Program Pomocy Psychologicznej

Staranność edukacji

Staranność edukacji to nasz cel

Kształcimy psychoterapeutów dziś, by jutro zmieniali świat

Program Pomocy Psychologicznej

1-roczne szkolenie oparte na założeniach psychoterapii Gestalt. To 1. etap kształcenia na psychoterapeutę lub niezależne szkolenie rozwoju osobistego. Odbywa się w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu.

Celem Programu jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w interwencji, poradnictwie i psychoterapii Gestalt oraz zwiększenie samoświadomości jako drogi rozwoju osobistego. Efektem jest nabycie wiedzy i umiejętności terapeutycznych w stopniu podstawowym, niezbędnych w dziedzinie udzielania pomocy psychologicznej.

Opis

Program Pomocy Psychologicznej prowadzimy w Krakowie, Warszawie lub we Wrocławiu, nieprzerwanie od 2002 roku. Szkolenie trwa 11 miesięcy.

PPP obejmuje 300 godzin szkoleniowych: 260 godz. zajęć z teorii psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt w formie warsztatów tematycznych oraz 40 godzin treningu interpersonalnego z elementami pracy inter- i intrapsychicznej. 1 zjazd czyli trening, odbywa się w trakcie tygodnia (w różnych dniach w zależności od miasta), kolejnych 10 zjazdów to spotkania od piątku do niedzieli.

Program ma głównego opiekuna, który prowadzi większość zajęć. W Krakowie są to:  Hanna Palich, Agnieszka Wojtaszek, Mariola Zielińska, Bogdan Korzeń lub Igor Popilowski. W Warszawie są to: Kamila Kostrzewska, Elżbieta Pożarowska, Monika Brzezińska-Okoń, Dorota Kowalska-Klamer, Sylwia Bartnik, Małgorzata Bułhak lub Michał Kostrzewski. We Wrocławiu są to Agnieszka Roguska i Dorota Sulich-Jańska. Grupa szkoleniowa liczy maksymalnie 18 osób.

Najczęściej zadawane PYTANIA i ODPOWIEDZI.

Terminy i cena

Dokładne terminy rozpoczęcia poszczególnych edycji możesz znaleźć w Kalendarzu

Cena Programu Pomocy Psychologicznej od sierpnia 2023 roku (uaktualnienie – styczeń 2023) wynosi: 10,500 zł w Krakowie; 11,000 zł we Wrocławiu oraz 12,000 zł w Warszawie.
Opłaty wnoszone są w miesięcznych ratach. Nie pobieramy opłat wstępnych, administracyjnych lub związanych z umownymi karami.

Istnieje możliwość nieoprocentowanej pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych poprzez “Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”. Osoby zainteresowane taką formą pomocy odsyłamy do strony internetowej OPEN.

Rekrutacja

Od jesieni 2023 program kształcenia na psychoterapeutę w Instytucie ulega zmianie. 1. krokiem jest 3-miesięczny Kurs Wstępny (90 godzin szkoleniowych). 2. krokiem jest Szkoła Zimowa/Letnia Gestalt. 3. krokiem jest Szkoła Psychoterapeutów Gestalt (4-letnia Szkoła).

Pierwsze edycje Kursów Wstępnych rozpoczną się na wiosnę 2024 (w kwietniu lub w maju). Odbywać się będą w Krakowie, Warszawie oraz Wrocławiu. Szczegóły, wraz z dokładnym opisem, opublikujemy na naszej stronie po 15 grudnia. Prosimy Państwa o cierpliwość. Aktualnie intensywnie pracujemy nad kształtem programu i organizacją KW.

Rekutacja na Kurs Wstępny rozpocznie się z końcem stycznia 2024.

Osoby zainteresowane rocznym rozwojem własnym zapraszamy na Program Edukacji Psychologicznej. Szczegóły, wraz z dokładnym opisem, opublikujemy na naszej stronie po 15 grudnia.

W przygotowaniu się do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na Kurs Wstępny ułatwieniem jest wzór, który znajdziesz poniżej (kliknij “Wzór formularza”). Proszę pamiętać, że jest to jedynie podgląd, a nie właściwy formularz.

Umowa i Konto Studenta

Jeśli jesteś już zakwalifikowana/y do danej edycji szkolenia, utwórz Konto Studenta. Kliknij przycisk poniżej w celu podpisania umowy oraz utworzenia indywidualnego Konta Studenta w Intranecie.

Przewodnik dla studenta IIPG

Jeśli planujesz zostać psychoterapeutą, Program jest 1. rokiem 4-letniego, całościowego szkolenia Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Podział procesu kształcenia na 3 etapy daje Ci możliwość sprawdzenia i doświadczenia czy chcesz, i możesz, kontynuować rozwój zawodowy w tym kierunku. Dzięki temu podejmiesz świadomą decyzję, oszczędzając swój czas i pieniądze.

Program możesz traktować jako roczne szkolenie rozwoju osobistego. Rozwiniesz umiejętności komunikacji z innymi, pogłębisz samoświadomość oraz zdobędziesz podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w poradnictwie i coachingu. W intymnej atmosferze, małej grupie, pod okiem profesjonalistów.

Rekrutacja

Od jesieni 2023 program kształcenia na psychoterapeutę w Instytucie ulega zmianie. 1. krokiem jest 3-miesięczny Kurs Wstępny (90 godzin szkoleniowych). 2. krokiem jest Szkoła Zimowa/Letnia Gestalt. 3. krokiem jest Szkoła Psychoterapeutów Gestalt (4-letnia Szkoła).

Pierwsze edycje Kursów Wstępnych rozpoczną się na wiosnę 2024 (w kwietniu lub w maju). Odbywać się będą w Krakowie, Warszawie oraz Wrocławiu. Szczegóły, wraz z dokładnym opisem, opublikujemy na naszej stronie po 15 grudnia. Prosimy Państwa o cierpliwość. Aktualnie intensywnie pracujemy nad kształtem programu i organizacją KW.

Rekutacja na Kurs Wstępny rozpocznie się z końcem stycznia 2024.

Osoby zainteresowane rocznym rozwojem własnym zapraszamy na Program Edukacji Psychologicznej. Szczegóły, wraz z dokładnym opisem, opublikujemy na naszej stronie po 15 grudnia.

W przygotowaniu się do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na Kurs Wstępny ułatwieniem jest wzór, który znajdziesz poniżej (kliknij “Wzór formularza”). Proszę pamiętać, że jest to jedynie podgląd, a nie właściwy formularz.

Umowa i Konto Studenta

Jeśli jesteś już zakwalifikowana/y do danej edycji szkolenia, utwórz Konto Studenta. Kliknij przycisk poniżej w celu podpisania umowy oraz utworzenia indywidualnego Konta Studenta w Intranecie.

Akredytacje i liczby 

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt jest akredytowana w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt 

Po ukończeniu 4-letniej Szkoły uzyskasz Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt EAGT. Proces uzyskania certyfikatu jest automatyczny dzięki akredytacji Instytutut w EAGT.

500

godzin praktyki psychoterapii

36 lat

to średni wiek studenta

63%

absolwentów zostało psychoterapeutami

1/5

studentów mieszka za granicą