Aktualności

Bieżąca

Projekt ustawy

tekst na podstawie postu na FB Polskiej Rady Psychoterapii, z dnia 25/07/2023

Przedstawiamy projekt Ustawy o zawodzie psychoterapeuty, opracowany przez Polską Radę Psychoterapii. To ogrom pracy wielu osób zaangażowanych w jego stworzenie oraz niezliczona ilość godzin, które poświęcili pracy na rzecz szerokiego środowiska psychoterapeutów!

Dyskusje toczyły się w gronie reprezentantów organizacji psychoterapeutycznych, które postawiły sobie za cel wypracowanie wspólnego projektu ustawy.
W lipcu 2023 projekt Ustawy o zawodzie psychoterapeuty został udostępniony na potrzeby dyskusji i pracy szerokiego środowiska w celu zebrania informacji zwrotnych, innych pomysłów i wspólnej analizy różnych rozwiązań. PRP zależało, aby projekt i propozycje pomogły w opracowaniu ostatecznego kształtu Ustawy o zawodzie psychoterapeuty z uwzględnieniem głosu całego środowiska, wszystkich 5 grup podejść psychoterapeutycznych, wszystkich osób posiadających dyplomy PRK VII tak, aby zawód psychoterapeuty uzyskał status zawodu zaufania publicznego, a osoby korzystające z psychoterapii miały zapewnione najwyższe standardy profesjonalne i etyczne.

Potrzebą Ustawy o zawodzie psychoterapeuty jest uwzględnienie przede wszystkim głosu psychoterapeutek i psychoterapeutów, absolwentów szkół psychoterapeutycznych, członkiń i członków stowarzyszeń oraz osób niezrzeszonych, czyli wszystkich osób, których ustawa o zawodzie będzie dotyczyć! Ustawa zawodowa jest wspólną sprawą.

Projekt reguluje między innymi: uznaniowość Twojego wyszkolenia i potwierdzenia kwalifikacji na dotychczasowych zasadach, wybory i członkostwo w samorządzie zawodowym, szkolenia w psychoterapii, certyfikację i rozpatrywanie skarg, jak i kwestię akredytacji podmiotów szkolących.

Mamy nadzieję, że ogrom dotychczasowej pracy znajdzie swój finał w głosowaniu aktulnie urzędującego Parlamentu i wejdzie w życie już w 2024 roku! Ku tego biegną wszystkie działania i wysiłki.