Szkoła Letnia Gestalt

Staranność edukacji

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy psychoterapeutów dziś, by jutro zmieniali świat

Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt

50-godzinne szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe. To 2. etap kształcenia na psychoterapeutę. Zawiera elementy naboru pomiędzy 1. a 3. etapem całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii Gestalt.

Celem Szkoły Letniej Gestalt jest wzrost kompetencji uczestników: doświadczanie i asymilacja treści teoretycznych, umiejętności warsztatowych oraz osobistych doświadczeń, aby stanowiły spójny system potrzebny do prowadzenia psychoterapii. Szkoła skierowana jest do osób zajmujących się zawodowo pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną, które ukończyły już 1 rok szkolenia z Gestaltu lub osób pragnących kontynuować edukację w kierunku zawodu psychoterapeuty.

Opis

Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt trwa 6 dni i obejmuje 50 godzin szkoleniowych. Szkoła Letnia organizowana jest w sierpniu, a Zimowa w styczniu każdego roku. Odbywa się w ośrodku warsztatowym w Kikowie.

Przed południem każdy uczestnik aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, podczas których ma możliwość praktykowania w roli terapeuty i w roli klienta, a także doskonali umiejętności diagnostyczne jako obserwator. Uczy się rozwoju procesu terapeutycznego poprzez pracę superwizyjną. Po południu uczestnicy pracują w grupach procesowych. Efekt rozwoju i wzrostu kompetencji jest wielowymiarowy.

Najczęściej zadawane PYTANIA i ODPOWIEDZI.

Terminy i cena

Terminy Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt znajdują się w Kalendarzu.
Cena Szkoły w 2023 roku wynosi 1500 zł. Uczestnicy dodatkowo ponoszą koszty pobytu w ośrodku w Kikowie.

Rekrutacja

Rekomendujemy uważne przestudiowanie zasad i wymogów rekrutacyjnych, obowiązujących na poszczególnych etapach kształcenia na psychoterapeutę w Instytucie. Opis dostępny jest w zakładce Rekrutacja.

Nabór na Szkołę Letnią 2023 rozpoczyna się 1 marca 2023, o godzinie 9.00. Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy pojawi się w momencie otwarcia rekrutacji (po kliknięciu przycisku Zapisz się). Większość pól do wypełnienia jest obowiązkowa. Rekomendujemy wcześniejsze przygotowanie swoich odpowiedzi w osobnym pliku, w celu skopiowania ich do formularza.

Ważne: jeśli chcesz zapisać się na Szkołę Psychoterapeutów (kontynuować edukację na psychoterapeutę) zaznacz „Kwalifikacja do Szkoły Psychoterapeutów Gestalt” w polu „Cel udziału”.

Ważne: jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z Gestaltem zapraszamy Cię na 1. etap czyli Program Pomocy Psychologicznej.

W przygotowaniu się do wypełnienia formularza zgłoszeniowego ułatwieniem może być wzór, który znajdziesz poniżej (kliknij „Wzór formularza”). Proszę pamiętać, że jest to jedynie podgląd, a nie właściwy formularz, który wypełniasz w celu zapisania się.

Edukacja na psychoterapeutę w Instytucie to całościowe, 4-letnie szkolenie, które jest procesem 3-etapowym. Szkoła Letnia Gestalt jest 2. etapem i ma miejsce po Programie Pomocy Psychologicznej. Zawiera elementy kwalifikacji na 3 etap czyli Szkołę Psychoterapeutów. W trakcie trwania Szkoły Letniej Gestalt masz możliwość poznania absolwentów 1. roku szkoleń prowadzonych przez nas w różnych miastach oraz poznania twoich przyszłych nauczycieli zawodu.

Terminy i cena

Terminy Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt znajdują się w Kalendarzu.
Cena Szkoły w 2023 roku wynosi 1500 zł. Uczestnicy dodatkowo ponoszą koszty pobytu w ośrodku w Kikowie.

Rekrutacja

Rekomendujemy uważne przestudiowanie zasad i wymogów rekrutacyjnych, obowiązujących na poszczególnych etapach kształcenia na psychoterapeutę w Instytucie. Opis dostępny jest w zakładce Rekrutacja.

Nabór na Szkołę Letnią 2023 rozpoczyna się 1 marca 2023, o godzinie 9.00. Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy pojawi się w momencie otwarcia rekrutacji (po kliknięciu przycisku Zapisz się). Większość pól do wypełnienia jest obowiązkowa. Rekomendujemy wcześniejsze przygotowanie swoich odpowiedzi w osobnym pliku, w celu skopiowania ich do formularza.

Ważne: jeśli chcesz zapisać się na Szkołę Psychoterapeutów (kontynuować edukację na psychoterapeutę) zaznacz „Kwalifikacja do Szkoły Psychoterapeutów Gestalt” w polu „Cel udziału”.

Ważne: jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z Gestaltem zapraszamy Cię na 1. etap czyli Program Pomocy Psychologicznej.

W przygotowaniu się do wypełnienia formularza zgłoszeniowego ułatwieniem może być wzór, który znajdziesz poniżej (kliknij „Wzór formularza”). Proszę pamiętać, że jest to jedynie podgląd, a nie właściwy formularz, który wypełniasz w celu zapisania się.

Akredytacje i liczby 

Szkoła Letnia Gestalt jest akredytowana w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt 

Dla nauczycieli i pracowników oświaty zaświadczenie uczestnictwa jest dokumentem uzupełnianiającym ścieżkę kariery do awansu zawodowego.

1850

godzin edukacji w Szkole Psychoterapeutów

32 lata

to średnia wieku studenta

63%

absolwentów zostało psychoterapeutami

500

godzin praktyki psychoterapii