Powołanie Stowarzyszenia Edukacji Człowieka Dorosłego i podpisanie umowy o współpracy pomiędzy SECD a Instytutem. Stworzona została Rada Programowa, która czuwa nad transparentnością i demokratycznością podejmowanych decyzji dotyczących przyszłego kształtu szkoleń i ich merytoryki, uwzględniając polskie i europejskie standardy w zakresie edukacji psychoterapeutów Gestalt.