Aktualności

Bieżąca

Nie taki straszny proces

21 grudnia 2023

Kurs dostarczy Ci narzędzia oraz wiedzę jak pisać o procesie. Nauczysz się stosować aktywne techniki pisania, dowiesz się w jaki sposób ustrukturyzować pracę, jak wystrzegać się częstych błędów, poćwiczysz na ‘żywym’ materiale.

Pomysł stworzenia tego kursu z elementami seminarium jest odpowiedzią na potrzeby studentów i absolwentów Szkoły. Chcemy zachęcić Cię do efektywnego napisania przypadku procesu psychoterapeutycznego z Twojej praktyki oraz zainspirować do pisania o Gestalcie. Postaramy się wyposażyć uczestników w narzędzia ułatwiające proces pisania opisu przypadku (praca potrzebna do przystąpienia do Egzaminu Końcowego w IIPG). Celem głównym jest przygotowanie do samodzielnej, efektywnej i autorskiej pracy.


ZAGADNIENIA TEMATYCZNE KURSU

1. Co ma się znaleźć w opisie procesu psychoterapeutycznego – struktura opisu, zawartość opisu, formalne wymagania pracy pisemnej.
2. Jak zacząć pracę; co zrobić, gdy praca nad opisem ‘utyka’.
3. Najczęstsze błędy; czego unikać.
4. Aktywne techniki pisania (ten moduł poprowadzi specjalista ds. kreatywnego pisania).
5. Praca grupowa na fragmentach opisów procesów, stworzonych pomiędzy spotkaniami przez wybranych uczestników (seminarium, dyskusja).

SZCZEGÓŁY
Kurs odbywa się online, trwa 6 godzin (po 60 minut) i składa się z 3 spotkań, po 2 godziny każde. Cena kursu to 450 zł.  Maksymalna liczba uczestników w grupie – 20 osób.

PROWADZĄCY i HARMONOGRAM
15 maja, w godzinach 18.00-20.00
29 maja, w godzinach 18.00-20.00
12 czerwca, w godzinach 18.00-20.00

Elżbieta Pożarowska – nauczycielka zawodu w IIPG, psychoterapeutka i superwizorka Gestalt. Ela pełni funkcję egzaminatorki w trakcie Egzaminów Końcowych, od wielu lat czytając i oceniając opisy przypadków studentów i absolwentów Szkoły Psychoterapeutów.

Marek Jawor – absolwent IIPG z 2019 roku, psychoterapeuta Gestalt, dr filozofii, autorem kilku publikacji. Marek miał przerwę pomiędzy ukończeniem Szkoły Psychoterapeutów a podejściem do Egzaminu Końcowego, i temat ‘zmagania’ się z rozpoczęciem, pisaniem i zakończeniem opisu jest mu bliski. Opis Marka został oceniona bardzo wysoko. Od 2021 jest w zespole merytorycznym Instytutu i prowadzi zajęcia ze studentami.

Joanna Wrycza-Bekier – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka filologii polskiej i filologii germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, autorka wielu książek i kursów, a także licznych artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom słowa pisanego. Jej książki “Magia słów” (o kreatywnym pisaniu) oraz  “Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu” (o pisaniu w Sieci), uzyskały status bestsellerów w Polsce. Asia poprowadzi moduł z kreatywnego pisania.