Marek Jawor poleca

“Queering Gestalt Therapy. An Anthology on Gender, Sex & Relationship Diversity in Psychotherapy”

Wciąż na nowo uczę się dokonywać dekonstrukcji swoich prze(d)sądów i uświadamiać uczucia w spotkaniu z Innym. Jest to dla mnie ważne, bo tylko wtedy możliwe jest zbliżenie się do świata przeżywanego osób klienckich i adekwatne wspieranie ich. Książka Queering Gestalt Therapy. An Anthology on Gender, Sex & Relationship Diversity in Psychotherapy, edited by Ayhan Alman, John Gillespie and Vikram Kolmannskog, Routledge, New York – London 2023. (Queerowanie Terapii Gestalt. Antologia o różnorodności tożsamościowej dotyczącej płciowości, seksualności oraz form relacji romantycznych i/lub seksualnych w psychoterapii) bardzo mi w tym pomogła.
Osoby LGBTQIA najprawdopodobniej już pojawiły się w Twoim gabinecie, ewentualnie pojawią się w przyszłości, celem przepracowania swej problematyki. Jednak aby być w tym procesie pomocnym, terapeutka/a powinien otworzyć się na czucie i myślenie. Warunkiem czucia jest rozpoznanie swoich lęków i ich przejawów, zaś warunkiem tego myślenia jest uświadomienie sobie siatki znaczeń pełnej przed-rozumień, prze(d)sądów, uprzedzeń (tego, co uprzednie doświadczeniu). Bo nikogo z nas nie omija dominujący w kulturze dyskurs binarności płciowej, heteronormatywności, heteroseksizmu czy tradycyjnych form relacji romantycznych i/lub seksualnych. Ta publikacja pozwala tę siatkę zobaczyć i poczuć swoje obawy.
Ale nie tylko. Moim zdaniem ta książka ma jeszcze jeden wymiar: nam – terapeutom/kom identyfikującym się ze społecznością LGBTQIA – może dawać większe poczucie bycia częścią wspólnoty terapeutów Gestalt.