Konkurs “Edukacja za recenzję”

Wygraj bon na szkolenie

500, 250 lub 150 zł dla Ciebie

Regulamin konkursu “Edukacja za recenzję”

1. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT INTEGRALNEJ PSYCHOTERAPII GESTALT Z. PIERZCHAŁA, D. WĘGRZYN s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pasternik 114, 31-354 Kraków, posiadający NIP 675-12-67-879.

2. Konkurs przeprowadzany będzie na stronie internetowej Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt, prowadzonej pod adresem URL https://www.gestalt.edu.pl

3. W konkursie może wziąć udział każdy, kto prześle drogą elektroniczną recenzję książki „Umiejętności Psychoterapeuty Gestalt” i zamieści ją pod produktem w przygotowanym formularzu.

4. Konkurs trwa do 15 października 2021 roku.

5. Recenzja powinna być przesłana do witryny www.gestalt.edu.pl za pomocą przycisku “wyślij recenzję” pod opisem książki oraz zaznaczeniem opcji Akceptuję regulamin konkursu.

6. Recenzja powinna być autorska, wcześniej nie publikowana oraz powinna być wynikiem własnej intelektualnej pracy uczestnika.

7. Za moment nadesłania recenzji uznaje się moment, w którym zostanie ona zapisana na serwerze witryny internetowej www.gestalt.edu.pl. Przesyłając recenzję autor wyraża zgodę na nieodpłatne publiczne udostępnianie recenzji na stronie www. gestalt.edu.pl w nieograniczonym czasie.

8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt.

9. Uczestnik konkursu powinien podać organizatorowi dane osobowe niezbędne do zawiadomienia o wygranej przewidzianej niniejszym regulaminem (adres e-mail).

10. Spośród nadesłanych recenzji Zespół merytoryczny IIPG wybierze 3 najciekawsze recenzje. Autorom wybranych recenzji zostaną przyznane nagrody. O wygranej autorzy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych.

11. Nagrodą główną jest bon o wartości 500 zł na zakupy z oferty edukacyjnej oferowanej przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt Z. Pierzchała, D. Węgrzyn s.c. Nagrodą za II miejsce jest bon o wartości 250 zł na zakupy z oferty edukacyjnej oferowanej przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt Z. Pierzchała, D. Węgrzyn s.c. Nagrodą za III miejsce jest bon o wartości 150 zł na zakupy z oferty edukacyjnej oferowanej przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt Z. Pierzchała, D. Węgrzyn s.c.

12. Nagroda może mieć postać wyłącznie określoną niniejszym regulaminem, regulamin nie przewiduje możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

13. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, oraz pseudonimu na witrynie internetowej www.gestalt.edu.pl oraz fanpejdżu Instytutut na FB – https://www.facebook.com/gestalt.krakow W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu nagroda przepada.

14. Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt dokłada wszelkich starań by zgromadzone przez nią dane osobowe uczestników konkursu podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

15. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt Z. Pierzchała, D. Węgrzyn s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pasternik 114, 31-354 Kraków, tel. +48 12 421 25 53, posługujący się adresem e-mail: marketing@gestalt.edu.pl.

16. Przesłana recenzja musi posiadać minimum 700 znaków alfanumerycznych. W przeciwnym razie dana recenzja nie będzie brana pod uwagę w konkursie „Edukacja za recenzję”.

17. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu, w celu przeprowadzania konkursu, tj. wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

18. Dane osobowe uczestników konkursu są przechowywane przez okres trwania konkursu lub do momentu złożenia przez uczestnika konkursu sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

19. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Instytut w świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora.

20. Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, uczestnik konkursu ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

21. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie (e-mail), a w przypadku zwycięzców w celu otrzymania nagrody (imię i nazwisko).