Elżbieta Pożarowska

elzbieta-pozarowska-psychoterapeutka

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Pełni funkcję  opiekunki 1 i 2 roku w Szkole. Uczy teorii i praktyki Gestalt.

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z chorymi na choroby onkologiczne i z ich rodzinami. Prowadzię warsztaty edukacyjno – terapeutyczne dla różnych grup zawodowych, głównie w medycynie (lekarze, pielęgniarki, personel medyczny) z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i par.
Klientów przyjmuję w Warszawie.

Edukacja

 • mgr psychologii, Uniwersytwt Warszawski
 • Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych, IIPG
 • Szkoła Superwizorów Gestalt, IIPG
 • Studium Terapii Poprzez Ciało, IIPG

Certyfikaty

 • Certyfikat Psychoterapeuty PTPG
 • Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt EAGT
 • Certyfikat Superwizora Gestalt, EAGT
 • Certyfikat Superwizora Psychoterapii Gestalt IIPG-SECD

Organizacje zawodowe

 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, członkini
 • Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt (EAGT), członkini
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, przewodnicząca Komisji Deontologicznej

Dlaczego interesuje Cię nauczanie psychoterapii?

Dla mnie szkolenie następnego pokolenia terapeutów to duże zobowiązanie i traktuję je bardzo poważnie. W nauczaniu psychoterapii ważne są zarówno wiedza teoretyczna, która daje możliwość rozumienia zjawisk zachodzących w procesie psychoterapii, jak i doświadczenie własne, zarówno w psychoterapii własnej jak i w pracy z ludźmi jako psychoterapeuta. Uczyć zawodu to dla mnie przekazywać wiedzę i umiejętności, rozbudzać ciekawość, wzmacniać zasoby, wspierać poszukiwanie i rozwijanie własnej drogi rozwoju i stylu pracy. To także kształtowanie postawy otwartości, odpowiedzialności i wrażliwości.

elzbieta-pozarowska-superwizorka

O czym studenci powinni pamiętać w procesie kształcenia?

Przede wszystkim studenci powinni pamiętać, że Gestalt jest terapią doświadczeniową, a czynnikiem leczącym jest relacja. Zachęcam ich aby patrzyli na swoje doświadczenia związane z kontaktem i z relacją, jakich nabywają w trakcie szkolenia, jako na przyczynek do osobistego rozwoju, poszerzania własnych horyzontów, do rozwijania własnego stylu pracy psychoterapeutycznej. Ważne jest aby byli świadomi odpowiedzialności za wybór własnej ścieżki zawodowej.

elzbieta-pozarowska-psychoterapeutka

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. Pełni funkcję  opiekunki 1 i 2 roku w Szkole. Uczy teorii i praktyki Gestalt.