Agnieszka Wojtaszek

agnieszka-roguska-psychoterapeutka

Psychoterapeutka i superwizorka. Pełni funkcję opiekunki 1. i 2. roku Szkoły. Prowadzi zajęcia z teorii Gestalt.

Ukończyłam psychologię stosowaną na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów, uczestnicząc w zajęciach modułowych prowadzonych przez Zofię Pierzchałę, po raz pierwszy spotkałam się z psychoterapią Gestalt. Z czasem moje zainteresowanie Gestaltem przerodziło się w pasję nad jej założeniami, bardzo bliskimi mojemu sercu i myśleniu o człowieku, jego duszy, charakterze i relacjach oraz terapii i pomaganiu.

Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Psychologicznej oraz Środowiskowym Centrum Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Zajmuję się diagnozą psychologiczną, poradnictwem i psychoterapią zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

W Instytucie pracuję jako nauczycielka zawodu, prowadzę Program Pomocy Psychologicznej, warsztaty tematyczne i jestem opiekunem 2. roku Szkoły.

Edukacja

  • 4-letnia Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych, IIPG
  • 1,5 roczna Szkoła Superwizorów Gestalt, IIPG
  • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, mgr psychologii

Certyfikaty

  • Certyfikat Psychoterapeuty, PTPG
  • Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt, EAGT
  • Certyfikat Superwizora, PTPG
  • Certyfikat Superwizora, EAGT
  • Tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, CMKP

Organizacje zawodowe

  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, członkini Komisji Certyfikacji i Akredytacji
  • Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt (EAGT), członkini
agnieszka-roguska-psychoterapia

Moja filozofia psychoterapii

W dotychczasowej pracy psychoterapeutycznej bazowałam głównie na rozwijaniu „leczącego” kontaktu z klientem w Tu i Teraz w dialogu Ja-Ty. Przyjmuję, że głównym celem terapii jest poszerzenie świadomości klienta. Kładę nacisk na fakt, iż jedyną prawdą możliwą do poznania jest to, co się dzieje w danym momencie spotkania. Ważne jest dla mnie przyglądanie się rzeczom takimi, jakie są, pamiętając też o znaczeniu ich kontekstu. Osobę traktuję jako część określonego pola i uważam, że znajomość tego pola i uwarunkowań, które to pole kształtują, jest niezbędna dla wszelkiej pracy terapeutycznej. Poprzez stosowanie psychodramy dla wzmocnienia doświadczenia, staram się poszukiwać wraz z klientem jak przeszłe wydarzenia wpływają na to, co w teraźniejszości jest obecne w jego życiu. Szczególną uwagę przykładam do integrowania w całość doświadczenia klienta, poprzez poszukiwanie brakujących elementów po to, aby dokończyć ”niedokończone sprawy”. Jestem mocno obecna w trakcie spotkania, empatyczna, zaangażowana, komunikuję własne doświadczenia z otwartością na spotkanie i bycie spotkanym.

Opieram się na odrębności egzystencji każdego z nas i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane wybory. Z ciekawością i chęcią poznania superwizuję swoją pracę, mam też poczucie, że nie sposób realizować dobrej psychoterapii bez dobrej znajomości jej teorii.

agnieszka-roguska-psychoterapeutka

Psychoterapeutka i superwizorka. Pełni funkcję opiekunki 1. i 2. roku Szkoły. Prowadzi zajęcia z teorii Gestalt.