Magdalena Zaleska-Stolzman (1933-2023)

🖤 Ostatnia dzisiaj Twoja Droga, Magdo…

Ze smutkiem i żalem towarzyszymy Ci w niej; w kondukcie żałobnym żegnamy się z Tobą.
Byłaś ważną Osobą dla wielu z nas. 
Pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.
Zespół IIPG