Elżbieta Meliszek

elzbieta-meliszek-psychoterapeutka

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka psychoterapii. Pełni funkcję opiekunki na 2. roku w Szkole. Uczy teorii i praktyki Gestalt. Prowadzi terapię grupową.

Prowadzę terapię indywidualną i grupową, trening rozwoju osobistego oraz superwizję. Ponadto udzielam konsultacji parom przeżywającym kryzys. W swojej pracy terapeutycznej kieruję się zasadą, iż każdy klient jest osobą wyjątkową i niepowtarzalną dlatego też wymaga szczególnego traktowania, zrozumienia i szacunku dla przeżywanych przez niego emocji.
Klientów przymuję w Krakowie, w siedzibie Instytutu.

Edukacja

 • Uniwersytet Jagielloński, mgr psychologii
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna, mgr logopedii
 • Instytut Terapii Gestalt

Certyfikaty

 • Certyfikat Psychoterapeuty PSPP
 • Certyfikat Psychoterapeuty EAGT
 • Certyfikat Psychoterapeuty EAP
 • Certyfikat trenera treningu psychologicznego ITG-PSPP
 • Certyfikat superwizora IIPG
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży CMKP

Specjalizacja

 • Prowadzenie terapii indywidualnej
 • Prowadzenie treningu terapeutycznego – psychoterapia grupowa
 • Prowadzenie zajęć z zakresu psychologii rozwoju człowieka oraz procesu grupowego
 • Praca z dziećmi i młodzieżą
 • Superwizja

Organizacje zawodowe

 • Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków, członkini

Dlaczego interesuje Cię nauczanie psychoterapii?

Nauczanie psychoterapii jest dla mnie wyzwaniem, kolejnym etapem w stawaniu się psychoterapeutą. Jest to ciągle dla mnie obszar fascynujący, w którym mogę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, etyką w zawodzie, ale także, i przede wszystkim, towarzyszyć studentom w ich poszerzaniu samoświadomości i rozumieniu siebie. Towarzyszenie nie tylko w życiu zawodowym, ale i w życiu osobistym, wspieraniu w realizowaniu zobowiązań związanych z procesem nauczania daje mi poczucie ogromnej satysfakcji z tego, że to co robię ma sens.

elzbieta-meliszek-superwizorka-iipg

Jak rozumiesz praktykowanie psychoterapii?

Dla mnie praktykowanie psychoterapii jest procesem stawania się psychoterapeutą. Proces rozumiem jako własny, ustawiczny rozwój, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności uczestnicząc w superwizjach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Nauka jest nie skończona. Doświadczenie zawodowe i wiedza teoretyczna jest bardzo ważna w pomaganiu, jednak biorąc odpowiedzialność za proces terapeutyczny nie można wpaść w rutynę, dlatego tak ważne jest pogłębianie swoich kompetencji zawodowych. Każdy człowiek jest unikalny, wymaga zindywidualizowanego podejścia , by móc skutecznie mu pomóc w cierpieniu. Takie podejście uczy mnie pokory do wykonywanego zawodu, a także do akceptowania różnorodności i niepowtarzalności moich klientów. 

Dlaczego zdecydowałaś się zajmować psychoterapią?

Po ukończeniu studiów psychologicznych rozpoczęłam pracę w poradni psychologicznej, gdzie zajmowałam się głównie diagnozowaniem trudności edukacyjnych dzieci, począwszy od wieku przedszkolnego, a skończywszy na młodzieży licealnej. Ta praca była dla mnie satysfakcjonująca i ciekawa, ale wciąż odczuwałam niedosyt, związany z brakiem umiejętności w pomaganiu, wspieraniu i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, z jakimi coraz częściej zgłaszały się dzieci i młodzież.
Praca diagnostyka i terapeuty mowy jest niezbędna, niemniej jednak sama diagnoza nie likwiduje problemu dlatego, że trudnościom w nauce często towarzyszą inne problemy emocjonalne, rodzinne, które uniemożliwiają młodemu człowiekowi prawidłowe funkcjonowanie w szkole i w domu.
Dlatego też zdecydowałam się podjąć naukę w Instytucie Terapii Gestalt, by móc skuteczniej i bardziej wielowymiarowo pomagać moim klientom i ich rodzicom. Z perspektywy 20 lat uważam, że była to najtrafniejsza moja decyzja .

 

 

elzbieta-meliszek-psychoterapeutka

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka psychoterapii. Pełni funkcję opiekunki na 2. roku w Szkole. Uczy teorii i praktyki Gestalt. Prowadzi terapię grupową.