Książka “Księżyc zrobiony jest z sera”

50,00 135,00  z VAT

Autorzy: Andreana Amato, Valeria Conte, Gabriella Gionfriddo, Giovanni Salonia
Wydawnictwo: Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt
Ilość stron: 174
Specyfikacja: oprawa miękka, książka szyta, 165×235 mm
ISBN: 978-83-66784-46-8

Pobierz fragment nieodpłatnie
Czytaj fragment

O książce

Profesor Giovanni Salonia, dr Valeria Conte, dr Andreana Amato oraz Gabriella Gionfriddo – współautorzy książki, dedykują publikację Isadorowi Fromowi. Isadore From był ważnym nauczycielem dla włoskich gestaltystów. Cenią go szczególnie za ogromną intuicję, empatię oraz precyzyjne interwencje terapeutyczne. To on jako pierwszy zastosował terapię Gestalt w pracy z poważnie chorymi pacjentami. Wiedział, że Gestalt może dać światu psychoterapii oryginalną metodę interpretacji, wychodzącą „naprzeciw” pacjentowi, oraz interwencje kliniczne, możliwe do zastosowania nawet w najcięższych zaburzeniach psychicznych.

Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym, Giovanni Salonia objaśnia autorski model „Gestaltowskiego Tłumaczenia Języka Borderline” oraz porównuje „gestaltowską ścieżkę” z najbardziej znanymi podejściami psychoterapeutycznymi (od Gabbarda do Kernberga, od empatii do mentalizacji) w zakresie diagnozowania i leczenia pacjentów borderline. Rozdział drugi, autorstwa Gabrielli Gionfriddo, dotyczy gestaltowskiej interpretacji kryteriów DSM-5 w odniesieniu do zaburzenia borderline. Andreana Amato w trzecim rozdziale zawiera opisy ważnych momentów w terapii z pacjentami. Obrazuje tym samym swój, jako terapeutki stosującej GTBL, sposób myślenia o pacjentach i rozumienia ich świata, języka i źródeł emocji. W drugiej części rozdziału dzieli się refleksjami na temat pracy terapeutycznej w modelu opracowanym przez Otto Kernberga, przywołując jednocześnie nieopublikowane spostrzeżenia Giovanniego Salonii. Czwarty rozdział napisany przez dr Valerię Conte przedstawia pracę psychoterapeutyczną z Giadą – niepełnoletnią pacjentką. Valeria opisuje cztery lata procesu terapeutycznego, skupiając się na momentach przełomowych. Przybliża Czytelnikowi gestaltowską perspektywę pracy klinicznej z zaburzeniem borderline i pokazuje jak model GTBL stosować w praktyce.

Staraliśmy się, aby książka oprócz wartości merytorycznej była także piękna i cieszyła Czytelnika: jest kolorowa, zachwyca jakością druku, ma nawet dziury w okładce! Psychoterapię i sztukę wiele łączy, dlatego młoda artystka zainspirowana wierszami pacjentów, zilustrowała ich myśli kredką i pędzlem. W celu większej przejrzystości tekstu wyodrębniliśmy fragmenty nazwane „W Gabinecie”, które są transkrypcjami sesji terapeutycznych.

Książka jest wkładem Gestaltystów w leczenie zaburzenia bordeline i nową perspektywą pracy klinicznej. Pracy wymagającej, a jednocześnie przynoszącej rozwój, wzrost i satysfakcję dla terapeuty oraz zdrowie dla Klienta. Miłego i owocnego czytania!

Spis treści

Przedmowa.
Rozdział 1. GIOVANNI SALONIA • Księżyc zrobiony jest z sera. Gestaltowskie Tłumaczenie Języka Borderline.
Rozdział 2. GABRIELLA GIONFRIDDO • Opowieść relacyjna borderline. Gestaltowskie Tłumaczenie Kryteriów Diagnostycznych DSM-5 (Model „Alternatywny”).
Rozdział 3. ANDREANA AMATO • Jakbym urodziła się „nieparzysta”. Model Gestaltowskiego Tłumaczenia Języka Borderline (GTBL) – przykłady z praktyki klinicznej.
Rozdział 4. VALERIA CONTE • Terapia Gestalt z pacjentką borderline.
Bibliografia.

Przytoczymy słowa Saloniego: „Kluczowym punktem modelu GTBL (Gestalt Translation of Borderline Language) w pracy klinicznej z pacjentami borderline jest pewność, że ich słowa i zachowanie, które mogą wydawać się pomieszane, dziwne lub oskarżycielskie, zawsze zawierają wewnętrzną spójność. Należy ją odnaleźć, aby poznać doświadczenia pacjenta. Taki model pracy terapeutycznej autorzy nazwali „Gestaltowskim Tłumaczeniem Języka Borderline”. Unikają zawłaszczenia poznawczego lub emocjonalnego wobec pacjenta borderline, szanują jego słowa, nawet te całkowicie idiograficzne, oraz powracają w pracy terapeutycznej do związanego z nimi doświadczenia. Psychoterapeuta Gestalt wspiera pacjenta i sprawia, że ujawnia się ukryta spójność jego wypowiedzi, która na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwna.

Użycie słowa „tłumaczenie” nie jest przypadkowe, oznacza nadanie godności wypowiedziom. To tak jak w przypadku przekładu, tam oba języki są równie ważne. Tłumacz nie może zakładać ukrytych hierarchii wartości w języku źródłowym lub docelowym. W terapii z pacjentami borderline często próbujemy narzucić język terapeuty, traktując język borderline nie jako „dziwny”, ale „obcy”. Zadanie terapeutyczne to przyswojenie epistemologii tłumaczenia. Tłumaczenie może być poprawne jedynie wtedy, gdy znasz i traktujesz na równi i z szacunkiem oba języki.

Nieustępliwe i uparte dążenie pacjenta borderline do jasności pomaga terapeucie stać się bardziej świadomym swoich niespójności i precyzyjniejszym w posługiwaniu się własnym językiem. W gestaltowskiej praktyce klinicznej „tłumaczyć” oznacza przejść przez werbalną i niewerbalną komunikację pacjenta borderline w celu zidentyfikowania momentu, w którym powstało zaburzenie.
Terapeuta może znaleźć powiązanie (z pewnością idiograficzne i artystyczne!) księżyca i sera. To kolor żółty. Pacjent używając współdzielonych słów (księżyc, ser) łączy je z idiograficznymi oznaczeniami, połączeniami lub konotacjami, a to tworzy pomieszanie borderline. W tym przypadku pacjent obiera inne kryterium asocjacyjne – nie mniej logiczne i spójne od kryterium potocznej semantyki. Jeśli oba przedmioty są żółte, to wynika z tego, że są ze sobą powiązane i wymienne (księżyc zrobiony jest z sera i – dlaczego nie? – ser zrobiony jest z księżyca). W strategii pracy terapeutycznej ważne jest identyfikowanie relacyjnych doświadczeń pacjenta borderline i wspieranie przejścia z jego języka idiograficznego do języka współdzielonego.”

O co chodzi z tym księżycem, serem i językiem borderline?