Szkoła Terapii Rodzin

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy psychoterapeutów dziś, by jutro zmieniali świat

Szkoła Terapii Rodzin

200-godzinne szkolenie w zakresie terapii rodzin Gestalt. Szkołę prowadzą twórcy autorskiego modelu oraz zaproszeni specjaliści.

Polsko-włoska inicjatywa polega na połączeniu nowoczesnego myślenia o rodzinie z elementami najnowszych odkryć naukowych z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. Szkołę realizują znakomici specjaliści w oparciu o innowacyjną teorię terapii rodzin Gestalt, której autorami są prowadzący zajęcia.

Rodzina w czasach postmodernizmu jako jednostka społeczna ulegająca przekształceniom i zmianom oraz posiadająca wielki potencjał, dotychczas bezprecedensowy, rodzi zadanie ambitne i jednocześnie niezbędne dla jej dobrobytu: zadbanie o dzieci (ich społeczną, edukacyjną i osobistą przyszłość) oraz zadbanie o rodziców (ich osobiste i indywidualne poczucie spełnienia). Jednocześnie koncept współ-rodzicielstwa odwołuje się nie tylko do instytucjonalnych i społecznych ról rodziców. Odwołuje się do doświadczeń zintegrowanych w ciele i doświadczeń pośród-cielesnych (nazwanych przez twórców inter-bodiness).

Wymaga to od psychoterapeutów rodzinnych zmiany sposobu patrzenia na rodzinę, jej kształtu i funkcjonowania oraz pokłonienia się nad własnymi ograniczeniami.

Zajęcia prowadzą: dr Valeria Conte, mgr Zofia Pierzchała, prof. Giovanni Salonia i mgr Giovanni Turra.

Opis programu i nabór

Szkoła Terapii Rodzin Gestalt składa się z 200 godzin i 8 modułów zawierających elementy teorii i praktyki. To 5 spotkań warsztatowych oraz 3 spotkania superwizyjne. Zajęcia realizowane są raz w miesiącu, trwają od piątku do niedzieli. Każdy zjazd ma 25 godzin.

Poszczególne moduły obejmują następujące tematy: • poradnictwo dla par; • interwencje terapeutyczne; • psychoterapia pary w aspekcie wzajemności; • interwencje terapeutyczne w rodzinach wysokokonfliktowych lub z zaburzeniami psychopatologicznymi; • interwencje we współczesnych rodzinach: patchworkowych, adopcyjnych, jednopłciowych, z jednym rodzicem.

Terminy Szkoły Terapii Rodzin Gestalt znajdziesz w Kalendarzu.

Włoski Instytut Kairòs GTK opracował całościowy model terapii rodzin wykorzystujący hermeneutyczne i kliniczne aspekty podejścia Gestalt, odpowiadając na nowe problemy funkcjonowania systemu rodzinnego. Model składa się z fazy opartej na doświadczeniu (świadomość i ekspresja emocji) oraz fazy kontaktowania się (cykl kontaktu), w szczególności koncentrując uwagę nad funkcją osobowości Self.