Agnieszka Golda-Gorazda

zofia-pierzchala-psychoterapeutka

Psychoterapeutka Gestalt. Uczy teorii i praktyki psychoterapii Gestalt. Jest opiekunką 2. i 3. roku Szkoły

Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym i certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt. Prowadzę własny gabinet w Krakowie, w dzielnicy Nowa Huta. Pracuję z osobami klienckimi indywidualnie oraz z parami i innymi związkami intymnymi. Swoje doświadczenie terapeutyczne pogłębiałam podczas pracy na Oddziale Psychiatrycznym oraz Oddziale Opieki Dziennej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie, a także pracując jako terapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie (współprowadziłam grupę terapeutyczną dla kobiet zagrożonych przemocą). Swoją pracę superwizuję u polskich i zagranicznych superwizorów. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i matką dorosłych synów. Wytchnienie daje mi chodzenie po górach, żeglowanie i joga.

W Szkole Psychoterapeutów Gestalt prowadzę zajęcia na 2. roku, przyjmując rolę trenera-opiekuna dla małych grup.

Edukacja

 • mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, drugi kierunek – psychologia, Uniwersytet Jagielloński
 • Szkolenie Systemowej Terapii Rodzin, CM UJ
 • Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych, IIPG
 • Międzynarodowa Szkoła Gestaltowskiej Terapii Rodzin, IIPG i Instytut Kairos
 • podyplomowe studia z zakresu seksuologii praktycznej, SWPS

Certyfikaty

 • certyfikat psychoterapeuty Gestalt, PTPG
 • certyfikat psychoterapeuty, EAGT
 • certyfikowana mediatorka PTM

Specjalizacja

 • Psychoterapia dorosłych, młodzieży i związków intymnych
 • Psychoterapia osób nieheteronormatych
 • Psychoterapia osób z doświadczeniem traumy (wykorzystuję technikę EMDR)

Organizacje zawodowe

 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt PTPG, członkini
 • Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt EAGT, członkini

Dlaczego zdecydowałaś zajmować się zawodowo psychoterapią

Zaciekawienie psychologicznymi aspektami ludzkiej egzystencji towarzyszyło mi zawsze. Fascynowało mnie skomplikowanie ludzkich motywacji, potrzeb i siła oddziaływania rodziny na dziecko. A jednocześnie chciałam pomagać słabszym, nieakceptowanym, wyrzuconym poza granice społeczności. Stąd wybór Pedagogiki Resocjalizacyjnej (UJ) i jako drugiego kierunku Psychologii (UJ) oraz szkolenia z Systemowej Terapii Rodzin w ZTR pod kierunkiem prof. Bogdana de Barbaro.

Przez 15 lat pracowałam jako kurator dla osób dorosłych, jednocześnie poszukując nowych sposobów i metod pracy:prowadząc mediacje czy Trening Zastępowania Agresji. Gestalt był jasnym wyborem, chciałam energii i czucia w relacji z klientami, żywego dialogu w poszanowaniu odrębności. Odbyłam szkolenie w IIPG i rozpoczęłam praktykowanie psychoterapii, którą rozumiem jako nieustanny przepływ. Ja się zmieniam (pod wpływem moich nauczycieli, superwizorów, własnych przemyśleń oraz tego, co wnoszą klienci), a to ma wpływ na moją pracę z klientami. Tu nie ma miejsca na rutynę.

Moja filozofia praktykowania psychoterapii

Praktykowanie psychoterapii to dla mnie aktywne uczestniczenie w dialogu z osobą kliencką. Staram się zrozumieć jej cierpienie, towarzyszę w pogłębianiu świadomego odczuwania oraz rozumienia siebie. Wraz z nią odkrywam ważne figury oraz rozpoznajemy tło, z którego wyłaniają się. Chcę by w gabinecie osoba miała możliwość doświadczania siebie taką jaka jest tu i teraz. I następnie podejmowała świadomie i niezależnie decyzję o ewentualnych zmianach.

Bardzo cenię sobie pracę terapeutyczną opartą na relacji. W pracy z ciałem inspiruję się bioenergetyką Alexandra Lowena. Uważam, że obowiązkiem psychoterapeuty jest szukanie swojego stylu pracy, podnoszenie kwalifikacji oraz dbanie o rozwój osobisty.

zofia-pierzchala-psychoterapeutka

Psychoterapeutka Gestalt. Uczy teorii i praktyki psychoterapii Gestalt. Jest opiekunką 2. i 3. roku Szkoły