Steven Schoen i Zofia Pierzchała

Założyciele Intituto di Gestalt Terapy Kairos – GTK
dr Valeria Conte oraz prof. Giovanni Salonia

Journal GTK – 03 Psychopathology

Kwartalnik do pobrania.