Andrzej Wroński poleca

“Umiejętności psychoterapeuty Gestalt”

Umiejętności psychoterapeuty Gestalt Phila Joyce’a i Charlotte Sills jest książką, która w przejrzysty sposób opisuje podstawy Gestaltu. Może wręcz stanowić podręcznik do psychoterapii Gestalt. Uwzględnia współczesne podejście oparte na kontakcie i dialogu. Nie pomija dominującej wcześniej koncentracji w psychoterapii na zjawiskach wewnątrzpsychicznych, świadomości i eksperymentowaniu. Jednak główną wartością tej książki jest jej pragmatyzm. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu klinicznemu Autorów, które stanowi kopalnię wiedzy oraz sugestiom w jaki sposób przełożyć teorię na praktykę, Czytelnik dostaje jasne wskazówki do bezpośredniego zastosowania w pracy z klientem.
Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza skupia się na teoretycznych podstawach tj. fenomenologia, świadomość, dialog, teoria pola, a także praktycznych zasadach psychoterapii Gestalt: eksperymentowanie, domykanie figury czy zjawiska związane z przeniesieniem. Druga opisuje szczegółowe zagadnienia tj. etyka, duchowość, budowanie systemu oparcia czy badania w psychoterapii oraz przedstawia zaawansowane kwestie w praktyce klinicznej: specyfikę pracy z traumą, depresją czy lękiem. Gorąco polecam tę lekturę.