Podzielę się naszym punktem widzenia (Instytutu) w ważnej dla całego środowiska psychoterapeutów Gestalt sprawie. Nakreślę krótko tło historyczne, aby łatwiej było zrozumieć co się aktualnie dzieje oraz samodzielnie zadecydować, czy działania podejmowane przez różne podmioty są właściwe oraz dobre dla Twojej przyszłości w zawodzie. Również – jakie mogą przynieść konsekwencje dla wszystkich psychoterapeutów Gestalt.

Polska Rada Psychoterapii

jako związek stowarzyszeń reprezentujący wszystkie podejścia psychoterapeutyczne

Warto, abyście wiedzieli, że od 15 lat na forum Polskiej Rady Psychoterapii (PRP) prowadzimy rozmowy, negocjujemy i spotykamy się z różnymi Towarzystwami. Ostatnie 12 miesięcy przyniosło wreszcie oczekiwane rezultaty – wypracowaliśmy wspólne stanowisko na temat równości wszystkich podejść psychoterapeutycznych. Oddolna inicjatywa środowisk wszystkich podejść psychoterapeutycznych, nazwana Polską Radą Psychoterapii, powstała w opozycji do idei wprowadzenia psychoterapii medycznej, w której – początkowo – było miejsce tylko dla trzech preferowanych podejść (poznawczo-behawioralnego, psychodynamicznego i systemowego). Zapis z 2019 roku na stronie Ministerstwa Zdrowia był (i do tej pory jest) wyraźnie wskazujący na preferencję właśnie tych 3 podejść. Ucieleśniła się ona w sformułowaniu „w szczególności”. De facto oznacza to dobrą wolę urzędników państwowych w interpretowaniu kto może prowadzić psychoterapię w strukturach państwowych, a kto nie.

Rozmowy i negocjacje nie były łatwe. Mamy wiele przykładów na przestrzeni lat, jak bardzo gestaltowskie podejście było pomijane… W świecie medycznym nikt nie traktował poważnie psychoterapii Gestalt jako metody leczenia a jedynie jako „terapię zajęciową” lub „działania psychoedukacyjno-rozwojowe”. Słyszałam to i doświadczyłam tego osobiście biorąc od początku udział w comiesięcznych posiedzeniach Rady.

Sytuacja zmieniła się radykalnie 3 lata temu, kiedy PRP zostało formalnym Związkiem Stowarzyszeń. Ta organizacja (zajestrowana w KRS) zrzesza 19 różnych Towarzystw i Stowarzyszeń, wśród których znajdują się podejścia, które tak jak Gestalt zmagały się z tendencją wykluczającą je z preferowanych sposobów prowadzenia psychoterapii, dominujących polski rynek państwowy. Dziesiątki godzin spędzonych przez Prezeskę oraz Członków Zarządu PRP w Ministerstwie Zdrowia, na różnych formalnych i nieformalnych spotkaniach z przedstawicielami największych polskich towarzystw tj. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Poznawczo-Behawioralne, Sekcja Terapii Rodzin PTP, wreszcie zaowocowały zmianą, która po raz pierwszy w historii psychoterapii w Polsce stała się możliwa na „rynku psychoterapeutycznym”.

Ogólna kwalifikacja jako złoty środek

czyli o kwalifikacji psychoterapeutycznej i kwalifikacji superwizorskiej

Właśnie teraz jest kluczowy moment, w którym po wielu latach udało się dojść do porozumienia i napisać jedną, wspólną dla wszystkich kwalifikację psychoterapeutyczną – złożoną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz kwalifikację superwizorską – złożoną przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt. Celem tych wniosków o kwalifikacje jest powstrzymanie psychoterapii medycznej (w której, aby zostać certyfikowanym psychoterapeutą trzeba przejść ścieżkę państwowych egzaminów, jakie zdają lekarze w CMKP) oraz zahamowanie dominacji preferowanej w szpitalach terapii poznawczo-behawioralnej!

Trzymając jeden front z innymi towarzystwami oraz wspólnie działając, jesteśmy po raz pierwszy jako Gestaltyści w sytuacji, w której zachowując swoją tożsamość psychoterapeutyczną nie jesteśmy wykluczeni, mając takie same prawa jak wszystkie inne podejścia psychoterapeutyczne! To właśnie umożliwia ogólna kwalifikacja, a sformułowanie jej zajęło ponad 15 lat i dziesiątki godzin wspólnej pracy.

Wniosek “Prowadzenie psychoterapii Gestalt”

jako inicjatywa odstępująca od kwalifikacji ogólnej

Jak wiadomo w ostatnim okresie został złożony wniosek o wpisanie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji „Prowadzenie psychoterapii Gestalt” oraz wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji “Prowadzenie psychoterapii Gestalt”. Zgłoszone 19 marca 2021 r. wnioski powstały bez wiedzy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Są one inicjatywą kilku osób związanych z niektórymi firmami szkolącymi w podejściu Gestalt. Zarówno treść, jak i proponowane przez autorów rozwiązania budzą poważne zastrzeżenia i sprzeciw PTPG oraz PRP (czytaj list od Zarządu PTPG wysłany do członków Towarzystwa).

Uważamy, że ta inicjatywa NIE JEST prywatną sprawą podmiotu, który jej dokonał. W chwili, gdy podmiot gospodarczy lub organizacja składa wniosek do organów państwowych w sprawie dotyczącej danego podejścia psychoterapeutycznego w kraju, akt ten nie może być już rozpatrywany jedynie jako prywatna sprawa danego podmiotu lub organizacji, ponieważ sprawa dotyczy przyszłych skutków administracyjnych oraz obecnych interesów wszystkich psychoterapeutów tej modalności, a nie tylko tych bezpośrednio związanych z wnioskodawcą!

Z całym szacunkiem dla inicjatorów i autorów wniosku “Prowadzenie psychoterapii Gestalt” – nauczycieli zawodu oraz superwizorów Gestalt, nie możemy pozostać „niemi” w tej sprawie, która absolutnie wychodzi poza interesy poszczególnych szkół czy instytutów szkolących! Dlaczego? Sprawa dotyczy bowiem przyszłego miejsca psychoterapeuty Gestalt w strukturach leczenia państwowego.

Wiele osób, superwizorów i psychoterapeutów Gestalt, podpisało List Otwarty Superwizorów Gestalt, odnoszący się do tej sprawy (do znalezienia na stronie PTPG). Uważamy, że nasze stanowisko jako Instytutut, jest wyrazem dbałości o studentów, przyszłych absolwentów i psychoterapeutów już praktykujących, którzy chcą być zatrudniani w placówkach leczenia publicznego, chcą być traktowani z szacunkiem i nade wszystko mieć tyle samo „punktów” prowadząc psychoterapię co terapeuci podejść, o których Minister Zdrowia w Rozporządzeniu z czerwca 2019 pisze „w szczególności” (przeczytaj Rozporządzenie MZ)! To również wyraz szacunku dla pracy wszystkich podmiotów zaanagażowanych w pisanie wniosku ogólnego, wyraz solidarności i działania ponad podziałami!

Prośba

Zwracam się do Ciebie, Psychoterapeuto Gestalt i Studencie psychoterapii Gestalt:

Czytaj informacje dotyczące wniosków o kwalifikacje!
Dowiaduj się u źródła co oznaczają poszczególne działania i dokumenty!
Wyciągaj samodzielnie wnioski!
A nade wszystko – bądź aktywna/aktywny!

To, co dotyczy praktykowanego przez Ciebie zawodu, naprawdę zależy także od Ciebie.

My, nauczyciele Instytutu, jesteśmy zaangażowani w prace środowiskowe i prowadzimy prace społeczne już w drugim pokoleniu! Z całą mocą wspieramy inicjatywę, która zapewni miejsce psychoterapii Gestalt na równi z innymi podejściami psychoterapeutycznymi. Jest to droga środka, której nadrzędnym celem jest dostęp do różnego sposobu pracy dla Klientów/Pacjentów, a psychoterapeutom Gestalt zapewni właściwe miejsce na rynku – nie lepsze i nie gorsze od psychoterapeutów innych modalności.

w imieniu swoim oraz Instytutu
Dorota Węgrzyn