Oświadczenie

Wobec dobiegających do nas informacji, że w środowisku polskich psychoterapeutów rozpowszechnione jest przekonanie, że byliśmy inicjatorami i zwolennikami regulacji zawodu psychoterapeuty poprzez rozporządzenie, informujemy:

• W czerwcu 2021 rozpoczęliśmy rozmowy z przedstawicielami MZ nad regulacją prawną drogą ustawy. Praca ta miała charakter pracy nad poszczególnymi artykułami ustawy z przekonaniem, że będzie to stanowiło punkt wyjścia dla szerokiej środowiskowej dyskusji nad ostateczną wersją ustawy.

• Gdy w czerwcu dowiedzieliśmy się, że ze strony MZ powstał plan, by regulacja miała charakter rozporządzenia (a nie ustawy), skierowaliśmy do MZ listy (1 i 11 lipca 2022), w którym zawarliśmy swoje krytyczne uwagi na temat wersji rozporządzeniowej, ponownie wskazując wersję ustawową jako optymalną.

• Jednocześnie podkreślaliśmy, że przygotowywanie regulacji prawnej ma charakter wstępny i zawsze musi być przedstawiony szerokiemu środowisku psychoterapeutów.

• We wrześniu br. otrzymaliśmy ze strony wiceministra informację, że pomimo naszych uwag wchodzi w grę jedynie wersja rozporządzeniowa i ona ma być punktem wyjścia do dyskusji w środowisku.

• Tę zapowiedź ministerstwa przedstawiliśmy na zebraniu w czasie konferencji w Gdańsku 23 października 2022. Spodziewaliśmy się, że rozporządzenie nie będzie odbierało autonomii środowisku psychoterapeutów i stąd przedstawialiśmy plany MZ jako do rozważenia, a nie od razu do odrzucenia.

• Gdy pojawiło się rozporządzenie (7 listopada 2022), a także po zorientowania się, jakie konsekwencje będą się wiązały z taką regulacją prawną, uznaliśmy, że efekty rocznej pracy nad ustawą nie została uwzględniona w decyzjach MZ.

• Początkowo wierzyliśmy, że rozporządzenie będzie stanowić jedynie wstęp do dyskusji i doprowadzi do rozwiązań odpowiadających środowisku. Gdy się okazało, że tak nie jest, bo rozporządzenie nie gwarantuje autonomii, a w szczególności likwiduje możliwość dwutorowości szkoleń, uznaliśmy, że wersja rozporządzeniowa jest nie do przyjęcia.

• O stanowisku, zgodnie z którym wersję rozporządzeniową oceniamy obecnie negatywnie powiadomiona została przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

• Mamy nadzieję, że to wyjaśnienie przyczyni się do sprostowania nieprawdziwej wersji wydarzeń i pozwoli wspólnie pracować nad wersją zadowalającą całe środowisko psychoterapeutów.

21.11.2022
Bogdan de Barbaro
Krzysztof Klajs
Zofia Milska-Wrzosińska