Aktualności

Bieżąca

Zmiany w programie Szkoły

28 listopada 2023

Od 2024 roku program edukacji na psychoterapeutę w Instytucie ulega modyfikacji. Zawczasu dostosowujemy go do formy kształcenia jaka najpewniej obowiązywać będzie w ustawie o zawodzie psychoterapeuty oraz do aktualnych standardów szkolenia zawodowego. Jakich zmian się spodziewać?

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt jest całościowym, jednolitym szkoleniem z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. To wysoko specjalistyczne szkolenie zawodowe, którego celem jest wszechstronne i dogłębne przygotowanie do pełnienia roli psychoterapeuty. Szkolenie składa się z 3 etapów i trwa 4 lata.

Dlaczego proces kształcenia ma 3 etapy? Taki podział daje możliwość odrycia swoich predyspozycji i doświadczenia czy chcesz, i możesz kontynuować rozwój zawodowy w tym kierunku. Podejmiesz świadomą decyzję, oszczędzając czas i pieniądze.
Etap 1. to Kurs Wstępny, czyli 30-godzinne, 3-dniowe szkolenie podstawowe w podejściu Gestalt.
Etap 2. to Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt, czyli 6-dniowe, intensywne szkolenie z zakresu krótkoterminowej terapii Gestalt, zawierające elementy kwalifikacji na Szkołę Psychoterapeutów.
Etap 3. to Szkoła Psychoterapeutów, która trwa 4 lata.

Dotychczas kształcenie na psychoterapeutę w Instytucie rozpoczynało się Programem Pomocy Psychologicznej, czyli autonomicznym, 300-godzinnym szkoleniem, które zaliczaliśmy w poczet 4-letniej, całościowej Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Warunkiem podjęcia dalszego szkolenia była pozytywnia kwalifikacja.
Obecnie edukacja trwa 4 lata i jest poprzedzona Kursem Wstępnym, a 1. rok Szkoły zawiera kluczowe zagadnienia PPP, dedykowane przyszłemu terapeucie. Specyfika i charakter Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt, czyli etapu 2., nie ulegają zmianie. Podczas jej trwania następuje kwalifikacja na etap 3., czyli czteroletnią Szkołę Psychoterapeutów.

Szkoła Psychoterapeutów stanowi od teraz czteroletnie, jednolite szkolenie. Dzięki temu rozpoczynasz i kończysz Szkołę z tą samą grupą osób. Program 1. roku jest zmodyfikowany. Dalsze lata nauki pozostają w strukturze wypracowanej przez ostatni czas. Modyfikacja programowa wydłuża całość kształcenia jedynie o miesiąc.

Proces zmian programowych nie jest łatwy, także dla nas. Wiąże się z niepokojem co będzie dalej, rozstawaniem ze ‘starym i znanym’ oraz ogromem pracy organizacyjnej. Decyzja o przekształceniach jest niejako ‘wymuszona’ zmieniającymi się warunkami na rynku szkoleń psychoterapeutycznych oraz oczekiwaniami regulacji ustawowej. Postrzegamy ten proces jako konsensus pomiędzy tym co konieczne i przyszłościowe, a tym co ‘wypracowane i dobrze działające’. Program Pomocy Psychologicznej jako 1. rok Szkoły towarzyszył nam w Krakowie i Warszawie od 2004 roku!, w późniejszych latach także we Wrocławiu.

Dla osób, którym zależy na rozwoju osobistym, przy jednoczesnym poznaniu fundamentów terapii Gestalt, stworzyliśmy roczny Program Edukacji Psychologicznej, składający się z 10 etapów.

Żywimy nadzieję, że powyższe słowa tłumaczą zmiany, które stoją przed nami wszystkimi. Jednocześnie chcemy przeprosić Osoby planujące kształcić się w Instytucie, naszych przyszłych Studentów, za to, że nie opublikowaliśmy tego tekstu wcześniej, przed oczekiwanym otwarciem naboru na Program Pomocy Psychologicznej tj. 27-go listopada. Mamy świadomość, że koordynacja pomiędzy pracami nad zmianami, a informowaniem o nich zwiodła, co mogło spowodować u niektórych z Was zamieszanie i okresowy brak zaufania.

Zapraszamy Tych, którzy nie zwątpili…
W dniach 4-5 listopada 2023 odbyły się onlinowe Drzwi Otwarte, podczas których głównym tematem spotkań były zmiany programowe. Uczestniczyło ponad 80 osób, mamy nadzieję, że pośród nich byłaś/eś Ty…