiera opłat pobytu w ośrodku, w którym odbywa się trening.

Daty planowanych treningów znajdziesz się w kalendarzu psychoterapii. Daty rozpoczęcia naborów znajdziesz w kalendarzu, w szczegółach wydarzenia! Zapisy rozpoczynają się o godzinie 9.00 rano, przyjmowane są jedynie mailowo: biuro@gestalt.edu.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej