Agnieszka Roguska

agnieszka-roguska-psychoterapeutka

Psychoterapeutka Gestalt. Pełni funkcję opiekunki 1 roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z teorii Gestalt.

Jestem psychoterapeutką Gestalt i trenerką. Mam bogate doświadczenie zawodowe w pracy z osobami ze środowisk marginalizowanych, dotkniętych problemami natury emocjonalnej, obarczonych przemocą i uzależnieniami. Prowadziłam socjoterapię dzieci z rodzin wykluczonych.
Od 2008 roku współpracuję z ośrodkami pomocy społecznej w Warszawie i we Wrocławiu prowadząc działania psychoedukacyjne, interwencyjne oraz udzielając pomocy psychologicznej. We wrocławskim Centrum Praw Kobiet prowadzę grupę skierowaną do ofiar przemocy.
Współtworzę i współprowadzę Ośrodek Psychoterapii ‘Trzeci Biegun’ we Wrocławiu.

Edukacja

  • 4-letnia Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych, IIPG
  • Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, mgr respcjalizacji

Certyfikaty

  • Certyfikat Psychoterapeuty nr 153, PTPG
  • Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt 16-797, EAGT

Specjalizacja

  • Psychoterapia zaburzeń lękowych i depresyjnych
  • Psychoterapia traumy
  • Psychoterapia okołoporodowa
  • Psychoterapia w obszarze problemów w relacjach

Organizacje zawodowe

  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, członkini
  • Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt (EAGT), członkini

Dlaczego interesuje Cię nauczanie psychoterapii?

Kształcenie w zakresie psychoterapii było i jest ważnym obszarem w moim życiu. Obserwowanie uczestników szkoleń w ich rozwoju jest wzruszającym przeżyciem, i także ciągłą nauką. Bycie psychoterapeutą nie jest formą dokonaną, a ciągłym procesem. To nieustanne stawanie się psychoterapeutą i towarzyszenie w tym Innym, jest dla mnie bardzo satysfakcjonującym i ożywczym doświadczeniem zarówno zawodowym jak i życiowym, szczególnie, że ma miejsce w grupie, której dynamika stwarza ogromne, twórcze możliwości.

Jaką radę dałabyś osobie rozpoczynającej Szkołę Psychoterapii Gestalt?

Osobom rozpoczynającym Szkołę życzyłabym uczciwego, wrażliwego i zarazem odważnego spotkania z samym sobą. Najistotniejsze na początku drogi stawania się psychoterapeutą jest nauka rozumienia siebie z całym bogactwem doświadczeń, które nas zbudowały. Przygotowanie zaczynu pod swoje „ja” terapeutyczne poprzez przyglądanie się sobie i odpowiadanie na pytania: w jaki sposób Ja wpływam na relację z Klientem? jak Ja ją tworzę?

agnieszka-roguska-psychoterapia

Moja filozofia psychoterapii

Jako psychoterapeutka dążę do spotkania w atmosferze szacunku i akceptacji. Wtedy, możliwe staje się dotarcie do osobistej prawdy, uzyskanie wsparcia oraz odzyskanie wewnętrznej siły w niełatwym i wymagającym odwagi procesie wprowadzania zmian. Na podstawie własnego doświadczenia osobistego i zawodowego jestem przekonana, że najważniejszym czynnikiem leczącym w procesie psychoterapii jest konstruktywna i zaangażowana relacja Psychoterapeuta-Klient, dlatego swoją pracę regularnie superwizuję i korzystam ze szkoleń zwłaszcza w obszarze relacyjnego podejścia i teorii pola w psychoterapii Gestalt. Z zachwytem śledzę publikacje na temat neurobiologii potwierdzające ogromne znaczenie więzi i relacji w naszym rozwoju. To co intuicyjnie większość z nas wie, a prekursorzy psychoterapii brali za rzecz fundamentalną. Jestem też pod ogromnym wrażeniem plastyczności naszego umysłu na drodze radzenia sobie z trudami i traumami. Zakładając oczywiście, że odpowiednio wrażliwie, mądrze i bezpiecznie udrożnimy ten proces. Towarzyszenie Innym w tym procesie jest dużą odpowiedzialnością jak i niezwykle wzbogacającym doświadczeniem.

agnieszka-roguska-psychoterapeutka

Psychoterapeutka Gestalt. Pełni funkcję opiekunki 1 roku w Szkole. Prowadzi zajęcia z teorii Gestalt.