Seminarium superwizyjne 24-26.03.2023

1100,00  z VAT

Tytuł: Seminarium superwizyjne
Prowadzący: Dorota Węgrzyn
Data: 24-26.03.2023
Miejsce: Kraków
Ilość godzin szkoleniowych: 25

Brak w magazynie

Opis

Seminarium superwizyjne skierowane jest do praktykujących psychoterapeutów, którzy pragną wspólnie z superwizorem nachylić się nad szukaniem interwencji terapeutycznych, adekwatnych do problematyki Pacjenta.

Seminarium obejmuje:

  • Część teoretyczną – w oparciu o podaną literaturę, przeczytaną przed seminarium przez uczestników. Do tej części seminarium uczestnicy powinni przygotować wcześniej przypadki swoich Pacjentów, z nastawieniem na problematykę osobowościową oraz z uwzględnieniem adaptacji charakterologiczno-rozwojowych (w oparciu o materiał przesłany przed warsztatem).
  • Część praktyczną – superwizję przedstawionych procesów, ćwiczenie poszczególnych interwencji, charakterystycznych dla danego problemu. W tej części seminarium uczestnicy pracują superwizyjnie nad konkretnymi opisami procesów Klientów z zaburzeniami osobowości, przygotowanych przez siebie, w oparciu o uwzględnienie adaptacji charakterologiczno-rozwojowych.

Uczestnicy będą mieli okazję do zgłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia pracy z Pacjentami o różnym stopniu zaburzeń osobowości z różną diagnozą.

Podczas warsztatu Dorota kładzie szczególny nacisk na:

  • pogłębienie zrozumienia konsekwencji zaburzeń podstawowych potrzeb rozwojowych, odpowiedzi środowiska, reakcji organicznej, samonegacji i adaptacji;
  • impas w procesie – pogłębienie zrozumienia powstających deficytów w oparciu o przeniesienie/przeciwprzeniesienie;
  • postawę korektywną terapeuty i proponowane doświadczenia korektywne.