Historia

Tworzymy Gestalt od 1986

“Drzewo pozbawione korzeni upada. Człowiek też.”

Historia

Historia Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt związana jest z losami zawodowymi założycielek Zofii Pierzchały oraz Doroty Węgrzyn – zatem cofamy się do 1986 roku. W obrazkowej formie przedstawiamy wybrane momenty.

Możesz znaleźć tu siebie lub kogoś znajomego. Niektórych osób: psychoterapeutów, cennych nauczycieli zawodu, kreatorów psychoterapii Gestalt – nie ma już wśród nas.

2020
Rekomendacja programu szkoleniowego w Polskim Towarzystwie Psychologicznym

Rok pod znakiem covidu i ogromnych zmian. Jeszcze przed pandemią Rosaria Lisi i Giovanni Turra przyjeżdżają do Krakowa poprowadzić warsztat o histerii w ujęciu relacyjnej psychoterapii Gestalt. Następne warsztaty prowadzone są już online – uczycie się od Gaspare Orlando, Doroty Węgrzyn, Zofii Pierzchały oraz Franceski Brotto.
Po wielu latach starań Instytut
uzyskuje akredytację w PTPsychologicznym – jako jedyny krajowy ośrodek szkoleniowy w zakresie psychoterapii Gestalt.
Reagując na potrzeby środowiska psychoterapeutycznego w czasie lockdownu tworzymy
projekt pro publico bono “Gabinet Online”. To spotkania wirtualne z psychoterapeutami z Polski i ze świata, ponad 50 webinarów i 10 tys. uczestników.

2019
Konferencja w Budapeszcie 2018

Krok milowy dla Instytutu czyli przeprowadzka z domu przy Beskidzkiej na Pasternik. Inaugurujemy nowatorską Szkołę Terapii Rodzin Gestalt w partnerstwie edukacyjnym z Instytutem Terapii Gestalt Kairos z Italii. Część zespołu bierze udział w konferencji EAGT w Bukareszcie. Zofia Pierzchała uczy Włochów terapii poprzez ciało podczas warsztatu w Rzymie. Zagraniczni goście: Lynda Osborne, Valeria Conte wraz z Giovannim Salonią oraz Giovanni Turra prowadzą warsztaty specjalistyczne. Przewodniki dla studentów przyjmują nowy wygląd i treści. Uzyskujemy 2. re-akredytację programów szkoleniowych w EAGT oraz potwierdzenie kwalifikacji CMKP osób z zespołu do prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży.

2018
Warsztat z Valerią Conte i Giovannim Salonią

Steven Schoen po raz ostatni spotyka się z Wami, ujmując uczestników warsztatu swoim ciepłem, opieką i mądrością (RIP!). Rozpoczyna się 3. Szkoła Superwizorów. Aleksandra Sękowska reprezentuje Instytut podczas spotkania Training Insitutes EAGT w Belgii. Otwieramy Program Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu. Dorota Węgrzyn zdaje egzamin na superwizora psychoterapii w PTPsychologicznym. Skokowo rozwija się nasza współpraca z Instytutem Kairos GTK, która owocuje kolejnymi warsztatami Włochów. We wrześni Magda Wróblewska prowadzi kolejny warsztat w temacie pracy z traumą.

2017
Warsztat z Lyndą Osborne 2008

Do zespołu Instytutu dołącza Hanna Palich. Podczas Gestalt Leaders Gathering w Krakowie Aleksandra Sekowska poznaje Giovanniego Turrę. Ten moment przyczyni się do budowy partnerstwa edukacyjnego z Instytutem GTK z Włoch. Jak co roku przyjeżdża do Instytutu Lynda Osborne, dzieląc się wiedzą i narzędziami przydatnymi dla psychoterapeutów w pracy gabinetowej.

2016
Konferencja EAGT na Sycyli

Rok upływa pod znakiem konferencji. Zespół jedzie na Sycylię do Taormini by wziąć udział w konferencji EAGT i AAGT. Zofia Pierzchała oraz Dorota Węgrzyn prowadzą warsztaty na konferencjach PWST oraz Trzech Sekcji PTP . Inaugurujemy 2. Szkołę Superwizorów Gestalt. Warsztaty prowadzą Steven Schoen, Magda Wróblewska oraz Lynda Osborne.

2015
Gestalt Leaders Gathering 2015

Po raz pierwszy bierzemy udział w spotkaniu Gestalt Leaders Gathering, które odbywa się w Belgii. Celem Gatheringu jest wsparcie i rozwój leaderów Gestalt. Odbywają się warsztaty specjalistyczne zagranicznych gości, z którymi mamy wielką przyjemność współpracować od lat: Steven Schoene, Gay Huston, Magdalena Wróblewska, Peter Schulthess.

2014
Szkoła Letnia Gestalt w Kikowie 2014

Rozpoczynamy długoletnią współpracę z ośrodkiem w Kikowie. Zapewniające ciszę i przestrzeń miejsce będzie od tej pory naszą przestrzenią dla treningów terapeutycznych oraz Szkół Letnich. Otwieramy 1,5-roczne Studium Pracy poprzez Ciało. Realizatorami są autorka szkolenia: Zofia Pierzchała oraz specjaliści z zakresu psychoterapii z ciałem. Hiperwizję dla zespołu odbywa Peter Schulthess. Steven Schoen oraz Lynda Osborne prowadzą warsztaty dla psychoterapeutów.

2013
Witryna www IIPG

Podejmujemy starania z zakresu PR: tworzymy fanpejdż na FB oraz nową stronę internetową.
Dr Lynda Osborne prowadzi warsztat o sile w psychoterapii. Magdalena Wróblewska przybliża metody i techniki praca z paniką, traumą i zespołem ­­­­stresu pourazowego. We wrześniu odwiedza nas długo wyczekiwany gość, dr Stephen Schoen, który prowadził warsztat dla psychoterapeutów.
Po 5 latach członkostw
a uzyskujemy re-akredytację w EAGT.

2012
1 Szkoła Superwizorów Gestalt

Inaugurujemy 2. Szkołę  Superwizorów Gestalt.
dr
Lynda Osborne, która stała się bliskim współpracownikiem IIPG, poprowadziła warsztat specjalistyczny. Ciekawą metodę pracy z traumą przybliża psychoterapeutom Magdalena Wróblewska, specjalistka EMDR.
W spotkanie
FORGE w Paryżu uczestniczą Zofia Pierzchała i Małgorzata Maj-Nęcka. Zofia Pierzchała bierze udział w warsztacie w Instytucie Esalen USA. Ten powrót do korzeni owocuje przywiezieniem ‘ducha’ Gestalt oraz metody pracy z depresją Katie Byron.

2011
Warsztat z Robertem Lee 2011

Certyfikaty superwizorskie EAGT otrzymuje pięciu psychoterapeutów z zespołu.
Małopolski
Kurator Oświaty przyznaje akredytację dla IIPG w zakresie kursów doskonalących.
Dr Robert Lee, psychoterapeuta z USA, poprowadził warsztat tematyczny.
Zofia Pierzchała i Małgorzata Maj-Nęcka uczestniczą w
spotkaniu FORGE w Rydze.
Zespół  odwiedza we wrześniu Kena  Evansa w Normandii, gdzie odbywa się  warsztat hiperwizyjny.
Wydajemy
album okolicznościowy z okazji 10-lecia Instytutu.

2010
1 Szkoła Letnia Gestalt w Dobczycach

Organizujemy 1. Szkołę Letnią Gestalt.
Otrzymujemy
akredytację Szkoły Superwizorów Gestalt w EAGT. Jesteśmy pierwszą w Polsce i Europie, instytucją szkolącą superwizorów Gestalt.
Gościliśmy znakomitych psychoterapeutów:
Gaie Houston i dr Lyndę Osborne oraz dr Stephena Schoena, którzy poprowadzili warsztaty.
Rozpoczynamy regularne spotkania hiperwizyjne (superwizja superwizji). Prowadzone są przez Petera Schulthessa i Zofię Pierzchałę.
Po pamiętnym egzaminie Dorota Węgrzyn została
pierwszą gestaltystką z certyfikatem psychoterapeuty PTPsychiatrycznego.
Współpracujemy z kancelarią prawną czuwając nad stroną merytoryczną zapisów w ustawie o zawodzie psychoterapeuty.

2008
1. akredytacja IIPG w EAGT

W Belgradzie Zarząd przyznaje Instytutowi akredytację EAGT.
Wydajemy „
Przewodnik dla studenta”, szczegółowy informator dla studentów Szkoły. Ta 100-stronnicowa książeczka zawiera wszystkie informacje potrzebne podczas procesu 4-letniego studiowania by służyć pomocą studentom i realizatorom.
Zofia Pierzchała wraz z
Lyndą Osborne i Magdaleną Zaleską-Stolzman opracowują pionierski projekt Szkoły Superwizorów.
Warsztaty tematyczne prowadzi dr Lynda Osborne z Instytutu Metanoia.
Do zespołu dołącza Aleksandra Sękowska.

2007
Beskidzka IIPG

Nabywamy dom przy Beskidzkiej, który staje się nową siedzibą Instytutu.
Instytut uzyskuje status
członka nadzwyczajnego EAGT. Trwają intensywne prace nad akredytacją i uzyskaniem pełnego członkostwa w EAGT.
Zofia Pierzchała i Dorota Węgrzyn biorą udział w międzynarodowej konferencji EAGT w Atenach
Rada Programowa i członkowie Stowarzyszenia rozpoczynają zintensyfikowane
prace nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty w Polskiej Radzie Psychoterapii.

2006
Ostatni warsztat Stevena Schoena w Polsce

Członkowie zespołu IIPG otrzymują certyfikaty psychoterapeutyczne EAP – Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii. Aktywnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz szkoleniach m.in. w St. Petersburgu i Rzymie.
Instytut
uzyskuje członkowstwo w FORGE.
Znakomici terapeuci Gestalt m.in. dr Stephen Schoen i prof. Sergio Vazquez prowadzą warsztaty. Spotkanie z Peterem Schulthessem owocuje decyzją o podjęciu wysiłku w dostosowaniu programu szkoleniowego do standardów EAGT.

2004
Edukacja na psychoterapeutę

Powołanie Stowarzyszenia Edukacji Człowieka Dorosłego i podpisanie umowy o współpracy pomiędzy SECD a Instytutem. Stworzona została Rada Programowa, która czuwa nad transparentnością i demokratycznością podejmowanych decyzji dotyczących przyszłego kształtu szkoleń i ich merytoryki, uwzględniając polskie i europejskie standardy w zakresie edukacji psychoterapeutów Gestalt.

2002
Zakończenie 1. Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych

Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych – powstaje całościowe, autorskie szkolenie dla psychoterapeutów. Fundamentalnym podejściem jest psychoterapia Gestalt i inne nurty humanistyczno-egzystencjalne, a dopełniającymi szkolenia w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

2001
Otwarcie Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt

Powstaje Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt – efekt poszukiwań i dojrzałości zawodowej założycielek: Zofii Pierzchały i Doroty Węgrzyn. Siedziba mieści się w starej kamienicy przy ulicy Topolowej. Zapraszamy do współpracy Teresę Wolańską, naszą sąsiadkę ‘next door’.
O początkach i rozwoju Instytutu traktuje film nagrany z okazji 10-lecia firmy (
cz. I i cz. III).

1993
No image available

Stworzenie Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów – pionierskiego programu szkoleniowego dla przyszłych terapeutów Gestalt – było kolejnym milowym krokiem dla psychoterapii Gestalt. Zofia Pierzchała wspomina: „Opracowaliśmy we współpracy z wybitnymi praktykami tamtego okresu: Januszem Kitrasiewiczem, Jerzym Nałęcz-Nieniewskim i Magdaleną Zaleską-Stolzman program dla terapeutów Gestalt. Doradcą i superwizorem zespołu Ośrodka był dr Paolo Quattrini, superwizor z Florencji.”

1991
Kwartalnik Gestalt

Powstaje Polskie Stowarzyszene Psychologów Praktyków. Chodziło o stworzenie, niezależnego od PTPsychologicznego, towarzystwa zawodowego o szerokim spektrum działania: programy szkoleniowe i psychoedukacyjne, programy profilaktyczne we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz NGO m.in. Fundacją Batorego czy PHARE.
W ramach Stowarzyszenia nieprzerwanie rozwija się Ośrodek Terapii Gestalt.

1988
Ośrodek Gestalt Zofia Pierzchała z grupą 1990

Milowy krok w rozwoju podejścia Gestalt w Polsce – Zofia Pierzchała i Jacek Pierzchała zakładają Ośrodek Gestalt przy PTPsychologicznym. Gestalt został wyodrębniony jako nurt terapeutyczny. Wspomina Zofia: “Rozpoczęto intensywny, kreatywny czas: szkoleń, wymiany doświadczeń i tworzenia metodologii Gestalt. Staliśmy się zespołem niosącym pomoc psychologiczną i terapeutyczną osobom cierpiącym. Zmieniliśmy nazwę na Ośrodek Terapii Gestalt.”

1986
No image available

Grupa krakowskich psychologów, m.in. Zofia Pierzchała, zakłada Pracownię Praktycznych Umiejętności Psychologicznych, działającą w ramach PTPsychologicznego. To jedno z pierwszych miejsc zrzeszające osoby zatrudnione w służbie zdrowia i w oświacie, miejsce eklektyczne psychoterapeutycznie. Podejście Gestalt intensywnie rozwija się poprzez samokształcenie, eksperymentowanie, seminaria i warsztaty, maratony i treningi psychologiczne oraz wymianę z gestaltystami zza żelaznej kurtyny.

Historia obrazkowa

Zakończenie 20. Szkoły Psychoterapeutów, 2021

Historia obrazkowa

Zakończenie 19. Szkoły Psychoterapeutów, 2020

Historia obrazkowa

Giovanni Salonia i Valeria Conte, 2019

Historia obrazkowa

Hiperwizja z Giovannim Salonią, 2019

Historia obrazkowa

Szkoła Letnia Gestalt, 2019

Historia obrazkowa

Warsztat z Giovannim Turrą, 2018

Historia obrazkowa

Zakończenie 17. Szkoły Psychoterapeutów, 2018

Historia obrazkowa

Konferencja EAGT w Budapeszcie, 2018

Historia obrazkowa

Warsztat Zofii Pierzchały w Rzymie, 2018

Historia obrazkowa

Warsztat ze Stevenem Schoenem, 2018

Historia obrazkowa

Szkoła Letnia Gestalt, 2017

Historia obrazkowa

Hiperwizja z Giovannim Salonią, 2017

Historia obrazkowa

Zespół Instytutu, 2017

Historia obrazkowa

Gestalt Leaders Gathering, 2015

Historia obrazkowa

Szkoła Letnia Gestalt, 2011

Historia obrazkowa

Szkoła Letnia Gestalt, 2011

Historia obrazkowa

Warsztat z Robertem Lee, 2011

Historia obrazkowa

FORGE w Rzymie, 2011

Historia obrazkowa

Warsztat hiperwizyjny z Kenem Evansem, 2009

Historia obrazkowa

Hiperwizja z Peterem Schulthessem, 2010

Historia obrazkowa

Warsztat ze Stevenem Schoenem, 2010

Historia obrazkowa

1. Szkoła Superwizorów, 2010

Historia obrazkowa

Zakończenie 5. Szkoły Psychoterapeutów, 2009

Historia obrazkowa

Warsztat ze Stevenem Schoenem, 2009

Historia obrazkowa

Warsztat z Gaie Houston, 2009

Historia obrazkowa

Gaie Huston w Krakowie, 2009

Historia obrazkowa

Warsztat z Lyndą Osborne, 2008

Historia obrazkowa

1. Szkoła Letnia Gestalt

Historia obrazkowa

Warsztat z Lyndą Osborne, 2008

Historia obrazkowa

Zakończenie 3. Szkoły Psychoterapeutów, 2008

Historia obrazkowa

Zespół Instytutu, 2008 

Historia obrazkowa

Konferencja EAGT w Atenach, 2007

Historia obrazkowa

FORGE z dr Paolo Quattrinim, 2006

Historia obrazkowa

Warsztat ze Stevenem Schoenem, 2006

Historia obrazkowa

Warsztat z prof. Sergio Vasquezem, 2005

Historia obrazkowa

Przygotowania do akredytacji w EAGT, 2005

Historia obrazkowa

Konferencja założycielska PTPG, 2005

Historia obrazkowa

Spotkanie FORGE z Anne Ginger, 2004

Historia obrazkowa

Zakończenie 1. Szkoły Psychoterapeutów, 2004

Historia obrazkowa

Zespół Instytutu, 2003

Historia obrazkowa

1. PPP Doroty Węgrzyn, 2003

Historia obrazkowa

1. ulotka Instytutu, 2002

Historia obrazkowa

List informujący o powstaniu Instytutu, 2001