Aktualności

Bieżąca

Ustawa o zawodzie psychoterapeuty

tekst na podstawie postu na FB Polskiej Rady Psychoterapii, z dnia 09/05/2024

W najbliższą niedzielę, o godzinie 18.00, odbędzie się spotkanie online dotyczące projektu Grupy Roboczej. Zachęcamy do zapoznania się z programem tego wydarzenia oraz z tekstem samego projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty, który będzie omawiany. W każdym projekcie prawnym kluczowe są szczegóły oraz kwestie przeznaczone do rozstrzygnięcia dużo później w małych gremiach – dopiero po tym, jak ustawa zacznie obowiązywać.

Uważamy, że sukces, na którym zależy nam wszystkim, osiągniemy tylko poprzez otwartą komunikację i zapewnienie równych możliwości uczestnictwa w procesie decyzyjnym. Wciąż mamy nadzieję, że zgłoszone przez PRP półtora miesiąca temu ryzyka związane z projektem zostaną rozważnie przemyślane i uwzględnione w trakcie nadchodzących spotkań wszystkich stowarzyszeń pracujących w Grupie Roboczej. Dziś podkreślamy, jak kluczowa dla przyszłego rozwoju tej inicjatywy jest transparentność prac w GR; szczególnie teraz, gdy dołączyły nowe organizacje.

Priorytetem PRP jest wspólna praca nad stworzeniem przepisów, które najlepiej odpowiadają na potrzeby zaangażowanych bezpośrednio w proces psychoterapii – od osób korzystających z usług terapeutycznych, przez samych psychoterapeutów, aż po adeptów tego zawodu.

Przypominamy najważniejsze kwestie, które w marcu zgłosiliśmy przedstawicielom stowarzyszeń i ich sekcji, z którymi spotykamy się w formule GR ds. ustawy:

  • Brak realnych uprawnień samorządu psychoterapeutów do sprawowania pieczy i nadzorowania np. procesu szkolenia i egzaminowania przyszłych psychoterapeutów, np. propozycja art. 40 ust. 3, art. 43, 50, 69.
  • Skupienie istotnych kompetencji w ramach jednego organu samorządu – Krajowej Rady Psychoterapii składającej się z 10 osób.
  • Niezasadne uprzywilejowanie niektórych sekcji, stowarzyszeń lub podejść psychoterapeutycznych, co zostało zasygnalizowane np. w projektowanych art. 45 ust. 2, art. 54, art. 172 ust. 2.
  • Niezabezpieczenie konfliktu interesów i gwarancji zasad uczciwej konkurencji.
  • Odwoływanie się w wielu zapisach do kryteriów uznaniowych, a nie jednoznacznych i przejrzystych zasad, np. propozycja art. 66, 94.
  • Obecne rozwiązania uniemożliwiają akredytację podmiotów szkolących bez udziału i pozytywnej opinii stowarzyszeń i sekcji stowarzyszeń, co niesie różne ryzyka np. projektowany art. 34 ust. 2 pkt 3.
  • Propozycja przyjęcia rozwiązań nadmiernie obciążających obowiązkami i kosztami adeptów psychoterapii i psychoterapeutów, przy jednoczesnym uprzywilejowaniu w tych zakresach stowarzyszeń, sekcji i podmiotów szkolących.
  • Niekompletny katalog przepisów przejściowych i końcowych, które w wielu obszarach nie zabezpieczają dostatecznie ważnego interesu publicznego, np. projektowany art. 178 ust. 4, art. 179, brak uwzględnienia osób posiadających uznanie dorobku w dziedzinie psychoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Dane do logowania na Zoom

ID spotkania: 83205813203
Hasło: 471281