Szkoły

Wszechstronność nauczania to nasz cel

Kształcimy psychoterapeutów dziś, by jutro zmieniali świat.

Fakty i liczby

36 lat

to średni wiek studenta

1850

godzin programu Szkoły

63%

absolwentów zostało psychoterapeutami

450

praktyk psychoterapii

1200

gestaltystów to nasi alumni