Członkowie zespołu IIPG otrzymują certyfikaty psychoterapeutyczne EAP – Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii. Aktywnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz szkoleniach m.in. w St. Petersburgu i Rzymie.
Instytut
uzyskuje członkowstwo w FORGE.
Znakomici terapeuci Gestalt m.in. dr Stephen Schoen i prof. Sergio Vazquez prowadzą warsztaty. Spotkanie z Peterem Schulthessem owocuje decyzją o podjęciu wysiłku w dostosowaniu programu szkoleniowego do standardów EAGT.