Marek Jawor

aleksandra-sekowska-branza-kreatywna

Jest psychoterapeutą Gestalt. Prowadzi zajęcia z filozofii

Jestem psychoterapeutą i filozofem. Prowadzę psychoterapię krótkoterminową i długoterminową osób dorosłych i młodzieży. Specjalizuję się również w pracy z osobami LGBT+ dotkniętymi stresem mniejszościowym. Ponadto, od 15 lat pracuję w Instytucie Filozofii UWM na stanowisku naukowo-dydaktycznym. W związku z tym, że współczesna psychoterapia Gestalt podejmuje wyzwanie pomocy klientom uwikłanym w problemy zmiennej i niestabilnej ponowoczesności, staram się wychodzić na przeciw tym potrzebom i sięgam do mojego warsztatu filozoficznego. W mojej pracy uniwersyteckiej szczególnie koncentruję się na możliwości aplikacji rozważań prowadzonych na gruncie współczesnej fenomenologii i hermeneutyki do psychoterapii Gestalt.
Pracuję on-line, zaś stacjonarny gabinet prowadzę w Alicante w Hiszpani.

Edukacja

 • Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych, IIPG oraz ITG
 • doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, specjalność: historia filozofii, antropologia filozoficzna i etyka
 • mgr filozofii i politologii, UWM w Olsztynie
 • szkolenia z zakresu wsparcia psychologicznego osób LGBT+

Certyfikaty

 • Certyfikat Psychoterapeuty, PTPG
 • Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt, EAGT

Organizacje zawodowe

 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, przewodniczący Komisji Naukowej (od 2021r.)
 • European Association for Gestalt Therapy, członek
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne, członek

Wybrane publikacje

 • Fenomenologiczny paradygmat psychoterapii Gestalt, „Filozofia Chrześcijańska” 2021, nr 18, s. 111-128
 • W stronę egzystencjalnego oblicza filozofii. Spór Józefa Tischnera z tomizmem, Wyd. UWM, Olsztyn 2019
 • Aksjologiczne fundamenty demokracji – aktualność myśli społeczno-politycznej Józefa Tischnera, „Humanistyka i Przyrodoznastwo” 2019, nr 25, s. 37-50
 • Etyka o współczesności. Współczesność w etyce, red. D. Sepczyńska, M. Jawor, A. Stoiński, Wyd, UWM, Olsztyn 2016
 • Metodologiczny aspekt Tischnerowskiej krytyki tomizmu, w: Poszukiwania filozoficzne. Nauka, prawda, red. J. Michalczenia, J. Mizińska, K. Ossowska, Olsztyn 2014, s. 273-290
 • Spór Józefa Tischnera z tomizmem – między konfrontacją a dialogiem, „Filozofia Chrześcijańska” 2013, nr 10, s. 211-227
 • Koncepcja „ja aksjologicznego” w filozofii Józefa Tischnera, w: Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja, red. Halina Romanowska-Łakomy, Warszawa 2010, s. 83-92
 • Józef Tischner – między dialogicznym a aksjologicznym rozumieniem wolności, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2008, nr 14, s. 173-189
 • „Obecność Nieobecnego” – zagadnienie Boga w twórczości Miguela de Unamuno, w: Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskie. Filozofia – literatura – mistyka, red. M. Jagłowskiego i D. Sepczyńskiej, Olsztyn 2006, s. 171-177
 • Wiara Kierkegaarda (recenzja), „Szkice Humanistyczne” 2007, T. 7., nr 3-4, vol. 13, s. 133-137
marcin-stach-psychoterapeuta

Jest psychoterapeutą Gestalt. Prowadzi zajęcia z filozofii