Bogusław Korzeń

boguslaw-korzen-psychoterapia

Psychoterapeuta i superwizor Gestalt. Pełni funkcję trenera-opiekuna w Szkole. Nauczyciel superwizji pod kamerą.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W Szkole Psychoterapeutów Gestalt realizuję zajęcia rozwijające umiejętności terapeutyczne, superwizję pracy psychoterapeuty z użyciem kamery. Jestem także opiekunem małej grupy.
W swojej pracy opieram się na założeniu, że psychoterapia jest formą pomocy w cierpieniu, ale też możliwością rozwoju.
Klientów przymuję w Krakowie, w siedzibie Instytutu.

Edukacja

  • Uniwersytet Jagielloński, mgr psychologii, 1995
  • Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych, ITG, 2001

Certyfikaty

  • Certyfikat psychoterapeuty Gestalt, PTPG
  • Certyfikat psychoterapeuty Gestalt, EAGT
  • Ceryfikat superwizora Gestalt, EAGT

Specjalizacja

  • Psychoterapia osób dorosłych

Organizacje zawodowe

  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt PTPG
  • Europejskie Stowarzyszenie Terapi Gestalt EAGT

Dlaczego interesuje Cię nauczanie psychoterapii?

Nauczanie psychoterapii jest dla mnie niezwykłym procesem edukacji integrującym w sobie całościowo ludzkie doświadczenie – nabywanie wiedzy teoretycznej, ćwiczenie i praktykowanie umiejętności, poszerzanie świadomości siebie i swojej historii życiowej, budowanie i rozwijanie kontaktu z drugim człowiekiem, poprzez bliskość i różnicowanie się.

Osobiście bycie nauczycielem psychoterapii jest dla mnie możliwością spotkania z ludźmi, którzy podejmują wyzwanie nowej drogi zawodowej, co czasami przynosi rewolucyjne zmiany w ich życiu, towarzyszenia im i wspierania w rozwoju zawodowym i osobistym, dzielenia się doświadczeniem z własnej praktyki. Jednocześnie jest to dla mnie wzbogacające doświadczenie, tak wiele uczę się od swoich studentów.

bogdan-korzen-psychoterapia

Opisz, jak praktykujesz psychoterapię

Do gabinetu psychoterapeutycznego trafiają najczęściej ludzie zagubieni i cierpiący, poszukujący ulgi w cierpieniu, oczekujący, żeby ktoś wyprowadził ich z ich zagubienia. Jakkolwiek celem psychoterapii jest więc niesienie ulgi, to psychoterapia nie skupia się tylko na usuwaniu objawów, ale daje możliwość otwarcia na nowe perspektywy rozwojowe. Chodzi nie tylko o powrót do stanu z przeszłości, ale szansę na nową jakość życia.

Psychoterapia jest więc interwencją, w której wykorzystuję swoją wiedzę i dotychczasową praktykę, jest jednocześnie spotkaniem z drugim człowiekiem w dialogu, tak jak opisywał to Martin Buber.

boguslaw-korzen-psychoterapia

Psychoterapeuta i superwizor Gestalt. Pełni funkcję trenera-opiekuna w Szkole. Nauczyciel superwizji pod kamerą.