Małgorzata Maj-Nęcka

malgorzata-maj-necka-psychoterapeutka

Psychoterapeutka i superwizorka. Jest egzaminatorem wewnętrznym. Wykłada TMC. Prowadzi grupy superwizyjne dla studentów i absolwentów.

W budowaniu mojego doświadczenia zawodowego, obok indywidualnego procesu kształcenia psychoterapeutycznego, istotne znaczenie miały miejsca i szczególne osoby, z którymi miałam okazję w tych miejscach współpracować. Ważniejsze z nich to praca w Klinice Chirurgii Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii AM, kilkuletnia współpraca w tworzeniu czasopisma „Gestalt” od początku jego istnienia (ITG), praca profilaktyczno-terapeutyczna z młodzieżą przy realizacji Programów Profilaktyki Uzależnień (PSPP), i wreszcie aktualna praca w zespole Instytutu.
Psychoterapią zajmuję się od 2001 roku, od 2003 w IIPG. Prowadzę psychoterapię indywidualną.
Wartością w kontakcie z drugim człowiekiem jest dla mnie jego indywidualność i niepowtarzalność. Interesuje mnie także szerszy kontekst społeczny i kulturowy problemów, z którymi przychodzą osoby poszukujące pomocy, pewna ich specyfika i powtarzalność, implikowane bieżącymi zdarzeniami i zmianami społecznymi, także krytycznymi okresami w historii życia.
Klientów przymuję w Krakowie, w siedzibie Instytutu.

Edukacja

 • mgr psychologii ze specjalizacją w psychologii klinicznej, Uniwersytet Jagielloński, 1981
 • dyplom specjalisty dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, Instytut Avicenna Claude Diolosa’y, 2001, 2008, 2013
 • II Szkoła Superwizorów Gestalt, IIPG

Certyfikaty

 • Certyfikat Psychoterapeuty EAP, 2006
 • Certyfikat Superwizora Psychoterapii Gestalt IIPG-SECD, 2014

Specjalizacja

 • Psychoterapia indywidualna osób dorosłych z obszarami do pracy tj.: trudności i kryzysy w relacjach, syndromy depresyjne, syndromy post-traumatyczne, trudności adaptacyjne wynikające z przyczyn osobowościowych

Organizacje zawodowe

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne, członkini Sekcji Psychoterapii
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, członkini
 • Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego, członkini
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków, członkini Zarządu 1994-1998
 • Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, członkini Zarządu 2010-2018
 • Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP), członkini
 • Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt (EAGT), członkini

Wybrane publikacje

 • „Słuchaj, aby zrozumieć, poczuć, zobaczyć, by… usłyszeć”, w: Kwartalnik „Gestalt” nr. 10, 1993
 • „Bliżej zdrowia”, w: Kwartalnik „Gestalt” nr. 12, 1994
 • „Gestaltowska fiesta”, w: Kwartalnik „Gestalt” nr. 13, 1994
 • „Joga i medytacja dla dzieci”, w: Kwartalnik „Gestalt” nr. 16, 1994
 • „Terapeutyczne filmy Dorothy Fadiman”, w: Kwartalnik Gestalt Nr. 18, 1995
 • Cykl krótkich artykułów o charakterze poradnictwa psychologicznego w tygodniku „Czas Krakowski” (1996): „Szanuj czas, czas uszanuje Ciebie”; „Życie w punktach”; „O wyższości działania nad bezczynnością”; „Uwierzyć w siebie”; „Diabeł siedzi w drobiazgach”

Mój przekaz dla studentów w procesie kształcenia

Moje własne doświadczenia nauczyły mnie, że stawanie się psychoterapeutą to nie tylko niezbędne, ciągłe studiowanie i poszerzanie wiedzy z tego zakresu, to także aktywne tworzenie osobistego doświadczenia życiowego, jakość spotkań z ludźmi i rozwijanie indywidualnej postawy wobec świata i zdarzeń.

Każde doświadczenie ma znaczenie dla naszego rozwoju, i to piękne, i to skrajnie trudne. Od nas zależy, co z nim zrobimy, jak go zintegrujemy, co z niego wyniesiemy na przyszłość, kim się, dzięki temu, stajemy, komu będziemy chcieli podziękować, ile z tego będziemy mogli przekazać innym.
Żyjmy aktywnie i uważnie. Cieszmy się, ilekroć jest okazja, pozwólmy na smutek wobec strat, dzielmy się z bliskimi, zatrzymujmy się, ilekroć tego potrzebujemy i w końcu miejmy satysfakcję z aktywnego, osobistego tworzenia własnej historii. A to, jakimi stajemy się ludźmi, niech będzie pożyteczne dla innych, bo to spotkania z ludźmi i relacje z nimi są esencją życia.

malgorzata-maj-necka-psychoterapeutka-iipg

Inspiracje w praktykowaniu psychoterapii

Inspiracją w pracy psychoterapeutycznej jest dla mnie możliwość spotkania i poznawania drugiego człowieka, towarzyszenia mu w odkrywaniu siebie, w pokonywaniu ograniczeń, w odkrywaniu własnego potencjału, w poszukiwaniu ścieżek rozwoju. Nasza relacja tworzy nowe doświadczenia klienta i terapeuty, które bywają korektywne dla klienta i często rozwojowe dla obojga. Ciekawość drugiego człowieka, otwartość na jego historię są dla mnie równie ważne jak chęć niesienia pomocy komuś, kto tego potrzebuje.

Inne pasje

Moja drugą, obok psychoterapii, pasją, której poświęciłam wiele lat studiów (1998 – 2013 i nadal) jest Tradycyjna Medycyna Chińska. W oparciu o zdobytą wiedzę oraz inspirowana przez mojego nauczyciela, mentora i przyjaciela Claude’a Diolosa’ę, oferuję pomoc osobom z problemami zdrowotnymi, poszukującymi wskazówek na temat zdrowego stylu życia i odżywiania się. Studiowanie Medycyny Chińskiej dało mi szerszą perspektywę widzenia człowieka, w jego aspektach biologicznym, psychologicznym i duchowym.
Wiedza z tego obszaru posłużyła mi także do stworzenia i realizowania bloku zajęć w programie Szkoły Psychoterapii Gestalt: „Człowiek i zdrowie w perspektywie holistycznej. Kondycja psychoterapeuty – znaczenie w funkcjonowaniu zawodowym”.

malgorzata-maj-necka-psychoterapeutka

Psychoterapeutka i superwizorka. Jest egzaminatorem wewnętrznym. Wykłada TMC. Prowadzi grupy superwizyjne dla studentów i absolwentów.