Jolanta Gębik

joanna-gebik-psychoterapeutka

Psychoterapeutka specjalizująca się w psychoterapii dzieci i młodzieży. Udziela konsultacji rodzinom i rodzicom.

Prowadzę psychoterapię dzieci i młodzieży. Naturalną  konsekwencją   mojego  zawodowego   towarzyszenia  dziecku   jest wspieranie  rodziców w ich świadomym, satysfakcjonującym rodzicielstwie. Od wielu lat prowadzę grupowe zajęcia dla rodziców (warsztat „Świadomego rodzicielstwa”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”), których celem jest doskonalenie umiejętności budowania dobrych relacji z dzieckiem. Takich relacji, które z punktu widzenia dziecka zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa oraz emocjonalne wsparcie ze strony dorosłego.
Klientów przymuję w Krakowie, w siedzibie Instytutu.

Edukacja

  • Uniwersytet Jagielloński, mgr psychologii klinicznej
  • Całościowe, kilkuletnie  szkolenie przygotowujące do pracy rozwojowej i terapeutycznej z małym dzieckiem (0-7) oraz wspierania ich rodziców, wychowawców i nauczycieli, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
  • Szkolenia warsztatowe w zakresie psychoterapii Gestalt, Psychoterapii Zorientowanej na Proces, terapeutycznych metod pracy behawioralnej oraz w podejściu systemowym

Certyfikaty

  • Certyfikat Trenera Profilaktyki nr 8, PSPP
  • Certyfikat Trenera Profilaktyki nr 8, PSPP)
  • Certyfikat  Edukatora nr 54, Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Certyfikat Trenera Programów Edukacji Elementarnej nr 4, Fundacja Dzieci im. J.A. Komeńskiego
  • Tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży CMKP

Specjalizacja

  • Psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Konsultacje dla rodziców i rodzin
joanna-gebik-psychoterapia-dzieci-i-mlodziezy

Opisz, jak praktykujesz psychoterapię

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej dotyczącej trudności rozwojowych i emocjonalno-społecznych dzieci oraz w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oraz klientami indywidualnymi. Będąc od lat związana z podejściem gestaltowskim posiłkuję się także rozumieniem systemowym a także metodami z podejścia behawioralnego. Jestem realizatorem programu „Szkoła dla Rodziców”, szkolenia warsztatowego wzmacniającego kompetencje wychowawcze z akcentem na rozwój skutecznej komunikacji. Prowadzę także autorskie grupy rozwojowo-terapeutyczne dla młodszych dzieci, z zaangażowaniem obecnych na sesjach rodziców do relacji ze swoimi pociechami. Pracuję wówczas głównie w oparciu o wczesnodziecięce doświadczenia ruchowe, wiedząc, że mają one korektywne działania.

W mojej pracy psychoterapeutycznej bardzo dbam o poczucie bezpieczeństwa zarówno dziecka jak i jego rodziców. Podstawą jest nawiązanie więzi terapeutycznej, zaciekawienie drugą osobą, wgląd oraz wspólne zrozumienie i wspólne odnalezienie drogi, która najlepiej posłuży rozwiązywaniu problemów.
Doświadczenie mówi mi, że Każdy, nawet małe dziecko ma swoją własną, indywidualną drogę i nie ma więc większego sensu zakładać, że to co według mnie jest ważne i dobre będzie dobre dla Niego. Jestem praktyczna, więc analizuję, dobieram i eksperymentuję z różnymi technikami pracy z różnych podejść terapeutycznych. Weryfikuję ich przydatność i twórczo je modyfikuję.

 

joanna-gebik-psychoterapeutka

Psychoterapeutka specjalizująca się w psychoterapii dzieci i młodzieży. Udziela konsultacji rodzinom i rodzicom.