Małgorzata Maj-Nęcka

malgorzata-maj-necka-psychoterapeutka

Psychoterapeutka i superwizorka. Jest egzaminatorem wewnętrznym. Wykłada TMC. Prowadzi grupy superwizyjne dla studentów i absolwentów.

W budowaniu mojego doświadczenia zawodowego, obok indywidualnego procesu kształcenia psychoterapeutycznego, istotne znaczenie miały miejsca i szczególne osoby, z którymi miałam okazję w tych miejscach współpracować. Ważniejsze z nich to praca w Klinice Chirurgii Serca i Na- czyń Instytutu Kardiologii AM, kilkuletnia współpraca w tworzeniu czasopisma „Gestalt” od początku jego istnienia (ITG), praca profilaktyczno-terapeutyczna z młodzieżą przy realizacji Programów Profilaktyki Uzależnień (PSPP), i wreszcie aktualna praca w zespole Instytutu.
Psychoterapią zajmuję się od 2001 roku, od 2003 w IIPG. Prowadzę psychoterapię indywidualną.
Wartością w kontakcie z drugim człowiekiem jest dla mnie jego indywidualność i niepowtarzalność. Interesuje mnie także szerszy kontekst społeczny i kulturowy problemów, z którymi przychodzą osoby poszukujące pomocy, pewna ich specyfika i powtarzalność, implikowane bieżącymi zdarzeniami i zmianami społecznymi, także krytycznymi okresami w historii życia.
Klientów przymuję w Krakowie, w siedzibie Instytutu.

Edukacja

 • mgr psychologii ze specjalizacją w psychologii klinicznej, Uniwersytet Jagielloński, 1981
 • dyplom specjalisty dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, Instytut Avicenna Claude Diolosa’y, 2001, 2008, 2013
 • II Szkoła Superwizorów Gestalt, IIPG

Certyfikaty

 • Certyfikat Psychoterapeuty EAP, 2006
 • Certyfikat Superwizora Psychoterapii Gestalt IIPG-SECD, 2014

Specjalizacja

 • Psychoterapia indywidualna osób dorosłych z obszarami do pracy tj.: trudności i kryzysy w relacjach, syndromy depresyjne, syndromy post-traumatyczne, trudności adaptacyjne wynikające z przyczyn osobowościowych

Organizacje zawodowe

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne, członkini Sekcji Psychoterapii
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, członkini
 • Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego, członkini
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków, członkini Zarządu 1994-1998
 • Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, członkini Zarządu 2010-2018
 • Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP), członkini
 • Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt (EAGT), członkini

Wybrane publikacje

 • „Słuchaj, aby zrozumieć, poczuć, zobaczyć, by… usłyszeć”, w: Kwartalnik „Gestalt” nr. 10, 1993
 • „Bliżej zdrowia”, w: Kwartalnik „Gestalt” nr. 12, 1994
 • „Gestaltowska fiesta”, w: Kwartalnik „Gestalt” nr. 13, 1994
 • „Joga i medytacja dla dzieci”, w: Kwartalnik „Gestalt” nr. 16, 1994
 • „Terapeutyczne filmy Dorothy Fadiman”, w: Kwartalnik Gestalt Nr. 18, 1995
 • Cykl krótkich artykułów o charakterze poradnictwa psychologicznego w tygodniku „Czas Krakowski” (1996): „Szanuj czas, czas uszanuje Ciebie”; „Życie w punktach”; „O wyższości działania nad bezczynnością”; „Uwierzyć w siebie”; „Diabeł siedzi w drobiazgach”

Mój przekaz dla studentów w procesie kształcenia

Moje własne doświadczenia nauczyły mnie, że stawanie się psychoterapeutą to nie tylko niezbędne, ciągłe studiowanie i poszerzanie wiedzy z tego zakresu, to także aktywne tworzenie osobistego doświadczenia życiowego, jakość spotkań z ludźmi i rozwijanie indywidualnej postawy wobec świata i zdarzeń.

Każde doświadczenie ma znaczenie dla naszego rozwoju, i to piękne, i to skrajnie trudne. Od nas zależy, co z nim zrobimy, jak go zintegrujemy, co z niego wyniesiemy na przyszłość, kim się, dzięki temu, stajemy, komu będziemy chcieli podziękować, ile z tego będziemy mogli przekazać innym.
Żyjmy aktywnie i uważnie. Cieszmy się, ilekroć jest okazja, pozwólmy na smutek wobec strat, dzielmy się z bliskimi, zatrzymujmy się, ilekroć tego potrzebujemy i w końcu miejmy satysfakcję z aktywnego, osobistego tworzenia własnej historii. A to, jakimi stajemy się ludźmi, niech będzie pożyteczne dla innych, bo to spotkania z ludźmi i relacje z nimi są esencją życia.

Inspiracje w praktykowaniu psychoterapii

Inspiracją w pracy psychoterapeutycznej jest dla mnie możliwość spotkania i poznawania drugiego człowieka, towarzyszenia mu w odkrywaniu siebie, w pokonywaniu ograniczeń, w odkrywaniu własnego potencjału, w poszukiwaniu ścieżek rozwoju. Nasza relacja tworzy nowe doświadczenia klienta i terapeuty, które bywają korektywne dla klienta i często rozwojowe dla obojga. Ciekawość drugiego człowieka, otwartość na jego historię są dla mnie równie ważne jak chęć niesienia pomocy komuś, kto tego potrzebuje.

malgorzata-maj-necka-psychoterapeutka-iipg

Inne pasje

Moja drugą, obok psychoterapii, pasją, której poświęciłam wiele lat studiów (1998 – 2013 i nadal) jest Tradycyjna Medycyna Chińska. W oparciu o zdobytą wiedzę oraz inspirowana przez mojego nauczyciela, mentora i przyjaciela Claude’a Diolosa’ę, oferuję pomoc osobom z problemami zdrowotnymi, poszukującymi wskazówek na temat zdrowego stylu życia i odżywiania się. Studiowanie Medycyny Chińskiej dało mi szerszą perspektywę widzenia człowieka, w jego aspektach biologicznym, psychologicznym i duchowym.
Wiedza z tego obszaru posłużyła mi także do stworzenia i realizowania bloku zajęć w programie Szkoły Psychoterapii Gestalt: „Człowiek i zdrowie w perspektywie holistycznej. Kondycja psychoterapeuty – znaczenie w funkcjonowaniu zawodowym”.

malgorzata-maj-necka-psychoterapeutka

Psychoterapeutka i superwizorka. Jest egzaminatorem wewnętrznym. Wykłada TMC. Prowadzi grupy superwizyjne dla studentów i absolwentów.