Online

19-21 marca 2021

Rytm Erosa

Seksuologia w psychoterapii Gestalt

Francesca Brotto

Psychoterapeutka Gestalt, autorka książki Rytm Erosa,
Instytut Kairòs GTK

Celem warsztatu jest przedstawienie teorii, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia ludzkiej seksualności, również teorii najbardziej aktualnych, które zinterpretowały dysfunkcje seksualne na nowo (i zawarte są w DSM-5).

Podczas warsztatu Francesca skupi się na problematyce dysfunkcji seksualnych dotykających mężczyzn i kobiety, a następnie na ich psychologicznej reinterpretacji, zgodnie z założeniami leżącymi u podstaw epistemologii psychoterapii Gestalt. Następnie przedstawi opracowany przez siebie model interwencji w przypadku dysfunkcji seksualnych, wynikający z doświadczenia pracy z parami przeżywającymi trudności w życiu intymnym. Dysfunkcje seksualne nie są uważane za stan patologiczny. Rozumiemy je jako dysfunkcja (przerwa) w procesie relacyjnym erosa (miłości), i odczytujemy je jako cielesno-relacyjną blokadę woli dotarcia do drugiej osoby.

Na warsztat zapraszamy studentów psychoterapii oraz psychoterapeutów.

Warsztat odbędzie się w online.
Piątek – 9.00-13.00 i 14.30-18.30
Sobota – 9.00-13.00 i 14.30-18.30.
Niedziela – 9.00-13.00.
Ilość godzin szkoleniowych: 25.
Koszt uczestnictwa: 1400 zł.
Warsztat prowadzony jest w języku włoskim. Tłumaczem będzie Marcin Grabowski.

Francesca Brotto

Francesca Brotto

psycholożka, psychoseksuolożka i psychoterapeutka Gestalt

Jest nauczycielką zawodu w Instytucie Terapii Gestalt Kairos oraz w FISIG (Federazione Italiana Scuole Istituti Gestalt – Włoska Federacja Szkół i Instytutów Gestalt). Prowadzi konsultacje oraz psychoterapię z klientami indywidualnymi, parami oraz rodzinami w ramach praktyki klinicznej. W 2003 r. ukończyła specjalizację z seksuologii klinicznej w Padwie w Instytucie Psychoterapii Interakcyjnej prowadzonego przez prof. Salviniego i prof. Giacchino Pagliaro. Następnie zgłębiła podejście behawioralno-poznawcze w seksuologii w ramach TMI (Terapia Mansionale Integrata – Krótkoterminowa Terapia nastawiona na zmianę zachowań, emocji i przekonań dotyczących seksualności) pod okiem prof. Marty Panzeri – psycholożki, pracownika naukowego Uniwersytetu w Padwie i CIS (Centro Italiano di Sessuologia – Włoskie Centrum odpowiedzialne za edukację w zakresie seksuologii) w Bolonii. Francesca jest autorką książki „Rytm Erosa. Seksuologia w psychoterapii Gestalt”.