Zofia Pierzchała

zofia-pierzchala-psychoterapeutka

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. W Szkole uczy teorii i praktyki Gestalt oraz uczy superwizji. Prowadzi warsztaty specjalistyczne dla psychoterapeutów.

Jestem psychologiem klinicznym – absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1983 r. zostałam zaproszona do Pracowni Praktycznych Umiejętności Psychologicznych, gdzie pod kierunkiem mgr Jerzego Nałęcz-Nieniewskiego uczyłam się prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób dorosłych. W latach 1989-2001 współtworzyłam Instytut Terapii Gestalt.

W maju 2001 roku utworzyłam Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, którego jestem dyrektorem. Od wielu lat prowadzę praktykę psychoterapeutyczną, jestem nauczycielem zawodu i superwizorem treningu psychologicznego i psychoterapii.
Otaczam opieką terapeutyczną osoby, które cierpią ponad miarę ze sobą lub w związkach z innymi, przeżywają kryzysy życiowe bądź neurotyczne ograniczenia.
Pomagam tym, którzy utracili sens własnej egzystencji, utracili wiarę we własne możliwości i siły. Pomagam osobom dla których rozwój osobisty ma wymiar odwagi i obowiązku.

Klientów przymuję w Krakowie, w siedzibie Instytutu.

Edukacja

 • Ośrodek Terapii Gestalt Oddział PSPP w Krakowie. Nauka superwizji pod kierunkiem mgr Jacka Pierzchały i dr Paolo Quattrini, 1989 – 1995
 • Pracownia Praktycznych Umiejętności Psychologicznych – Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowie. Nauka psychoterapii pod kierunkiem mgr Jerzego Nałęcz-Nieniewskego, 1984 – 1986
 • Wydział Historyczno-Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia magisterskie: psychologia ze specjalizacją psychologia kliniczna, 1975 – 1980

Certyfikaty

 • Certyfikat Psychoterapeuty, PTPsychologiczne
 • Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt, EAGT
 • Certyfikat Psychoterapeuty EAP
 • Certyfikat Psychoterapeuty ITG-PSPP
 • Certyfikat Superwizora, PTPsychologiczne
 • Certyfikat Superwizora Gestalt, EAGT
 • Certyfikat Superwizora, ITG-PSPP
 • Certyfikat Trenera Treningu Psychologicznego, PTPsychologiczne
 • Certyfikat Trenera Treningu Psychologicznego, ITG-PSPP
 • Stopnień Nauczyciela Mianowanego, MENiS
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży CMKP

Specjalizacja

 • Uczenie superwizji
 • Prowadzenie superwizji indywidualnej i grupowej
 • Prowadzenie warsztatów specjalistycznych dla psychoterapeutów z zakresu psychoterapii Gestalt: pracy z ciałem oraz terapii par
 • Prowadzenie zajęć z psychoterapii Gestalt na całościowych kursach psychoterapii 
 • Psychoterapia par oraz indywidualna
 • Psychoterapia grupowa podczas treningów terapeutycznych

Organizacje zawodowe

 • Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP), członkini
 • Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt (EAGT), członkini
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne, członkini komisji certyfikacji (2010-2021)
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Sekcja Treningu Grupowego, sekretarz (1995-1986)
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne – oddział krakowski, sekretarz (1986-1988)
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, członkini oraz przewodnicząca komisji ds. certyfikacji i akredytacji (2005-2010)
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków, członkini Zarządu (1994-1997)
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków – oddział krakowski, sekretarz (1991-1994)
 • Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego, członkini

Wybrane publikacje

 • Słowo do wydania polskiego w książce “Umiejętności psychoterapeuty Gestalt”; 2021
 • Słowo do wydania polskiego w książce “Terapia w Dialogu”; 2020
 • Strategie radzenia sobie ze stresem. Prezentacja wyników badań, współautorstwo z Jarosławem Wasielewskim. Zeszyty naukowe PWST w Krakowie 7/2015
 • Kontakt w relacji terapeutycznej, Biuletyn Informacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie; 12/2010
 • Dlaczego superwizja, Biuletyn Informacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie; 11/2008
 • Elementarz poznawania siebie, Style i Charaktery; 1(4)2008
 • Dobro zawiera cień złego, Charaktery; 8/2007
 • Rozważania rozwodowe, Charaktery; 3/2007
 • Terapia grupowa – co to jest?, Biuletyn Informacyjny Poradni Psychologiczno-edagogicznej nr 4 w
  Krakowie; 6/2006
 • W co grają Polacy, Kwartalnik Gestalt; 3/2007
 • Osobowościowe wyznaczniki podatności na sugestie, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej; 120/1984
zofia-pierzchala-superwizorka
zofia-pierzchala-psychoterapeutka

Psychoterapeutka, superwizorka i nauczycielka zawodu. W Szkole uczy teorii i praktyki Gestalt oraz uczy superwizji. Prowadzi warsztaty specjalistyczne dla psychoterapeutów.