Szkoła Terapii Rodzin

Staranność edukacji

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy psychoterapeutów dziś, by jutro zmieniali świat

Szkoła Terapii Rodzin

200-godzinne szkolenie w zakresie terapii rodzin Gestalt. Szkołę prowadzą twórcy autorskiego modelu oraz zaproszeni specjaliści.

Polsko-włoska inicjatywa polega na połączeniu nowoczesnego myślenia o rodzinie z elementami najnowszych odkryć naukowych z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. Szkołę realizują znakomici specjaliści w oparciu o innowacyjną teorię terapii rodzin Gestalt, której autorami są prowadzący zajęcia.

Rodzina w czasach postmodernizmu jako jednostka społeczna ulegająca przekształceniom i zmianom oraz posiadająca wielki potencjał, dotychczas bezprecedensowy, rodzi zadanie ambitne i jednocześnie niezbędne dla jej dobrobytu: zadbanie o dzieci (ich społeczną, edukacyjną i osobistą przyszłość) oraz zadbanie o rodziców (ich osobiste i indywidualne poczucie spełnienia). Jednocześnie koncept współ-rodzicielstwa odwołuje się nie tylko do instytucjonalnych i społecznych ról rodziców. Odwołuje się do doświadczeń zintegrowanych w ciele i doświadczeń pośród-cielesnych (nazwanych przez twórców inter-bodiness).

Wymaga to od psychoterapeutów rodzinnych zmiany sposobu patrzenia na rodzinę, jej kształtu i funkcjonowania oraz pokłonienia się nad własnymi ograniczeniami.

Zajęcia prowadzą: dr Valeria Conte, mgr Zofia Pierzchała, prof. Giovanni Salonia i mgr Giovanni Turra.

Opis programu i nabór

Szkoła Gestaltowskiej Terapii Rodzin składa się z 200 godzin i 8 modułów zawierających elementy teorii i praktyki. To 5 spotkań warsztatowych oraz 3 spotkania superwizyjne. Zajęcia realizowane są raz w miesiącu, trwają od piątku do niedzieli. Każdy zjazd ma 25 godzin.

Poszczególne moduły obejmują następujące tematy: • poradnictwo dla par; • interwencje terapeutyczne; • psychoterapia pary w aspekcie wzajemności; • interwencje terapeutyczne w rodzinach wysokokonfliktowych lub z zaburzeniami psychopatologicznymi; • interwencje we współczesnych rodzinach: patchworkowych, adopcyjnych, jednopłciowych, z jednym rodzicem.

We wrześniu 2022 zakończyliśmy 1. Szkołę Gestaltowskiej Terapii Rodzin. O planowanych edycjach będziemy informowali na stronie glównej.

Włoski Instytut Kairòs GTK opracował całościowy model terapii rodzin wykorzystujący hermeneutyczne i kliniczne aspekty podejścia Gestalt, odpowiadając na nowe problemy funkcjonowania systemu rodzinnego. Model składa się z fazy opartej na doświadczeniu (świadomość i ekspresja emocji) oraz fazy kontaktowania się (cykl kontaktu), w szczególności koncentrując uwagę nad funkcją osobowości Self.

Fakty i liczby

16 osób

to pierwsi w Polsce gestaltowscy terapeuci rodzin

200

godzin programu szkoleniowego

sprzedanych egzemplarzy książki o terapii rodzin Gestalt

Zapisuję się

5 + 8 =

Administratorem Państwa danych osobowych jest INSTYTUT INTEGRALNEJ PSYCHOTERAPII GESTALT Z. Pierzchała, D. Węgrzyn s.c. z siedzibą w Krakowie (31-354), ul. Pasternik 114. Sprawdź Politykę Prywatności i dowiedz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane. Korzystając z formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu obsługi zgłoszenia. *

Opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej