Program Pomocy Psychologicznej

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy psychoterapeutów dziś, by jutro zmieniali świat

Program Pomocy Psychologicznej

300-godzinne szkolenie oparte na założeniach psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. Program jest 1. rokiem Szkoły Psychoterapeutów Gestalt lub niezależnym szkoleniem rozwoju osobistego. Odbywa się w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu.

Celem Programu jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w interwencji, poradnictwie i psychoterapii Gestalt oraz zwiększenie samoświadomości jako drogi rozwoju osobistego.
Efektem jest nabycie wiedzy i umiejętności terapeutycznych w stopniu podstawowym, niezbędnych w dziedzinie udzielania pomocy psychologicznej.

Program Pomocy Psychologicznej stwarza słuchaczom możliwość usystematyzowania i pogłębienia zdobywanej wiedzy. Umożliwia poznanie własnych możliwości i ograniczeń. Podczas treningu rozwoju osobistego, w bezpiecznej atmosferze, uczestnicy mogą rozwiązywać wewnętrzne konflikty, pochylić się nad problemami emocjonalnymi w relacjach z innymi ludźmi, przyjrzeć się kłopotom egzystencjalnym itp.

Opis programu

Program Pomocy Psychologicznej prowadzimy w Krakowie, Warszawie lub we Wrocławiu. Szkolenie trwa 11 miesięcy.

Program obejmuje 300 godzin szkoleniowych: 250 godz. zajęć z teorii psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt w formie warsztatów tematycznych oraz 50 godzin treningu interpersonalnego. 1 zjazd – trening interpersonalny odbywa się do poniedziałku do piątku (lub od środy do niedzieli w Warszawie), kolejnych 10 zjazdów to spotkania od piątku do niedzieli.

Program ma głównego opiekuna, który prowadzi większość zajęć. W Krakowie są to: Dorota Węgrzyn, Hanna Palich, Agnieszka Wojtaszek lub Bogdan Korzeń. W Warszawie są to: Kamila Kostrzewska, Elżbieta Pożarowska, Monika Brzezińska-Okoń, Dorota Kowalska-Klamer lub Michał Kostrzewski. We Wrocławiu są to Agnieszka Roguska, Anna Szary lub Dorota Sulich-Jańska.

Jeśli chesz kształcić się na psychoterapeutę w Instytucie, a ukończyłeaś/eś 1. rok w innym ośrodku szkoleniowym, obowiązuje uzupełnienie różnic programowych ustalane w trakcie rekrutacji podczas Szkoły Letniej Gestalt.

Najczęściej zadawane pytania i nasze odpowiedzi.

Terminy

Dokładne terminy rozpoczęcia poszczególnych edycji możesz znaleźć w Kalendarzu.

Wiosna 2023 (luty lub marzec):
1 Program w Krakowie;
2 Programy w Warszawie.

Koszt i zapisy

Cena Programu Pomocy Psychologicznej w 2022 roku (uaktualnienie – maj 2022) wynosi 10 tys. zł. Opłaty wnoszone są w miesięcznych ratach. Nie pobieramy opłat wstępnych lub administracyjnych.

Dodatkowy udział w Szkole Letniej Gestalt może być uzupełnieniem brakujących godzin wynikających z różnic programowych gdy kończyłaś/eś 1. rok w innym ośrodku szkoleniowym.

Rekrutacja na edycje jesienne Programów 2022 jest już zamknięta!

1 października 2022 o godzinie 9.00 ruszą zapisy na Programy, które rozpoczynamy wiosną 2023.

Umowa i Konto Studenta

Jeśli jesteś już zakwalifikowana/y do danego Programu Pomocy Psychologicznej, utwórz Konto Studenta. Kliknij przycisk poniżej aby podpisać umowę oraz utworzyć swoje indywidualne Konto Studenta w Intranecie.

Przewodnik dla studenta IIPG

Jeśli planujesz zostać zawodowym psychoterapeutą, Program jest 1. rokiem Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Wydzielenie 1 roku z 4-letniego procesu kształcenia daje możliwość sprawdzenia i doświadczenia czy chcesz, i możesz, kontynuować rozwój zawodowy w tym kierunku. W ciągu roku podejmiesz świadomą decyzję, oszczędzając swój czas i pieniądze.

Program możesz traktować jako roczne szkolenie rozwoju osobistego. Rozwiniesz umiejętności komunikacji z innymi, pogłębisz samoświadomość oraz zdobędziesz podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w poradnictwie i coachingu. W intymnej atmosferze, małej grupie, pod okiem profesjonalistów.

Akredytacje i liczby 

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt jest akredytowana w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt 

Po ukończeniu 4-letniej Szkoły automatycznie uzyskujesz Certyfikat Terapeuty Gestalt wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt EAGT. Dla nauczycieli i pracowników oświaty oznacza to uzupełnianie ścieżki kariery do awansu zawodowego.

500

godzin praktyki psychoterapii

32 lata

to średnia wieku studenta

63%

absolwentów zostało psychoterapeutami

1/5

studentów mieszka za granicą